โครงการ “มอบแว่น มอบแสงสว่าง”

รับบริจาคแว่นสายตาและกันแดด ที่ท่านไม่ใช้แล้ว หรือเมื่อท่านสายตาเปลี่ยนต้องตัดแว่นใหม่ แว่นเก่าที่ท่านไม่ใช้แล้วจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุและผู้ด้วยโอกาส เพื่อส่งต่อแว่นตาที่ไม่ใช้แล้ว ให้กับผู้ที่ต้องการให้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพมากขึ้น

Admin

January 22, 2020