ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ทำลายความเป็นจริง

“..เมื่อเอาเหตุผลส่วนตัวทิ้งไป แล้วทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ทำให้รู้สึกได้ว่า เวลาทำงานเพื่อสังคม แรงบวกในชีวิตมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้รู้สึกว่า “การทำงานเพื่อความสุข” มันเป็นอย่างนี้นี่เอง”

admin

October 8, 2013