อาสาสมัครผลิตดินกระดาษรีไซเคิล 6-7 มี.ค. 64

กิจกรรมจิตอาสาผลิตดินกระดาษ เป็นการส่งเสริมการใช้วัสดุไม่ใช้แล้วมาสร้างสรรค์ใช้ประโยชน์ใหม่ ซึ่งเรามีกระดาษจำนวนมากที่ใช้แล้วทิ้ง ทางโครงการจึงนำมาให้อาสาสมัครช่วยกันผลิตเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ทั้งนี้กิจกรรมยังเป็นแบบอย่างให้เห็นงานอาสาที่สามารถทำได้หลากหลาย และไม่ใช่เรื่องยาก แต่มาจากสิ่งใกล้ๆตัวหรือสิ่งที่อยู่รอบตัว

AdminZa

February 18, 2021

“สิทธิในที่ดินทำกิน สกต. และนักสิทธิ์”

ประเด็นเรื่องสิทธิในที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยเป็นปัญหาที่ถูกพูดถึงมาหลายยุคหลายสมัยมาก กระทั่งวันสองวันที่ผ่านมานี้ ภาพปรากฏของผู้ที่บอกว่าพวกเขา(ชาวบ้านโป่งลึก-บางกลอย)คือกลุ่มคนที่ประสบปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยยังมีให้เห็นที่หน้าทำเนียบรัฐบาล พวกเขากำลังลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิ นั่นหมายถึงว่าประเด็นปัญหาในลักษณะนี้มันฝังรากลึกในสังคมบ้านเรามาหลายสิบปีจนถึงตอนนี้

AdminZa

February 17, 2021

อาสามาฆะบูชา-แบ่งปันยาและเวชภัณฑ์ 26 ก.พ. 64

การทำ “อาสา” คือการทำบุญอย่างหนึ่ง เนื่องในวาระโอกาสวันมาฆะบูชาทางมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมขอเชิญชวนร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “แบ่งปันยา และจัดชุดเวชภัณฑ์” ซึ่งกิจกรรมนี้เกิดขึ้นเนื่องจากหน่วยสุขภาพชุมชนในไทยหลายชุมชนมียา และเวชภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อการให้บริการชุมชน

AdminZa

February 17, 2021

อาสามาฆะบูชา-แบ่งปันกางเกงผ้าอ้อมผู้สูงวัยและผู้ป่วย 26 ก.พ. 64

การทำ “อาสา” คือการทำบุญอย่างหนึ่ง เนื่องในวาระโอกาสวันมาฆะบูชาทางมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมขอเชิญชวนร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “อาสาแบ่งปันกางเกงผ้าอ้อมผู้สูงวัยและผู้ป่วย” โดยกิจกรรมที่ทางมูลนิธิฯจัดขึ้นเพื่อให้อาสาสมัครร่วมกันจัด และบรรจุของใช้ เพื่อส่งมอบให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้ที่บกพร่องทางร่างกายได้มีของใช้ที่จำเป็นตามวัย และตามสภาพสุขภาวะ

AdminZa

February 17, 2021

อาสาสมัครผลิตดินกระดาษรีไซเคิล 27 ก.พ. 64

กิจกรรมจิตอาสาผลิตดินกระดาษ เป็นการส่งเสริมการใช้วัสดุไม่ใช้แล้วมาสร้างสรรค์ใช้ประโยชน์ใหม่ ซึ่งเรามีกระดาษจำนวนมากที่ใช้แล้วทิ้ง ทางโครงการจึงนำมาให้อาสาสมัครช่วยกันผลิตเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ทั้งนี้กิจกรรมยังเป็นแบบอย่างให้เห็นงานอาสาที่สามารถทำได้หลากหลาย และไม่ใช่เรื่องยาก แต่มาจากสิ่งใกล้ๆตัวหรือสิ่งที่อยู่รอบตัว

AdminZa

February 17, 2021

อาสาสมัครตุ๊กตาหุ่นมือ 27 ก.พ. 64

จิตอาสาผลิตสื่อหุ่นมือเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ และเป็นของเล่นสร้างสรรค์นี้ เราได้เปิดรับกลุ่มอาสาเพื่อร่วมกันผลิตขึ้นตั้งแต่ ปี 2547 โดยจะร่วมกันผลิตกันเองทุกขั้นตอน ตุ๊กตาสื่อหุ่นมือมีรูปแบบหลากหลายและมีชีวิตชีวาสำหรับใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ โดยระยะแรกเราได้ไปผลิตในชุมชนพื้นที่ภัยพิบัติสึนามิ เพื่อเยียวยาสำหรับเด็ก เยาวชน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

AdminZa

February 17, 2021

คลองประทุนมีใบจาก

การเข้าถึงทรัพยากรเป็นสิทธิของทุกคน​ทุกเพศทุกวัยอย่างเท่าเทียม และการดูแลการจัดการทรัพยากร​อย่างยั่งยืน​นั้น​เพื่อใช้ประโยชน์​ได้ตลอดไปก็เป็นสิทธิและหน้าที่ของทุกคนเช่นกัน​ ทุกชีวิตต้องอาศัยฐาน​ทรัพยากร​ ดังนั้นอำนาจและหน้าที่ในการบริหารจัดการควรเป็นของชุมชนท้องถิ่นอย่างเต็มที่

Admin

February 15, 2021

สิทธิมนุษยชน รัฐต้องคุ้มครองและรับประกัน

เราชวนคุยแล้วหยิบบทสนทนาระหว่างเรากับพิมมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง ตอนนี้พิมทำงานอยู่ที่ iLaw หรือโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน ก่อนหน้านี้พิมเรียนอยู่คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิมสนใจประเด็นงานด้านสิทธิมนุษยชนอยู่แล้ว หลังเรียนจบพิมจึงมองหาองค์กรที่ทำงานด้านนี้และก็ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานที่ iLaw

AdminZa

February 13, 2021

สิทธิในการเข้าถึงอาหาร : หนึ่งมุมของณัฐ-พงศธร

ช่วงที่ผ่านมาเข้าใจว่าเพื่อนๆหลายคน หลายองค์กรคงได้หยุดทำงานที่บ้านกัน เนื่องจากการระบาดของโควิด แต่เรายังคอยติดตามข่าว ติดตามสถานการณ์ของเพื่อนๆ เครือข่ายที่ทำงานด้วยกันอยู่เป็นระยะๆตามจังหวะโอกาสจะอำนวย และเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเรามีโอกาสได้สนทนากับ “ณัฐ-พงศธร รตะเสรี” ซึ่งเป็นช่วงที่ณัฐ WFH เหมือนกัน บทสนทนานทำให้เราได้รู้ข่าวคราวกันบ้าง ได้รู้วิธีการทำงานในช่วงเฝ้าระวังนี้บ้าง

Admin

February 11, 2021
1 2 3 88