สร้างหนุ่มสาว สู่นักสร้างการเปลี่ยนแปลง

ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพ และพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม่ในการก้าวเข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม หรือมอส.จัดทำโครงการคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมขึ้น เพื่อพัฒนาต่อยอดศักยภาพแกนนำเยาวชน

admin

July 2, 2014

สาสน์จากพระไพศาล วิสาโล ถึง อาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน

ภารกิจสำคัญของฝ่ายอาสาสมัคร คือ ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้กับคนหนุ่มสาวที่มีความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อสังคมได้มีโอกาสเรียนรู้ พัฒนาตนเองทั้งด้านความคิด มุมมอง ทัศนคติทางสังคม พัฒนาความสามารถในการทำงาน ภายใต้โครงการ “โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน”

admin

October 24, 2013

มอส. เปิดรับสมัครเยาวชนร่วม “โครงการคนรุ่นใหม่ ปี 2”

ฉันเป็นเพียงคนคนหนึ่ง แต่ฉันก็คือคนหนึ่งคน ฉันไม่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ แต่ฉันสามารถทำในบางสิ่งบางอย่างได้ และเพราะว่าฉันไม่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้นั้นเอง ฉันจึงไม่ปฏิเสธที่จะทำบางสิ่งบางบางอย่างที่ฉันสามารถทำได้

admin

October 16, 2013