มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม Thai Volunteer Service Foundation
ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com

แถลงการณ์ฯ 13 “เร่งนำตัวผู้ที่ทำร้ายจ่านิวมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม”

แถลงการณ์อาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน รุ่น 13

เร่งนำตัว “ผู้ที่ทำร้ายจ่านิว” เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วที่สุด

จากกรณีเหตุการณ์ลอบทำร้ายนายสิรวิชญ์ เสรีธิวัตน์ หรือจ่านิว(เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.62) จนได้รับอันตรายบาดเจ็บสาหัส การใช้ความรุนแรงทำร้ายผู้เห็นต่างทางการเมืองถือเป็นการกระทำซึ่งไม่อาจยอมรับได้ในสังคมเสรีประชาธิปไตย  เหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายให้กับนายสิรวิชญ์ เสรีธิวัตน์  แต่ยังถือเป็นการสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนในการใช้เสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองโดยสันติวิธีอย่างร้ายแรง  การแสดงออกทางการเมืองเป็นเรื่องที่กระทำได้ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกในจุดยืนทางการเมืองแบบใดก็ตาม หากสิ่งนั้นกระทำโดยสันติและยืนอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผล และหลักการประชาธิปไตย

เราขอยืนยันว่าเสรีภาพในการแสดงออกเป็นสิทธิพื้นฐานที่ประชาชนพึงมี และผู้ที่ใช้กำลังทำร้ายผู้เห็นต่างทางการเมือง เป็นการกระทำที่สมควรถูกประนามเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อรักษาหลักการสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองไว้ เราขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งดำเนินการจับตัวผู้กระทำความผิดที่ทำร้ายร่างกาย นายสิรวิชญ์ เสรีธิวัตน์ มาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยเร็วที่สุด

ด้วยความห่วงใยถึงหลักการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
อาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน รุ่น 13
1 กรกฎาคม 2562