9-10 กุมภา’63 “อาสาสมัครมาฆะบูชา ณ ศูนย์เด็กกะเหรี่ยง ป่าเด็ง” จ. เพชรบุรี

วันหยุดช่วงมาฆะบูชานี้ ไปทำบุญด้วยจิตอาสากัน ช่วงวันมาฆะบูชาปีนี้ เชิญไปร่วมบุญอาสาแบ่งปันข้าวสารและของใช้จำเป็น ให้ศูนย์เด็กกะเหรี่ยงและเยาวชนที่มาอาศัยอยู่ประจำในศูนย์ช่วงเปิดเทอม เพื่อสะดวกในการเดินทางมาเรียนหนังสือ ซึ่งโรงเรียนห่างไกลจากหมู่บ้าน อีกทั้งเด็กและเยาวชนทั้งหมดมาจากครอบครัวที่ยากจน

Admin

January 10, 2020