” ป ะ ท ะ “

เมื่อตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม รุ่นที่ 2 กับ มอส. ในเวลานั้น ฉันคิดเพียงว่า จะมาหาคำตอบอะไรสักอย่างให้กับตัวเอง ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะต้องมา ‘ปะทะ’ ความคิดกับใคร

Admin

July 21, 2017

” เ ปิ ด “

ฉันได้เข้าร่วมโครงการคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมเป็นครั้งแรก การเข้าร่วมโครงการนี้ ฉันมีความมั่นใจเหมือนกับโครงการอื่นๆ ที่เคยอบรมมา ฉันคิดว่ากิจกรรมที่เข้าร่วมคงเป็นกิจกรรมที่สอนให้เยาวชนได้ถกเถียงกันเรื่องนโยบายหรือความเป็นชาติ

Admin

July 14, 2017

“ รู ป ว า ด ”

ฉันกำลังเดินไปดูรูปของเพื่อนคนหนึ่งแต่เป็นรูปที่ทุกคนมุงดูและได้รับความสนใจมาก แต่มีคนหนึ่งยืนรอคนเข้ามาสอบถาม ฉันจึงเลือกที่จะเข้าไปถามคนนั้น เขาเล่าให้ฟังว่า รูปที่วาดเป็นรูปชาวบ้านโดนรังแก แต่ช่วยเหลือเขาไม่ได้

Admin

July 7, 2017

“ ค ว า ม เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ”

ตอนฉันเข้ามาอบรมวันแรกฉันเป็นคนไม่ค่อยพูด แต่เมื่อถึงวันสุดท้ายที่ได้เข้าไปร่วมกิจกรรมในอ่างปลา ซึ่งทำให้ฉันต้องเล่าเรื่องที่ฉันได้ไปปะทะกับเพื่อนๆ ฉันได้อธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้เพื่อนฟัง ตั้งแต่นั้นมา

Admin

June 30, 2017

” เ พื่ อ น “

ในกิจกรรมต่อกระดาษแล้วให้ยืนบนกระดาษเพียงไม่กี่แผ่นเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย คือ ธง (ที่เป็นเสื้อ) ฉันรู้สึกว่านี่เป็นครั้งแรกเองนะที่เราได้มาพบเจอกัน เรายังไม่รู้จักกันดี และด้วยสภาพอากาศที่มีฝนทำให้พวกเรามีอุปสรรคใหม่เกิดขึ้น

Admin

June 23, 2017

“ โ ส เ ห ล่ ”

ฉันเข้าร่วมโครงการคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ตั้งแต่โมดูล 1 ถึงโมดูล 6 โดยไม่ขาดเลย ในแต่ละโมดูลมีหลากหลายกิจกรรมที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในตัวฉัน แต่มีอยู่หนึ่งกิจกรรมที่มีแทบทุกโมดุลและฉันไม่เคยพลาดที่จะเข้าร่วม

Admin

June 15, 2017

” เ ชื่ อ มั่ น “

ฉันเชื่อว่า คนทุกคนมีศักยภาพในตัวเอง มีศักยภาพ และมีความเชื่อมั่น แต่ดูเหมือนจะไม่แน่นักสำหรับฉัน กิจกรรมหนึ่งที่ทำให้ฉันได้ทดสอบกับความเชื่อมั่นในตัวฉันคือ Open Space พื้นที่ที่ท้าทายมาก

Admin

June 9, 2017

ภ า พ “ จิ๊ ก ซ อ ว์”

ภาพทุกภาพล้วนแล้วแต่มีองค์ประกอบหลายอย่างในตัวมันเอง ผลงานแต่ละชิ้นอาจจะเกิดจากภาพเล็กๆ เล็กๆ แต่ละภาพ นำมาปะติดปะต่อเรื่องราวกัน จนเกิดเป็นภาพใหญ่ที่มีความสมบูรณ์

Admin

June 2, 2017

เ ปิ ด ใ จ รั บ ฟั ง

ด้วยเหตุผลด้านภาระหน้าที่บางประการ ทำให้ฉันเข้าร่วมกิจกรรมในหลักสูตรคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม รุ่น 2 ได้แค่สองครั้ง (module 1 – 2) จะเรียกว่าไม่ผ่านหลักสูตรก็พูดได้

Admin

May 26, 2017
1 2 3