มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม Thai Volunteer Service Foundation
ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com

“อาสาสมัครสู้วิกฤต Covid-19”

บอกเลย ….เขามาด้วยหัวใจ “อาสาสมัครเพื่อสังคม” จริงๆครับรอบนี้ ต้องขอชื่นชมพลังคนหนุ่มสาว เหล่า อาสาสมัครรุ่นใหม่จากทวาย เขาคือกลุ่มแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเรา(เมียนมาร์)

เป็นกลุ่มคนผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 เช่นเดียวกัน การประกาศให้หยุดจากงานประจำ ไม่ได้ทำให้หัวใจอาสาสมัครหยุดตามไปด้วยแต่อย่างใด เมื่อมีการนัดรวมพลกันขึ้น พลังอาสาสมัครเพื่อสังคม จึงถูกแปรสู่ภาคปฏิบัติ อาหารจากชุมชน จำพวก ข้าวสาร อาหารสด-แห้ง ผลไม้ฯ ที่ระดมจากพี่น้อง บ้านคลิตี้ล่าง ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยสารตะกั่ว วันนี้คลิตี้ล่างได้กลายเป็นซุปเปอร์มาเก็ต ได้กลายเป็นคลังอาหารแหล่งสำคัญแหล่งหนึ่งของคนเมือง อาหารจากบ้านคลิตี้ล่าง ถูกระดมจากคนในชุมชน แล้วส่งมาสบทบกับอาหารและข้าวของเครื่องใช้ที่ระดมจากพลังพลเมืองอาสา ทั้งจากในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และอื่นๆ

ข้าวของทั้งหมด อาสาสมัครเหล่านี้จะช่วยกัน ถูกนำคัดแยก แบ่ง บรรจุ เป็นห่อๆพร้อมส่งต่อให้กับคนเมืองจำนวนมาก ชุมชนเป้าหมาย ของมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) รอบนี้คือชุมชนย่านมีนบุรี ชุมชนย่านลาดกระบัง และชุมชนหลังวัดไผ่ตัน กรุงเทพฯ ต้องขอชื่นชมและให้กำลังใจกันต่อไปครับ ทั้งผู้ที่มีน้ำจิตน้ำใจทั้งจากชุมชนและในเมืองที่ส่งข้าวของบริจาคมาช่วยกันในยามนี้

ที่แน่ๆ ต้องชื่นชมพลังอาสาสมัครรุ่นใหม่เหล่านี้ และพลังอาสาสมัครเพื่อสังคมทั่วประเทศ ที่ยังคงมีอยู่คู่สังคมเรามาเรื่อยๆ อย่างน้อยก็ 40 ปี(นับจากปีที่ มอส. ก่อตั้งเป็นต้นมา) ที่ มอส. มองเห็นและร่วมกับหลายๆ องค์กรทำงานสนับสนุนพลังอันยิ่งใหญ่นี้ ด้วยความเชื่อว่า ในยามวิกฤต ในยามที่สังคมมีภัย ในยามที่สังคมเราเรียกหา เราจะยังเห็นพลังของคนอาสาลุกขึ้นมาทำหน้าที่เสมอในยามนี้เราจะอาสาสู้วิกฤตโควิด19 ไปด้วยกัน

รายละเอียดการรับบริจาค ด้านล่างรูปภาพ

รับบริจาค
เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย สบู่ ยาสระผม  อาหารแห้งเพื่อไปปรุงร้อนเอง เครื่องยิงวัดอุณหภูมิ(สำหรับศูนย์คนไร้บ้าน) หรือปรอทวัดไข้ เพื่อตรวจคัดแยกผู้ที่มีไข้ และข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นอื่นๆ

ส่งมาที่
โครงการพลเมืองอาสา
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)
เลขที่ 409 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ 5
แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

สอบถามเพิ่มเติม 
โทร. 095 9977724
Email: volunteerservice@gmail.com

สมทบทุนเพื่อซื้อของ
โดยโอนเงินเข้าบัญชี “กองทุนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม”
เลขที่บัญชี 075-2-14248-3 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขารัชดาภิเษก 2
เมื่อสมทบแล้วแจ้งกลับที่ volunteerservice@gmail.com
หรือโทร. 095-9977724 เพื่อทราบวัตถุประสงค์และนามผู้โอน
(ผู้ร่วมสมทบทุน สามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้)

—————–
โครงการของมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)

โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน
โครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
โครงการพลเมืองอาสา
โครงการแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา
โครงการอาสาสมัครนักวิจัย PAR
โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมร่วมสร้างชุมชนยั่งยืน (อาสาคืนถิ่น)
โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพองค์กรทำงานด้านเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างพลังพลเมืองเข้มแข็ง (Young Move)
—————–
ติดตามเรื่องราวของ มอส. ได้ที่
Facebook   Twitter  และ  Youtube
—————–
กลับสู่หน้าหลัก