มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม Thai Volunteer Service Foundation
ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com

มอส. รับสมัครเจ้าหน้าที่ 2 ตำแหน่ง

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)
เปิดรับสมัครเจ้าหน้า 2 ตำแหน่ง
(ดาวน์โหลดใบสมัครด้านล่าง)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
1. มีความสนใจในการทำงานด้านสังคม มีความรู้พื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชน
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3. สามารถเขียนรายงานได้
4. สามารถติดต่อประสานงานกับกลุ่มคนที่มีความหลากหลาย
5. มีทักษะในการเป็นกระบวนกร / วิทยากร และสามารถทำงานเป็นทีมได้
6. มีความคิดสร้างสรรค์ วางแผนโครงการใหม่ๆ และต่อยอดงานเองได้
7. สามารถทำงานประจำเต็มเวลาที่สำนักงานส่วนกลาง (กทม.) และทำงานช่วงวันหยุดได้ (กรณีจำเป็น)
8. สามารถเดินทางไปทำงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้
9. มีทักษะการใช้และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
.
นัดสัมภาษณ์
2 เมษายน 2563
.
เริ่มงาน
ภายในเดือนเมษายน 2563
————————————————-
 .
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อ (Part time) 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์การทำงานด้านสื่อไม่ต่ำกว่า 2 ปี
2. สามารถปรับตัวเข้ากับผู้คนใหม่ๆ สถานการณ์ใหม่ๆ ได้ดี
3. สามารถทำงานสัปดาห์ละ 3 วัน หรือปรับตามสถานการณ์
4. สามารถลงพื้นที่ทำกิจกรรมและเก็บข้อมูลในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดได้
5. มีทักษะการติดต่อสื่อสาร
6. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถออกแบบงาน วิเคราะห์สถานการณ์สื่อเพื่อวางทิศทางการทำงานในอนาคต
7. ใช้ภาษาในระดับทางการและกึ่งทางการได้ดี ถ้าสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
8. สามารถใช้โปรแกรมด้านการทำงานสื่อได้(โปรดระบุุ)
.
กรุณาส่งผลงาน(ถ้ามี)ด้านสื่อที่ท่านเคยทำมาพร้อมใบสมัคร
.
นัดสัมภาษณ์
2 เมษายน 2563
 .
ระยะเวลาการทำงาน
เมษายน- 30 กันยายน 2563
 .
ดาวน์โหลด
ใบสมัครฝ่ายสิทธิ์ คลิ๊กที่นี่
ใบสมัครฝ่ายสื่อ คลิ๊กที่นี่
 .
ส่งจดหมายสมัครงานมาที่
admin@thaivolunteer.org
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
– Facebook page : มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
– โทร 02-6910437-39  และ  063-4791103(ฝ่ายสิทธิ์)  087-7737375(ฝ่ายสื่อ)

—————–
สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคม
สามารถบริจาคได้ที่บัญชี “กองทุนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม โดยมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม” ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 075-2142483

—————
โครงการของมอส.

.
ติดตามเรื่องราวของ มอส. คลิ๊ก
Facebook   Twitter  และ  Youtube

กลับสู่หน้าหลัก