28 มีนา’63 อาสาสมัครเข็มกลัดแบ่งปัน “Sharing Brooches” volunteer …Mar.28.20

โครงการ จิตอาสา..เข็มกลัดแบ่งปันเพื่อเด็กและสตรีทีได้รับความรุนแรงและถูกละเมิด ได้ริเริ่มขึ้นเมื่อ ปลายปี 2559 จากที่เราได้เรียนรู้ว่าเด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงในประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 66 ราย เป็นเด็ก 10,712 ราย สตรี 13,265 ราย (สถิติจากกระทรวงสาธารณสุข 2558)

Admin

March 7, 2020

สร้างหนุ่มสาว สู่นักสร้างการเปลี่ยนแปลง

ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพ และพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม่ในการก้าวเข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม หรือมอส.จัดทำโครงการคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมขึ้น เพื่อพัฒนาต่อยอดศักยภาพแกนนำเยาวชน

admin

July 2, 2014