SEED SHARING : เมล็ดพันธุ์คนคืนถิ่นสู้ภัยโควิด-19 (season-2)

หลังจากโควิด-19 ระลอกแรกกระจายการระบาดอย่างหนัก ส่งผลกระทบต่อคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ ศาสนา ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย แต่ในไทยเรายังถือว่าเป็นหนึ่งในหลายๆประเทศที่โชคดีกว่าหลายประเทศเช่นกัน เนื่องจากไทยเรายังมีแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยหรือกระทั่งพืชผักออร์แกนิคให้เราได้บริโภคกระจายตามจุดต่างๆ และหลายจุดเป็นจุดที่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อเองได้โดยไม่ต้องซื้อหาจากแหล่งอื่น

การระบาดของโควิด-19 ระลอกนี้ก็เช่นกัน “โครงการเมล็ดพันธุ์คนคืนถิ่น สู้ภัยโควิด-19” หรือ SEED SHARING ได้ใช้โอกาสนี้เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสู้ภัยโควิดระลอกใหม่ไปด้วยกัน โดยการรวบรวมเมล็ดพันธุ์ออร์แกนิคที่ผ่านการทดสอบการงอกเรียบร้อยแล้ว จากเครือข่ายคนรุ่นใหม่กลับบ้านทางภาคเหนือ ภาคอีสาน เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก และจากเครือข่ายอาสาสมัครตามจุดต่างๆ เพื่อส่งต่อเมล็ดพันธุ์ดีให้กับเพื่อนๆที่ต้องการเพาะปลูกเพื่อเป็นฐานอาหารในสถานการณ์เฝ้าระวังโรคระบาดโควิด-19

สำหรับเพื่อนๆ ที่มีความต้องการเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวประเภทต่างๆ ทั้งพืชระยะสั้นและพืชพันธุ์ระยะยาว ซึ่งหลังจากเก็บผลผลิตแล้วยังสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อๆไปได้อีก มากกว่านั้นยังสามารถส่งต่อเมล็ดพันธุ์ที่เราเก็บเองส่งต่อไปยังเพื่อนๆกลุ่มอื่นๆต่อไปได้อีกด้วย

รอบนี้ทางโครงการมีเมล็ดพันธุ์ชนิดต่างๆ ให้เพื่อนๆเลือกนำไปปลูกกว่า 100 ชนิด ซึ่งจะถูกจัดไว้เป็นชุดๆ 1 ชุดมี 5 ชนิดเมล็ดพันธุ์ ซึ่งมีตัวเลือกให้ 3 ตัวเลือกคือ
1. ต้องการซื้อเมล็ดพันธุ์และต้องการสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก/จัดเก็บ/ค่าจัดส่ง เมล็ดพันธุ์ สามารถซื้อได้เป็นชุด ชุดละ 50 บาท หรือชุดแพคเกจ (รายได้ทั้งหมดจะถูกนำกลับคืนสู่เพื่อนๆเกษตรกรรุ่นใหม่ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์)
2. ต้องการเมล็ดพันธุ์ แต่ขาดทุนทรัพย์ ลงทะเบียนรับได้ฟรี (ทางโครงการจะจัดส่งเมล็ดพันธุ์ตามลำดับที่เพื่อนๆได้ลงทะเบียนไว้)
3. ไม่มีพื้นที่ปลูก แต่ต้องการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ให้กับผู้ที่มีความต้องการเมล็ดพันธุ์ แต่ไม่มีกำลังซื้อ

คลิก…ลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์

หมดเขตการลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์
ถึงวันที่ 30 เมษายนนี้เท่านั้น
เมล็ดพันธุ์บางชนิดมีจำนวนจำกัด ทางทีมงานจะติดต่อท่านกลับไป หากเมล็ดพันธุ์ที่ท่านเลือกได้หมดลงแล้ว
เมล็ดพันธุ์จะถึงมือเพื่อนๆภายใน 7-15 วัน หลังจากเพื่อนๆลงทะเบียนเสร็จสิ้น
(บริการจัดส่งฟรี)

สอบถามเพิ่มเติมทาง Inbox Page : เพจอาสาคืนถิ่น
โทร 02-6910437-9

ขอบคุณภาพประกอบ : เพจอาสาคืนถิ่น