ยกร่างข้อบัญญัติตำบลเขาหลวง

ข้อบัญญัติตำบลเขาหลวง คือการยกระดับการต่อสู้เพื่อปกป้องถิ่นฐานสู่การใช้สิทธิตามวิถีทางประชาธิปไตยทางตรงด้วยอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการออกมาตรการควบคุมการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน

admin

April 20, 2014

กพร.หมกเม็ด ดันกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเหมืองแร่โปแตชอุดรฯ

เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 31 มี.ค.57 ที่ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี ซึ่งเป็นกลุ่มชาวบ้านคัดค้านโครงการเหมืองแร่โปแตช จ.อุดรธานี ประมาณ 100 คน

admin

April 1, 2014

เสื้อสู้เหมือง

เพื่อสนับสนุนการต่อสู้ของชาวบ้านกลุ่มรักษ์บ้านเกิด ที่โดนฟ้องร้องจากเหมืองแร่ทองคำ อ.วังสะพุง จ.เลย มีไซค์ S M L XL ราคาตัวละ 300 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท สนใจโอนเงินชื่อบัญชี ศิริพร ฉายเพ็ชร วงศกร สารปรัง วศินี บุญที

admin

March 19, 2014

คำประกาศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ.1789 (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen)

โดยที่พิจารณาเห็นว่า ความเขลาเบาปัญญาความหลงลืมหรือความละเลยเพิกเฉยต่อสิทธิประการต่าง ๆ ของมนุษย์นั้นเป็นสาเหตุแต่เพียงประการเดียวของความหายนะที่เกิดมีขึ้นแก่ส่วนรวมและของความฉ้อฉลที่เกิดมีขึ้นในรัฐบาลชุดต่าง ๆ

admin

March 19, 2014

คำ “ขอโทษ” “ครอบครัวนีละไพจิตร”

ฉันขอเริ่มด้วยการ “ขอโทษ” ครอบครัว “นีละไพจิตร” ในฐานะพลเมืองของสังคมนี้ ที่ปล่อยให้สมาชิกในครอบครัวคือ ทนายความสมชาย นีละไพจิตร ถูกอุ้มหายไป ในช่วงกลางวันแสกๆ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2547 ซึ่งครบ 10 ปี ในวันนี้

admin

March 13, 2014

ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ อาสาสมัครนักกฎหมายสิทธิ รุ่น 7 สังกัดมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

“สุดท้ายสิ่งสำคัญที่สุดที่ได้จากการเป็นอาสาสมัครฯ คือ การได้เห็น “ชีวิต” ที่เป็นชีวิตจริง “สังคม” ที่ไม่ได้สวยงามเหมือนดั่งที่ใครๆ พูดกัน และ “ความยุติธรรม” ที่มีแต่ในตำราเรียนวิชานิติศาสตร์เท่านั้น

admin

March 9, 2014

จดหมายแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่ฯ รุ่น 2และหลักสูตรการอบรม

ปี 2557 นี้ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม เป็นรุ่นที่ 2 โดยได้รับการสนับสนุนทุนการดำเนินงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และได้รับความร่วมมือจาก องค์กรภาคี ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. และคนรุ่นใหม่ รุ่น 1 เพื่อให้มีการจัดโครงการด้วยจุดประสงค์

admin

February 26, 2014
1 84 85 86 88