โยนประมวลกฎหมายทิ้งไว้..แล้วใช้หัวใจทำงาน

เรื่องกฎหมายบางครั้งก็ยากที่จะรู้ บางครั้งรู้แล้วก็ใช้อะไรไม่ได้ จึงต้องโยนประมวลกฎหมายทิ้งไว้แล้วใช้ใจทำงาน

admin

September 12, 2013