เวทีเสวนา 1 : ถอดรหัส ‘การรวมกลุ่ม’ ที่คนรุ่นใหม่ต้องการ ก่อนร่างพรบ. ‘การดำเนินกิจกรรมองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร’ จะคืบคลาน

‘สิทธิกลุ่มอิสระ’ คนรุ่นใหม่ต้องการ บนโลกใบเดียว ที่ไร้ความเท่าเทียม

เมื่อกลไก ‘กลุ่ม’ ในยุครัฐบาลคสช. ดูเหมือนราวกับไร้จุดยืน ‘เท่าเทียม’ บนสังคมไทย เมื่อการเข้ามาของ “พรบ.ควบคุมการรวมกลุ่ม” เปรียบได้กับกุญแจล็อค เสรีภาพของประชาชน ‘คนรุ่นใหม่’ เผยอยากให้ ‘การรวมกลุ่ม’ อิสระ 

จากเวที ถอดรหัส ‘การรวมกลุ่ม’ ที่คนรุ่นใหม่ต้องการ ก่อนร่างพรบ. ‘การดำเนินกิจกรรมองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร’ จะคืบคลาน วันที่ 1 มีนาคม 2565  เวลา 19.00-21.00 น. 

CLICK รับฟังได้ที่นี่

‘กลุ่ม’ กับจุดยืนไร้ ‘เท่าเทียม’ บนสังคมไทย 

“แต่พอเหมือนกับว่าพอเราจะมีการชุมนุม.. ให้ข้อมูลกับชาวบ้านเกี่ยวกับทรัพยากรทะเล ก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาในพื้นที่บ้าง.. ก็จะมีจับผิด.. เหมือนกับว่าจะโดนหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินนะ” เปิดเผย ไครียะห์ ระหมันยะ เยาวชนเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น

ไครียะห์ กำลังอธิบายว่า พื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา กำลังเผชิญกับโครงการนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จำนวนกว่า 16,753 ไร่ และเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น นั้นเป็นกลุ่มชุมชนที่ต้องการบอกเล่าเรื่องราวทรัพยากรธรรมชาติ หรือ กลุ่มธรรมชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนในท้องถิ่น ลักษณะองค์กร (ไม่ได้จดทะเบียน)

พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เป็นกฎหมายที่เจ้าหน้าใช้ตักเตือน ท่ามกลางปัญหาชุมชนเดือร้อน ช่วงของสถานการณ์โควิด-19 ไม่สามารถที่จะรวมตัวได้ ในพื้นที่ ในหลายๆพื้นที่เอง ไม่ว่าจะเป็นชุมชน ชนบทหรือว่าเข้าไปในเมืองสงขลาเอง ก็จะประมาณนี้หมดเลย 

“เวลามีเหตุการณ์ที่เขาสามารถจะรวมตัวกันได้ เหมือนกับว่าเขามีเวทีประชาพิจารณ์ของเขา รัฐบาลเองก็สามารถที่จะ จัดเวทีกันได้ไม่ว่าจะเป็นเวทีประชาพิจารณ์ 1 2 3 4 5 แบบนี้ แต่พอเหมือนกับว่าพอเราจะมีการชุมนุมให้ข้อมูลกับชาวบ้านเกี่ยวกับทรัพยากร ทะเลก็จะมีการมีเจ้าหน้าที่พื้นเข้ามาในพื้นที่บ้าง ก็จะมีจับผิด เหมือนกับว่าจะโดนหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินนะ ” ไครียะห์ กล่าว

ด้าน ทิติยา รังมาตย์  ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น อธิบายลักษณะการดำเนินการภาครัฐต่อกรณีการรวมกลุ่มชุมชนทำงานด้านรณรงค์ แล้วก็เรียกร้องนโยบายต่อรัฐ เช่นเครือข่ายพีมูฟ P-MOVE กลับมาโดยได้รับ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ได้รับหมาย คือการรวมกลุ่มปัจจุบัน

“มองว่ารัฐเป็นการเลือกปฏิบัติ ซึ่งทำให้ประชาชนค่อนข้างกลัวมากขึ้น  ถ้าเรารวมกลุ่มกันเราจะได้รับ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ได้รับหมายหรือไม่ ซึ่งการเลือกปฏิบัติของรัฐจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ พ.ร.บ.NGO ที่เขาจะออกมา เช่นเดียว แน่นอนว่าอาจมีทิศทางกฎหมายเลือกการปฏิบัติมากขึ้น” ทิติยา กล่าว

“พรบ.ควบคุมการรวมกลุ่ม” เท่ากับกุญแจล็อค ?    

กฤต แสงสุรินทร์ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม EnLAW อธิบายว่า ก่อนหน้าที่ยังไม่มีพ.ร.บ.การรวมกลุ่ม ในการรวมกลุ่มของมูลนิธิในการเปลี่ยนแปลง การเปิดเผย คือรัฐสามารถเข้ามาตรวจสอบได้อยู่แล้ว รูปแบบการทำงานขององค์กร EnLAW ก็ทำงานภาคประชาชน สิทธิมนุษยชน ซึ่งงบประมาณเป็นการเขียนขอแหล่งทุน เราก็พิจารณาว่าแหล่งทุนเหล่านั้นมีสิ่งที่เหมือนกับภาคประชาชนไหม ซึ่งเมื่อได้รับงบประมาณได้มาเขียนการจัดกิจกรรมก็เป็นหน้าที่เสียภาษีและรายงาน 

“ขนาดเครือข่ายชาวบ้าน ชุมชนต่างๆที่ออกมา เวลาเรามีปัญหา ก็ออกมาเรียกร้อง ถึงผู้มีอำนาจก็ต้องให้ผู้มีอำนาจออกมาเรียกร้องแก้ไขปัญหา สิทธิเสรีภาพแสดออกพูดในพื้นที่สาธารณะ เสียงในพื้นที่ที่ต้องฟัง เพื่อต้องการเรียกร้องผลักดันประเด็นการสื่อสารให้ไปให้ไกลมากยิ่งขึ้นที่ผ่านมา “กฤต กล่าว

นักกฎหมาย มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม EnLAW  อธิบายอีกว่า ก่อนหน้าที่มีการเคลื่อนไหว การใช้กฎหมายมาปิกกัน พ.ร.บ.คอมฯ พ.ร.บ.ชุมนุมฯ ปัจุบันก็ไม่ได้ใช้แล้ว ใช้พ.ร.บ.ฉุกเฉินฯ พี่น้องจะนะออกมาเรียกร้อง ก็มีการใช้พ.ร.บ.ฉุกเฉินฯ มาสลายการชุมนุม มีกฎหมายมาห้าม จัดแบบนี้ไม่ได้ จัดเสวนาได้แต่ห้ามพูดถึงเรื่องนี้เรื่องนั้น เสรีภาพการแสดงออกเสรีภาพการชุมนุม การจำกัดสิทธิการรวมกลุ่ม 

อยากให้ ‘การรวมกลุ่ม’ อิสระ ‘คนรุ่นใหม่’ เผย

“การรวมกลุ่มอยากให้มันเป็นอิสระโดยปราศจากที่รัฐจะมาควบคุม เพราะว่าแน่นอนว่ารัฐก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำ” อภิญญา ผดุงโชค มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน 

อภิญญา อธิบายว่า บางเรื่องบางอย่างการรวมกลุ่มของแต่ละชุมชนแก้ไขในที่ ชุมชนได้รับผลกระทบนั้นจริงๆ เช่นกลุ่มจะนะ ได้รับผลกระทบและไม่เห็นด้วยคือเป็นพื้นที่ของตนเอง แน่นอนรู้สึกว่ารัฐทำแบบนั้นเพื่อรักษาท้องถิ่นของตนเอาไว้ 

ขณะที่ เรื่องหลากหลายทางเพศ ก็ต้องการ คือเขาได้รับผลกระทบจากรัฐจริงๆ การเลิกปฏิบัติการถูกบลูลี่ หรือตีตรา การอะไรต่างๆ อุ้มเชื่อว่าทุกคนรู้ว่าประเด็นเรื่องความหลากหลายทางเพศ รู้ว่าเขาต้องเจออะไรบ้าง อย่างแรกบลูลี่ การถูกลดทอนคุณค่ามนุษย์ สิ่งเหล่านี้เราต้องมองว่าพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนมีเท่ากัน แล้วพอเขาเจออะไรต่างๆมาเยอะๆ แน่นอนว่าเขาก็ต้องรวมกลุ่มเพื่อเรียกร้องสิทธิของตัวเอง เพราะว่าพวกคุณไม่ได้ให้สิทธิความเป็นมนุษย์แก่เขา ลดทอนเขาไปแล้ว 

การรวมกลุ่มของเขาแบบนี้ ถ้าในมุมมองของอุ้มนะ มองว่าเป็นเรื่องดี ต้องการที่จะให้ทุกคนรู้ว่ามีศักดิ์ศรีความเป้นมนุษย ไม่ว่าใครก็ตามว่าหรือมาตีตราเขาก็ได้ แบบนั้นไม่ใช่ อยากจะแบบให้เกียรติ รู้สึกว่ารัฐไม่ควรจะมาครอบในการที่จะแบบ เหมือนเป็นการปิดปาก การตัดแขนตัดขาการรวมกลุ่มองค์กรอิสระเลย คือตัดไปหมดเลย ง่ายๆ 

“อุ้มอ่านวนๆ 3 วัน เกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.ตัวนี้ รู้สึกว่าเขาตัดแขนตัดขาโดยการปรับ หรือจำคุกแบบอะไรต่างๆ รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้คือเป็นการที่ทำแบบรุนแรงอยู่ขององค์กรอิสระค่ะ” อภิญญา ทิ้งทาย

.

จัดโดย มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม และเครือข่ายฯ

#มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม #หยุดพรบควบคุมการรวมกลุ่ม #ไม่เอาพรบควบคุมภาคประชาสังคม #NoNpoBill