9-10 มกราคม 64 อาสาวันเด็ก – ทำของกินของเล่นเป็นของขวัญให้เด็กๆ

ณ แบมบินี่ วิลล่า (ถนนสุขุมวิท 26  หรือ Big C ถ.พระราม 4 ซ.อรรถกวี)
Volunteer Producing Toys on Children Day / Jan 9 – 10, 2021 @ Bambini Villa

“เพลินทอยส์” Play and Learn Toys – ของเล่นคู่กับเด็ก การเล่นคือการเรียนรู้ ฉะนั้นการเล่นถือเป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่สำคัญยิ่ง ด้วยเหตุนี้ สหประชาชาติ (UN) จึงกำหนดให้ “การเล่น” เป็นหนึ่งในสิทธิเด็ก เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญ และเพื่อให้เด็กเข้าถึงของเล่นตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยของเด็ก กิจกรรมจิตอาสา
“เพลินทอยส์” มาจาก Play + Learn Toys = Plearn Toys หรือ เพลินทอยส์ สอดคล้องกับคำไทย  ซึ่งเป็นของที่ใช้ “เล่น” ที่ให้ทั้งความสุข สนุก เพลิดเพลิน แล้วยังมีประโยชน์ต่อการ “เรียนรู้” ในเวลาเดียวกันด้วย
กิจกรรมจิตอาสา เพลินทอยส์  ให้อาสาสมัครมาร่วมทำของเล่นชนิดต่างๆ ซึ่งทางมูลนิธิจะเลือกชนิดของเล่นหมุนเวียนกันไป  ของเล่นที่ได้เราจะนำไปมอบส่งต่อความสุขแก่เด็กๆ ที่ขาดโอกาสเข้าถึงของเล่น และเพื่อมอบแก่เด็กในวาระต่างๆด้วย เช่น วันเด็ก ปีใหม่ วันเยาวชน วันเทศกาล ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งของเล่นจะมีหลากหลายแบบ เป็นของเล่นสร้างสุข  ของเล่นสร้างความรู้  ของเล่นสร้างพัฒนาการ  ของเล่นสร้างทักษะ  และของเล่นสร้างความทรงจำที่ดี ในโอกาสวันเด็กปี 2564 เราจึงจัดทำของเล่นร่วมกับเด็กๆ มอบเป็นของขวัญแด่เด็กที่มาร่วมกิจกรรม

กำหนดการ
(สมัครวันใดวันหนึ่งหรือทั้งสองวัน 9-10 มกราคม 2564 / โปรดระบุ)
10:00 – 14:00  ลงทะเบียน และร่วมทำกิจกรรมประดิษฐ์ชุดของเล่น(ที่เตรียมไว้ให้) เนื่องจากเป็นงานเปิดนอกสถานที่ กิจกรรมจะทยอยทำตามลำดับที่ลงทะเบียนก่อนหลัง เนื่องจากเป็นวันเด็กเราจะมีเด็กมาร่วมทำกิจกรรมกับอาสาสมัครบางช่วงเวลา โดยอาสาสามามารถระบุเวลาลงทะเบียนล่วงหน้า เวลา 9:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
และ 14:00

ความพร้อมก่อนอาสา
@ ให้ท่านเตรียมกรรไกรสำหรับใช้ส่วนตัว
@ ผู้สมัครแล้วเข้าร่วมไม่ได้ให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน เพราะหากสมัครแล้วไม่เข้าร่วม จะทำให้ผู้อื่นที่รอคิวเสียโอกาสเข้าร่วม
@ กิจกรรมนี้สามารถทำได้ทุกเพศวัย เนื่องจากใช้เพียงทักษะขั้นพื้นฐาน เช่น ทักษะการตัด แปะ ตกแต่ง เด็กเล็กถึงระดับประถมควรมีผู้ปกครองเข้ามร่วมด้วย
@ กิจกรรมนี้จะมีเจ้าหน้าที่แนะนำก่อนลงมือทำ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องอดทนและมุ่งมั่นทำชิ้นงานให้เสร็จเรียบร้อย
@ สำหรับนักเรียน นักศึกษา สามารถขอใบรับรองกิจกรรมได้หลังจบกิจกรรม โดยรับรองเวลาไม่เกิน 4 ชม. /ชุดกิจกรรม

กรณีสมัครล่วงหน้า
สมัครได้ทาง E-mail volunteerservice@gmail.com  โดยระบุกิจกรรม “อาสาเพลินทอยส์T1 วันที่ ….. เวลา….”   ชื่อ/สกุล …….  อาชีพ…… E-mail …… เบอร์โทร…….

@ สมทบค่าอุปกรณ์กิจกรรม ชุดละ 200 บาท/คน โดยสมทบในวันกิจกรรม กรุณาเตรียมเงินให้พอดีเป็นธนบัตรย่อย และเหรียญ (ยกเว้นผู้ทีมาเป็นกลุ่ม 5 คนขึ้นไปเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้โอนล่วงหน้า)
@ สามารถขอออกใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้  ณ วันทำกิจกรรม

การเดินทางไป แบมบินี่วิลล่า (Bambini Villa)
@ เข้าทางถนนพระราม 4 สามารถเดินเข้าไปข้าง Big C แบมบินี่ จะอยู่ด้านหลังฝั่งขวามือ
@ เข้าทางสุขุมวิท 26 ต้องต่อรถมอเตอร์ไซต์ แท็กซี่ หรือขับรถไปเอง กรณีขับรถไป มีที่จอดรถ
ดูแผนที่การเดิน…กดลิงค์
@ กรณีเดินทางรถไฟฟ้า MRT สามารถลงที่สถานนี้ศูนย์สิริกิติ์ แล้วนั่งรถเมล์ไปราว 3 ป้ายลงบิ๊กซี แล้วเดินเข้าไปถนนด้านข้างบิ๊กซี เดินตรงไป จนเห็นแบมบินีด้านขวามือ

ประสานกิจกรรม / Contact  
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)
409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ 5
แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

Thai Volunteer Service (TVS)
409 Soi Rohitsuk, Prachratbampen Rd. 5 ,
Huay Kwang, Bkk 10310 
E-mail volunteerservice@gmail.com  
Website www.thaivolunteer.org
โทร./ Phone 095-9977724 (วัน/เวลางาน office hour 09:00-17:00 น.)