มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม Thai Volunteer Service Foundation
ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com

การกลับบ้านของคนรุ่นใหม่ ตอบโจทย์ไหมในวิกฤต Covid 19

ติดตามให้กำลังใจ “นิกกี้-นิภารัตน์ อันแสน” กันได้ทางช่อง ThaiPBS ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. เป็นเรื่องราวของคนรุ่นใหม่ที่กลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

“การใช้เวลาว่างจากงาน/อาชีพที่เราทำประจำ มาทำงานเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือคนรอบข้าง เราคิดว่าเราได้รับอิทธิพลนี้มาจากพ่อเรา เพราะพ่อเป็นคนชอบช่วยเหลือสังคม ทำทุกอย่างที่ทำได้ แบบไม่ต้องมีค่าแรงหรือค่าจ้างอะไรนะ เราทำด้วยใจ เราเหมือนได้รับความสุขทุกครั้งที่เราได้เห็นคนที่เราช่วยเหลือมีความสุข”

นี่เป็นสิ่งที่ “นิกกี้-นิภารัตน์ อันแสน” เล่าให้ฟังหลังจากที่เธอได้กลับไปทำงาน 3 เดือน ในชุมชนบ้านเกิดที่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ในฐานะอาสาสมัครใน “โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมร่วมสร้างชุมชนยั่งยืน” หรือ “อาสาคืนถิ่น รุ่น 4” เป็นโครงการที่ร่วมมือกัน 3 องค์กร คือ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน และสถาบันการจัดการความรู้เกษตรกรรมยั่งยืน

หลังจบ ป.ตรี สาขาพืชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น นิกกี้ก็มีชีวิตคล้ายๆ กับนักศึกษาจบใหม่ทั่วไป อยากทำงานบริษัท อยากเดินทางท่องเที่ยวไปบนโลกความจริง อยากทำงานในบริษัทดี เงินเดือนสูงๆ ชีวิตหลังจบมหาวิทยาลัยของเธอจึงเริ่มต้นที่ การสมัครและได้เข้าทำงานตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ในบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี เธอทำงานที่นั่นได้ 3 ปี จึงได้ลาออกจากที่เดิม แล้วสมัครงานเพื่อหาประสบการณ์ในบริษัทแห่งใหม่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการชุมชน ชีวิตเธอวนเวียนเข้าๆ ออกจากจากบริษัทต่างๆ ราวๆ 7 ปี ความรู้สึกไม่มั่นคง เหนื่อยล้ากับการวิ่งตามงานประจำเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆ และด้วยความที่นิกกี้เกิดและเติบโตในครอบครัวเกษตรกรรม มีชีวิตผูกพันกับวิถีชุมชนอีสานและได้รับความอบอุ่นจากครอบครัวและชุมชนบ้านเกิดมาตั้งแต่วัยเด็ก ความฝันที่มีลึกๆในใจว่าวันหนึ่งเธอจะกลับไปมีชีวิตที่อบอุ่นที่บ้านเกิดของเธออีกครั้งจึงชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆ จึงถึงวันที่เธอเต็มอิ่มกับการทำงานรับใช้คนอื่นๆ เธอจึงตัดสินใจเดินทางกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดของเธอ

นิกกี้เล่าว่า การกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดของวัยรุ่นในสายตาของพ่อแม่ ในสายตาของผู้เฒ่าผู้แก่และผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนมันไม่ใช่อะไรที่ที่ทำได้ง่ายๆเลย อย่างแรกจิตใจเราต้องหนักแน่นมากๆ เราต้องมีเชื่อมั่น ต้องมีความศรัทธาในเป้าหมายที่เรากำลังเดินไปจริงๆ สิ่งเหล่านี้แหละที่ทำให้นิกกี้ผ่านมันมาได้

นิกกี้เริ่มต้นขอโอกาสพิสูจน์ตัวเองกับครอบครัวบนที่ดิน 6 ไร่ จากทั้งหมด 50 ไร่ซึ่งเป็นที่ดินมรดกของยายที่ตั้งใจจะยกให้นิกกี้ แต่ด้วยความที่ยังไม่เชื่อมั่นในแนวทางที่นิกกี้เสนอจึงยังไม่ให้นิกกี้ดำเนินการใดๆ ดังนั้นรูปธรรมบนที่ดิน 6 ไร่ที่นิกกี้เทใจให้มันเกิน 100% จึงถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญของชีวิตเลยก็ว่าได้

วันนี้รูปธรรมที่เธอสร้าง ค่อยๆ มีให้เห็น นิกกี้พยายามหานวัตกรรมใหม่เข้าไปประยุกต์ใช้ในแปลง พยายามหาคำตอบเพื่อตอบโจทย์ทางด้านเศรษฐกิจ เช่น หน้าฝนที่ผ่านมาเธอปลูกมะละกอเพื่อขายผลดิบให้กับร้านค้าส้มตำในชุมชน ปลูกมะเขือเทศเป็นเครื่องประกอบส้มตำ ปลูกผักสวนครัวเพื่อเป็นผักเคียงทานกับอาหารอีสาน พอพ้นหน้าฝน เข้าสู่หน้าแล้ง มีเฉพาะน้ำประปาชุมชน นิกกี้ปลูกพืชผักที่ใช้เวลากับมันไม่มากเพื่อขายสร้างรายได้ในช่วงหน้าแล้ง เช่น ผักสลัดออร์แกนิคชนิดต่างๆแบบยกแปลงสูงหนีแมลง และการคุ้ยเขี่ยจากสัตว์เลี้ยง เพาะกล้ายางนาเพื่อขายกล้าพันธุ์ ซึ่งพืชเหล่านี้ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี นิกกี้พิสูจน์ตัวเองเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่กลับไปอยู่บ้านแค่ 1 ปีถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียว

ปัจจุบัน ก็เช่นเดียวกับช่วงที่ผ่านๆมา นิกกี้ยังคงจัดสรรเวลาจากภารกิจในแปลงเกษตรของตัวเอง แวะเวียนไปทำงานเป็นอาสาสมัครทำงานเพื่อสังคมและคนรอบข้างตามที่ต่างๆ เท่าที่จะทำได้

ในอีก 2 ปีข้างหน้า นิกกี้วางเป้าหมายไว้ว่า เธอจะพัฒนาพื้นที่ 6 ไร่ให้เห็นรูปธรรมมากกว่านี้ และขยายพื้นที่เกษตรให้มากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางอาหาร ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจครอบครัว เป็นแบบอย่างของคนรุ่นใหม่กลับบ้านอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถอยู่รอดกับชุมชนได้ ที่สำคัญนิกกี้อยู่ให้พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่เรียนรู้สำหรับคนทั่วไป ให้คนในชุมชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์(ตลาดสินค้าเกษตรออร์แกนิคชุมชน)เพื่อตอบโจทย์ทั้งเรื่องความมั่นคงทางอาหาร และตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจ

มอส. ขอชื่อชมเลยคนนี้ เธอเอาจริงเอาจังกับชีวิตมากครับ นี่คืออีก 1 พลังอาสาสมัครรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคม นี่คือ 1 ใน หลายพันคน ที่ มอส. ได้มีโอกาสร่วมเดินไปด้วยกัน …..40 ปีที่ มอส. เดินทางมา เรายังคงจะไปต่อกับทุกคน สถานการณ์คับขันเรายังเคียงข้างกัน เราจะ “สานศรัทธา สร้างสังคม” กันต่อไป

รับบริจาค
เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย สบู่ ยาสระผม  อาหารแห้งเพื่อไปปรุงร้อนเอง เครื่องยิงวัดอุณหภูมิ(สำหรับศูนย์คนไร้บ้าน) หรือปรอทวัดไข้ เพื่อตรวจคัดแยกผู้ที่มีไข้ และข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นอื่นๆ

ส่งมาที่
โครงการพลเมืองอาสา
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)
เลขที่ 409 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ 5
แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

สอบถามเพิ่มเติม 
โทร. 095 9977724
Email: volunteerservice@gmail.com

สมทบทุนเพื่อซื้อของ
โดยโอนเงินเข้าบัญชี “กองทุนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม”
เลขที่บัญชี 075-2-14248-3 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขารัชดาภิเษก 2
เมื่อสมทบแล้วแจ้งกลับที่ volunteerservice@gmail.com
หรือโทร. 095-9977724 เพื่อทราบวัตถุประสงค์และนามผู้โอน
(ผู้ร่วมสมทบทุน สามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้)

—————–
โครงการของมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)

โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน
โครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
โครงการพลเมืองอาสา
โครงการแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา
โครงการอาสาสมัครนักวิจัย PAR
โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมร่วมสร้างชุมชนยั่งยืน (อาสาคืนถิ่น)
โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพองค์กรทำงานด้านเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างพลังพลเมืองเข้มแข็ง (Young Move)
—————–
ติดตามเรื่องราวของ มอส. ได้ที่
Facebook   Twitter  และ  Youtube
—————–
กลับสู่หน้าหลัก