มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม Thai Volunteer Service Foundation
ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com

ช่วยคนไร้บ้าน สู้วิกฤต Covid-19

“1,070 กว่าคน” คือตัวเลขกลมๆ ของกลุ่มคนที่เรียกว่า “คนไร้บ้าน” (ข้อมูลจากงานวิจัยประเด็นคนไร้บ้าน ของมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย ทำร่วมกับองค์กรภาคี) เป็นตัวเลขคนไร้บ้านเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ สมุทรปราการ และปทุมธานี 3 จังหวัดเท่านั้น ถ้าเราลองนึกภาพดูว่า “ถ้าทั่วประเทศไทยหละ…. จะมีคนไร้บ้านจำนวนมากขนาดไหน..? ”

คนไร้บ้านสามารถพบเห็นได้ตามจุดบริการสาธารณะ เช่น หัวลำโพง หมอชิต เอกมัย สวนสาธารณะต่างๆ อาจเรียกได้ว่าเราสามารถพบเห็นคนไร้บ้านได้แทบทุกจังหวัด โดยเฉพาะตามหัวเมืองใหญ่ๆ เช่น เชียงใหม่ หรือขอนแก่น แม้มีองค์กรหลักๆ เช่น มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยและองค์กรภาคี จะมีความพยายามจัดตั้งศูนย์คนไร้บ้าน เพื่อใช้เป็นที่พักชั่วคราวให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ไว้หลายจุด เช่น ศูนย์คนไร้บ้านบางกอกน้อย ศูนย์คนไร้บ้านตลิ่งชัน ศูนย์คนไร้บ้านรังสิต ศูนย์คนไร้บ้านเชียงใหม่ แต่ก็รองรับคนไร้บ้านได้แค่เพียงบางส่วนเท่านั้น

อาหารและข้าวของเครื่องใช้ที่ได้รับบริจาคมา จะถูกกระจายไปตามจุดต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาพที่นำเสนออยู่นี้เป็นภาพของการนำของกินของใช้ไปสมทบที่ศูนย์คนไร้บ้านรังสิต เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ของใช้จำเป็นจะถูกจัดใส่ถุงผ้าเป็นถุงๆ เพื่อกระจายให้กับคนไร้บ้าน 1 ถุง ต่อ 1 คน ของสดจะถูกปรุงเป็นอาหารพร้อมทาน เช่นที่เห็นอยู่ในภาพของสดจะถูกแปรรูปเป็นข้าวต้มทรงเครื่อง และข้าวกล่อง(เราลืมเปิดกล่องถ่ายภาพให้ดูครับ) หลังจากจัดของลงถุงผ้าและเตรียมอาหารเสร็จ เราบรรจุทุกอย่างขึ้นท้ายกระบะ แล้วมุ่งหน้าสู่ท่าน้ำนนทบุรี ถึงท่าน้ำนนท์ จะเจอกับกลุ่มคนไร้บ้านที่ทยอยมาเข้าแถว(เหมือนทุกๆเย็นของทุกๆวันที่เราเอาของไปบริจาค) รอบนี้เรามีทีมหมออาสา จากกระทรวงสาธารณะสุข และจากโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งไปร่วมบริการตรวจวัดไข้ เพื่อเช็ค Covid19 ให้กับคนไร้บ้านด้วย มีกลุ่มเจ้าหน้าที่จากสถาบ้นพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) เข้าไปร่วมงานด้วย

โครงการพลเมืองอาสา มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม คงไม่มีอะไรจะตอบแทนให้กับทุกท่าน ที่มีส่วนทำให้เรื่องราวดีๆของวันนี้เกิดขึ้น ขอบคุณที่ได้ช่วยกันเติมเต็มรอยยิ้มให้กับกลุ่มคนด้อยโอกาสในวันที่สังคมเราอยู่ในสภาวะวิกฤต แม้แต่ภัย #โควิด19 เองก็ตาม ที่เป็นเครื่องพิสูจน์น้ำใจของคนไทยว่าเรายังมีน้ำใจให้กันเสมอ ขอบคุณอาสาสมัครเพื่อสังคม ทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกัน ที่สำคัญขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน ทั้งที่เป็นของใช้และสบทบเป็นเงินบริจาค ขอบคุณทุกการสนับสนุนจริงๆ

รายละเอียดการรับบริจาค ด้านล่างรูปภาพ

รับบริจาค
เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย สบู่ ยาสระผม  อาหารแห้งเพื่อไปปรุงร้อนเอง เครื่องยิงวัดอุณหภูมิ(สำหรับศูนย์คนไร้บ้าน) หรือปรอทวัดไข้ เพื่อตรวจคัดแยกผู้ที่มีไข้ และข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นอื่นๆ

ส่งมาที่
โครงการพลเมืองอาสา
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)
เลขที่ 409 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ 5
แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

สอบถามเพิ่มเติม 
โทร. 095 9977724
Email: volunteerservice@gmail.com

สมทบทุนเพื่อซื้อของ
โดยโอนเงินเข้าบัญชี “กองทุนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม”
เลขที่บัญชี 075-2-14248-3 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขารัชดาภิเษก 2
เมื่อสมทบแล้วแจ้งกลับที่ volunteerservice@gmail.com
หรือโทร. 095-9977724 เพื่อทราบวัตถุประสงค์และนามผู้โอน
(ผู้ร่วมสมทบทุน สามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้)

—————–
โครงการของมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)

โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน
โครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
โครงการพลเมืองอาสา
โครงการแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา
โครงการอาสาสมัครนักวิจัย PAR
โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมร่วมสร้างชุมชนยั่งยืน (อาสาคืนถิ่น)
โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพองค์กรทำงานด้านเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างพลังพลเมืองเข้มแข็ง (Young Move)
—————–
ติดตามเรื่องราวของ มอส. ได้ที่
Facebook   Twitter  และ  Youtube
—————–
กลับสู่หน้าหลัก