ฟ้าทะลายโจรช่วยชีวิต แค่ช่วยแชร์ก็ช่วยได้

ตอนนี้สิ่งที่เราต้องการแบ่งปันอย่างมากคือ “ยาฟ้าทะลายโจร” ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้มีการเพิ่มรายละเอียดสรรพคุณของฟ้าทะลายโจรว่า เป็นยาที่สามารถบรรเทาอาการของโรคหวัด และที่สำคัญคือ สามารถรักษาโรคโควิด-19 ได้ด้วย จึงอยากใช้ “พื้นที่พลเมืองอาสา พื้นที่แห่งการแบ่งปัน” แห่งนี้ ชวนเพื่อนๆ ร่วมแบ่งปัน ฟ้าทะลายโจรตามกำลังความสามารถของเพื่อนๆ จะมากจะน้อยไม่ว่ากัน หรือไม่ เราขอแค่ส่งข่าว บอกต่อ แชร์เรื่องราวต่อๆกันไป แค่นี้ก็ถือว่าทุกคนได้มีส่วนร่วมแล้ว

Admin YK

July 21, 2021

อาสาจัดชุดยาและเจลแอลกอฮอล์เพื่อผู้ลี้ภัย 8-9 พฤษภา 64

จากสถานการณ์ความรุนแรงทางการเมืองในพม่าที่เกิดขึ้นทำให้ผู้คนต่างลี้ภัยจากความรุนแรง และอาศัยอยู่กันอย่างยากลำบากตามแนวชายแดน ริมน้ำและกลางป่า ผู้คนอยู่อย่างขาดแคลนอาหารรวมไปถึงสิ่งของใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาทางมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) ได้เปิดรับบริจาคสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นต่างๆ อาหารแห้ง กระเป๋า(สำหรับเด็ก) ตุ๊กตาขนาดเล็ก และยา –อุปกรณ์เวชภัณฑ์ราสำคัญ โดยบางส่วนที่ทางมูลนิธิฯได้จัดซื้อเองด้วยส่วนหนึ่ง เรากำลังต้องการอาสาสมัครที่มาช่วยงานแยกยาที่ได้บริจาค จัดชุดย่า จัดหีบห่อ และการเขียนคำอธิบายข้อกำหนดในการใช้ยาเบื้องต้นเพื่อจัดส่งต่อให้กับผู้ลี้ภัยในสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากพม่า

Admin

May 3, 2021

อาสาทำตุ๊กตาและของเล่นบำบัดเพื่อเด็กลี้ภัย 8-9 พฤษภา 64

จากสถานการณ์ความรุนแรงทางการเมืองในพม่าที่เกิดขึ้นทำให้ผู้คนต่างลี้ภัยจากความรุนแรง และอาศัยอยู่กันอย่างยากลำบากตามแนวชายแดน หลายคนต่างตกในภาวะความเครียดโดยเฉพาะเด็กที่ต้องหนีอพยพตามพ่อแม่มาด้วย เราจึงตามหาตุ๊กตา และของเล่นเพื่อคลายความเครียด บำบัดจิตใจจากสถานการณ์ความรุนแรง กดดัน และความเครียดจากสถานการณ์ดังกล่าวได้ เราจึงจัดกิจกรรมเพื่อให้อาสาเข้ามาสร้างสรรค์ และเติมสีสันผลงานก่อนส่งต่อความสุขให้กับน้องที่ลี้ภัยตามชายแดน และกลางป่าผ่านงานกิจกรรม “อาสาทำตุ๊กตา และของเล่นบำบัดเพื่อเด็กลี้ภัย”

Admin

May 3, 2021

อาสาทำกระบะแปลงผัก ปลูกผัก ร่วมงานเปิดสวนผักกลางเมือง

สวนผักใจกลางย่านพระราม 9 – g Garden เกิดจากความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อแปลงพื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์เป็นรูปแบบ “สวนผักกลางเมือง” เพิ่มพื้นที่สีเขียวปลอดภัยและกินได้ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ที่ออกกำลังกาย ที่เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ที่พบปะ รวมถึงเปิดให้เป็นพื้นที่ตลาดวิถีอินทรีย์ วิถีตลาดงานฝีมือที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เป็นพื้นที่ซึ่งเกษตรกรอินทรีย์ ผู้ผลิตได้พบตรงกับผู้บริโภค

AdminZa

April 15, 2021

อาสาปรับพื้นที่ – ทำแนวทางเดิน สร้างสวนกลางเมือง 18 เมษา 64 

กทม. เป็นเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยป่าคอนกรีต แม้เมืองคอนกรีตจะแออัดแต่ก็ยังมีที่ว่างยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จำนวนมาก พลเมืองอาสาจึงขอเชิญชวนอาสามาร่วมกันเปลี่ยนพื้นที่ว่างเปล่ารกร้าง ให้เป็นพื้นที่สวนสีเขียว ไว้สำหรับ ปลูกผัก ปลูกหญ้า ดอกไม้ ต้นไม้ เพื่อเป็นทั้งปอด พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่อาหาร และพื้นที่เรียนรู้

Admin

April 13, 2021

สงกรานต์อาสา มอบแว่น มอบแสงสว่าง 14 เม.ย. 64

การมองเห็น คือคุณภาพของการใช้ชีวิต หากการมองเห็นมีปัญหาการใช้ชีวิตประจำวันก็มีอุปสรรค บางคนสายตาสั้น สายตายาว ตั้งแต่เด็ก บางคนสายตาเปลี่ยนไปตามวัยที่มากขึ้น โดยทั่วไปเราก็ไปร้านตัดแว่นใส่กันเองได้ แต่ยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่ด้อยโอกาสหาแว่นมาใส่เอง หรือรายได้ไม่เพียงพอ

AdminZa

April 2, 2021

สงกรานต์อาสา – หมอนหนุนอุ่นรัก 14 เม.ย. 64

จิตอาสาหมอนหนุนอุ่นรัก – ประเทศไทยมีศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนกระจายอยู่ทั่วประเทศในแทบทุกตำบล ทุกเทศบาล รวมทั้งในเขตเมืองใหญ่ โดยมีทั้งศูนย์ที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ภายใต้การดูแลของชุมชนเอง หรืออยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่งในศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนนอกจากกิจกรรมพัฒนาเด็กเล็กแล้ว เด็กก่อนวัยเรียนจะต้องมีเวลาหลับนอนพักผ่อนระหว่างวันตามวัย

AdminZa

April 2, 2021

สงกรานต์อาสา-เพลินทอยส์ T1 13 เม.ย. 64

เพลินทอยส์ Play and Learn Toys ของเล่นคู่กับเด็ก การเล่นคือการเรียนรู้ ฉะนั้นการเล่นถือเป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่สำคัญยิ่ง ด้วยเหตุนี้ สหประชาชาติ (UN) จึงกำหนดให้ “การเล่น” เป็นหนึ่งในสิทธิเด็ก เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญ และเพื่อให้เด็กเข้าถึงของเล่นตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยของเด็ก

AdminZa

April 2, 2021

สงกรานต์อาสา-เข็มกลัดแบ่งปัน 12 เม.ย. 64

โครงการจิตอาสาเข็มกลัด แบ่งปันเพื่อเด็กและสตรีที่ได้รับความรุนแรงและถูกละเมิด จากที่เราได้เรียนรู้เรื่องความรุ่นแรงต่อเด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงในประเทศไทย ผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงซึ่งเป็นเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงมารับบริการโดยการกระทำรุนแรงในเด็กมีสาเหตุมาจากการปล่อยปละละเลยของครอบครัว ขาดการดูแลอย่างเหมาะสมจนเป็นสาเหตุให้เด็กถูกกระทำรุนแรงทางเพศมากที่สุด

AdminZa

April 2, 2021
1 2 58