ในซอยเสือใหญ่ยังมีชุมชน(ซาเล้ง)

ในวันที่ทุกคนได้รับผลกระทบจากภัยโควิด-19 กันอย่างถ้วนหน้า ไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการต่างๆ พ่อค้าแม่ขายรายใหญ่รายเล็ก โรงงาน โรงเรียน คนเมือง คนชนบท คนวัยทำงาน เด็ก ผู้ใหญ่ คนชรา ล้วนปฏิเสธได้ยากว่าวันนี้เราอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน

เช่นเดียวกับชุมชนแห่งหนึ่งที่เราจะพาไปรู้จัก เป็นหนึ่งในหลายๆ ชุมชนที่กระจายอยู่ตามจุดต่างๆของกรุงเทพและปริมณฑล ชุมชนแห่งนี้ตั้งอยู่ในซอยเสือใหญ่(ถนนรัชดาภิเษก 36) เป็นชุมชนที่เกิดจากการรวมกลุ่มของประชาชนที่เดินทางจากต่างจังหวัดเพื่อมาหางานทำ เริ่มสร้างที่พักอาศัยชั่วคราวจาก 1 หลังเป็น 2 หลัง จาก 2 หลังเป็น 3-4-5 หลัง แล้วเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นชุมชนแออัดขนาดใหญ่แล้วใช้ชื่อ “ชุมชนซอยเสือใหญ่” เรียกขานกันมาจนถึงปัจจุบัน

ชุมชนซอยเสือใหญ่อาศัยบนพื้นที่เอกชนซึ่งเจ้าของได้ขอคืนพื้นที่เพื่อปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนต่างๆ อาจจะด้วยความที่การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนยังไม่เป็นระบบ หรือระบบการบริการด้านสาธารณูปโภคจากรัฐไม่ทั่วถึงเพราะชุมชนยังไม่สามารถจดทะเบียนจัดตั้งเป็นชุมชนที่ถูกต้องตามกฎหมายกับกรุงเทพฯได้ จึงทำให้สภาพแวดล้อมภายในชุมชนดูไม่ค่อยสะอาดเรียบร้อยมากนัก

จากการพูดคุยกับคนในชุมชนทำให้เราทราบว่า จริงๆแล้วชุมชนนี้ยังมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ชุมชนซาเล้ง” ซึ่งที่มาที่ไปของชื่อๆนี้นั้นเนื่องจากว่า คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเก็บและรับซื้อของเก่าขาย แล้วใช้ซาเล้งเป็นพาหนะ นี่จึงเป็นที่มาของชื่ออีกชื่อของชุมชน

จริงๆแล้วเป้าหมายหลักของเราวันนี้คือการมาเยี่ยมศูนย์เด็กเล็กในชุมชน แต่ไหนๆก็มาแล้ว เราจึงถือโอกาสเดินสำรวจสภาพรวมๆของชุมชนไปด้วยเลย ด้วยข้อจำกัดเรื่องเวลาเราจึงแวะทักทายคนในชุมชนเพียงบางจุด เราพบว่าชุมชนแห่งนี้มีผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

ข้าวของเครื่องใช้และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่างๆ เช่น ยาสามัญประจำบ้าน ผ้าอ้อม(แพมเพิร์ส) สำหรับผู้ป่วยยังต้องการการข่วยเหลือ บางบ้านมีผู้สูงอายุที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด เช่นคุณยายวัย 90 ปี ที่เราได้แวะเข้าไปพูดคุยด้วย คุณยายยังขาดแคลนอาหารและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกจำนวนมาก

หลังจากแวะทักทายคุณยายแล้ว ก็มาถึงเป้าหมายของเราในวันนี้คือ “ศูนย์เด็กปฐมวัยเสือใหญ่” ซึ่งเป็นศูนย์รับเลี้ยงเด็กที่ผู้ปกครองในชุมชนซอยเสือใหญ่ได้นำมาฝากไว้ก่อนออกไปทำงาน ผู้ปกครองเด็กๆประกอบอาชีพกลากหลายมาก บางคนต้องออกไปทำงานประจำ ทำงานรับจ้างทั่วไป เก็บของเก่าภายใน/นอกชุมชนขาย “ศูนย์เด็กปฐมวัยเสือใหญ่” จึงกลายเป็นที่พึ่งของหลายๆครอบครัวในชุมชน แม้ว่าศูนย์แห่งนี้เปิดรับเลี้ยงเด็กมาเป็นเวลานานหลายปีแล้วก็ตาม แต่ยังขาดข้าวของและอุปกรณ์ยังชีพ เช่น อุปกรณ์ประกอบอาหาร วัตถุดิบ/อาหารกลางวัน และนมผงเด็ก สำหรับดูแลและให้บริการเด็กๆในศูนย์

วันนี้เรานำข้าวของเครื่องใช้จำเป็นสำหรับการยังชีพจำนวนหนึ่งมามอบเป็นกำลังใจให้กับศูนย์นี้ด้วย อาจจะไม่มากไม่อะไรมากนัก แต่เราเห็นว่าในยามที่ทุกคนตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤตร่วมกันแบบนี้ สิ่งไหนที่เราช่วยเหลือแบ่งปันกันได้ เราก็อยากจะชวนเพื่อนๆหยิบยื่นมันเพื่อเป็นกำลังใจให้กัน

หากเพื่อนๆ สนใจอยากร่วมทำบุญอาหารกลางวันให้แก่ “ศูนย์เด็กปฐมวัยเสือใหญ่” เพื่อนๆสามารถทำได้ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00 – 15:00 น. หรือหากต้องการบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 ในพื้นที่อื่นๆ เพื่อนๆสามารถติดต่อ “มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)” ได้เลย เราเชื่อว่าสังคมจะน่าอยู่และไปรอดได้ด้วยพลังของพวกเรา ด้วยพลังของพลเมืองอาสาทุกคน มาร่วมสร้างสรรค์สังคมไปกับเรานะ


ประสานกิจกรรม
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)
409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ 5
แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com
เว็บโซต์ : www.thaivolunteer.org
โทรศัพท์ : 095-9977724
(วัน/เวลางาน 09:00-17:00 น.)

Contact
Thai Volunteer Service (TVS)
409 Prachratbampen Rd. 5 ,
Huay Kwang, Bkk 10310
E-mail volunteerservice@gmail.com
Website www.thaivolunteer.org
Phone 095-9977724
(Office hour 09:00 Am – 05:00 Pm)