มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม Thai Volunteer Service Foundation
ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com

4-6 พฤษภา’61 มูลนิธิสื่อชาวบ้าน(มะขามป้อม) ชวนครูไป “ค่ายครูสื่อสาร”

 
.
ปิดเทอมซัมเมอร์นี้..ชวนครูมาค่ายคลายร้อนแบบครู Cool  มูลนิธิสื่อชาวบ้าน(มะขามป้อม) ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับสมัครครู อาจารย์ เข้าร่วม “ค่ายครูนักสื่อสาร ฯ” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2561 ณ พนาศรมรีสอร์ท ศาลายา จ.นครปฐม
.
เมื่อสื่อคือปัจจัยหนึ่งในชีวิต เราได้ประโยชน์จากสื่อและเราก็ได้รับผลกระทบจากสื่อเช่นเดียวกัน และสื่อก็ค่อนข้างมีอิทธิพลเป็นอย่างมากสำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกจากจะใช้เวลากับการเสพสื่อมากขึ้นแล้วยังพัฒนาตนเองเป็นผู้สื่อสารมากขึ้นแต่ด้วยความจำกัดด้านทักษะและประสบการณ์ชีวิตขาดพื้นฐานความรู้ความเข้าใจและไม่เท่าทันสื่อ
.
“เมื่อสื่อมีอิทธิพลกับชีวิต อย่าปล่อยให้มันมีอิทธิฤทธิ์เหนือห้องเรียนของเราอีกต่อไป” การรู้เท่าทันสื่อจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จำเป็นต้องได้รับการออกแบบให้เป็นกระบวนการเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน “ค่ายครูนักสื่อสาร” คือ ค่ายที่จะพาครูไปเข้าใจถึงธรรมชาติของการเรียนรู้ในแต่ละบุคคล พร้อมทั้งแสวงหาแนวทางในการออกแบบการเรียนรู้เพื่อรู้จักเท่าทันตนเอง รู้เท่าทันสื่อ และรู้เท่าทันสังคม เพื่อเป็นพลเมืองที่ตื่นรู้และรับผิดชอบสังคมต่อไปในอนาคต
.
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ครูมัธยม อาจารย์มหาวิทยาลัย นักจัดกระบวนการเรียนรู้ เปิดรับสมัครเพียง 40 คนเท่านั้น
.
ผู้สนใจ อ่านรายละเอียดและกรอกใบสมัคร คลิ๊กที่นี่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝน (มะขามป้อม) 087-994-2381
หรือที่เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/fon.pattaraporn