อาสาทำกระบะแปลงผัก ปลูกผัก ร่วมงานเปิดสวนผักกลางเมือง

สวนผักใจกลางย่านพระราม 9 – g Garden เกิดจากความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อแปลงพื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์เป็นรูปแบบ “สวนผักกลางเมือง” เพิ่มพื้นที่สีเขียวปลอดภัยและกินได้ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ที่ออกกำลังกาย ที่เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ที่พบปะ รวมถึงเปิดให้เป็นพื้นที่ตลาดวิถีอินทรีย์ วิถีตลาดงานฝีมือที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เป็นพื้นที่ซึ่งเกษตรกรอินทรีย์ ผู้ผลิตได้พบตรงกับผู้บริโภค

AdminZa

April 15, 2021

อาสาปรับพื้นที่ – ทำแนวทางเดิน สร้างสวนกลางเมือง 18 เมษา 64 

กทม. เป็นเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยป่าคอนกรีต แม้เมืองคอนกรีตจะแออัดแต่ก็ยังมีที่ว่างยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จำนวนมาก พลเมืองอาสาจึงขอเชิญชวนอาสามาร่วมกันเปลี่ยนพื้นที่ว่างเปล่ารกร้าง ให้เป็นพื้นที่สวนสีเขียว ไว้สำหรับ ปลูกผัก ปลูกหญ้า ดอกไม้ ต้นไม้ เพื่อเป็นทั้งปอด พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่อาหาร และพื้นที่เรียนรู้

Admin

April 13, 2021

พลังคนรุ่นใหม่ในความซบเซาของ “ปีกเยาวชนพรรคการเมือง”

วัยรุ่นเป็นช่วงวัยแห่งการเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ เป็นช่วงวัยในการแสวงหาตำแหน่งแห่งที่ในโครงสร้างสังคมซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ในครอบครัว พวกเขาตั้งคำถามถึงความสัมพันธ์ โต้แย้งสิทธิอำนาจของพ่อแม่ และขยายไปสู่การตั้งคำถามถึงโครงสร้างการเมืองที่ใหญ่ขึ้น จนกว่าจะสามารถกำหนดที่ทางในสังคมซึ่งเหมาะสมกับตัวเองได้ในที่สุด การตั้งคำถามและแสวงหาสิ่งที่ดีกว่า ทำให้วัยรุ่นเป็นพลังในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างสังคมการเมือง

admin

April 11, 2021

SEED SHARING : เมล็ดพันธุ์คนคืนถิ่นสู้ภัยโควิด-19 (season-2)

ทางโครงการมีเมล็ดพันธุ์ชนิดต่างๆ ให้เพื่อนๆเลือกนำไปปลูกกว่า 100 ชนิด ซึ่งจะถูกจัดไว้เป็นชุดๆ 1 ชุดมี 5 ชนิดเมล็ดพันธุ์ ซึ่งมีตัวเลือกให้ 3 ตัวเลือกคือ
1. ต้องการซื้อเมล็ดพันธุ์และต้องการสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก/จัดเก็บ/ค่าจัดส่ง เมล็ดพันธุ์ สามารถซื้อได้เป็นชุด ชุดละ 50 บาท หรือชุดแพคเกจ (รายได้ทั้งหมดจะถูกนำกลับคืนสู่เพื่อนๆเกษตรกรรุ่นใหม่ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์)
2. ต้องการเมล็ดพันธุ์ แต่ขาดทุนทรัพย์ ลงทะเบียนรับได้ฟรี (ทางโครงการจะจัดส่งเมล็ดพันธุ์ตามลำดับที่เพื่อนๆได้ลงทะเบียนไว้)
3. ไม่มีพื้นที่ปลูก แต่ต้องการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ให้กับผู้ที่มีความต้องการเมล็ดพันธุ์ แต่ขาดทุนทรัพย์

Admin

April 10, 2021

สงกรานต์อาสา มอบแว่น มอบแสงสว่าง 14 เม.ย. 64

การมองเห็น คือคุณภาพของการใช้ชีวิต หากการมองเห็นมีปัญหาการใช้ชีวิตประจำวันก็มีอุปสรรค บางคนสายตาสั้น สายตายาว ตั้งแต่เด็ก บางคนสายตาเปลี่ยนไปตามวัยที่มากขึ้น โดยทั่วไปเราก็ไปร้านตัดแว่นใส่กันเองได้ แต่ยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่ด้อยโอกาสหาแว่นมาใส่เอง หรือรายได้ไม่เพียงพอ

AdminZa

April 2, 2021

สงกรานต์อาสา – หมอนหนุนอุ่นรัก 14 เม.ย. 64

จิตอาสาหมอนหนุนอุ่นรัก – ประเทศไทยมีศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนกระจายอยู่ทั่วประเทศในแทบทุกตำบล ทุกเทศบาล รวมทั้งในเขตเมืองใหญ่ โดยมีทั้งศูนย์ที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ภายใต้การดูแลของชุมชนเอง หรืออยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่งในศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนนอกจากกิจกรรมพัฒนาเด็กเล็กแล้ว เด็กก่อนวัยเรียนจะต้องมีเวลาหลับนอนพักผ่อนระหว่างวันตามวัย

AdminZa

April 2, 2021

สงกรานต์อาสา-เพลินทอยส์ T1 13 เม.ย. 64

เพลินทอยส์ Play and Learn Toys ของเล่นคู่กับเด็ก การเล่นคือการเรียนรู้ ฉะนั้นการเล่นถือเป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่สำคัญยิ่ง ด้วยเหตุนี้ สหประชาชาติ (UN) จึงกำหนดให้ “การเล่น” เป็นหนึ่งในสิทธิเด็ก เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญ และเพื่อให้เด็กเข้าถึงของเล่นตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยของเด็ก

AdminZa

April 2, 2021

สงกรานต์อาสา-เข็มกลัดแบ่งปัน 12 เม.ย. 64

โครงการจิตอาสาเข็มกลัด แบ่งปันเพื่อเด็กและสตรีที่ได้รับความรุนแรงและถูกละเมิด จากที่เราได้เรียนรู้เรื่องความรุ่นแรงต่อเด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงในประเทศไทย ผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงซึ่งเป็นเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงมารับบริการโดยการกระทำรุนแรงในเด็กมีสาเหตุมาจากการปล่อยปละละเลยของครอบครัว ขาดการดูแลอย่างเหมาะสมจนเป็นสาเหตุให้เด็กถูกกระทำรุนแรงทางเพศมากที่สุด

AdminZa

April 2, 2021

สงกรานต์อาสา-ปลานวดใจดี 11 เม.ย. 64

กิจกรรมผลิตตุ๊กตาปลาขนาดมือบีบ เพื่อใช้สำหรับผู้ที่ประสบภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือผู้ที่กำลังฟื้นตัวจากความเจ็บป่วย โดยใช้บีบออกกำลังเพื่อกระตุ้นให้กล้ามเนื้อฟื้นตัว และแข็งแรงขึ้น ตุ๊กตาปลาใจดีที่อาสาสมัครร่วมกันทำ จะนำส่งมอบให้ศูนย์สุขภาพชุมชน และผู้ป่วยเรื้อรังตามบ้าน

AdminZa

April 2, 2021
1 2 91