11-15 ตุลา’62 ท่องทวายปี5 // ตะลุยอาสาทวาย เทศกาลงานตะดิงจุ๊ด กับอาสาอาเซียน

การเดินทางเพื่อเรียนรู้และแบ่งปัน ณ เมืองทวาย เสน่ห์แดนใต้ของพม่า ส่งเสริมการเรียนรู้และการแบ่งปันกับเพื่อนบ้านอาเซียน โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 ที่เราได้จัดขึ้น หลังจากที่ผ่านมาได้รับการตอบรับอย่างดี

Admin

August 29, 2019

10-12 กันยา’62 อาสาอาเซียน”จิตอาสาเพื่อเด็กไร้พรมแดน” / ASEAN Volunteer – Volunteer Without Border SEP.10 – 12,19

โครงการอาสาอาเซียน ASEAN Volunteer Service มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมสังคมการให้ การแบ่งปันของประชาชนในประชาคมอาเซียน สร้างการเรียนรู้และความสัมพันธ์อันดีของพลเมืองอาเซียน  เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และสันติ

Admin

August 20, 2019

5 วัน – ฉัน – กัมพูชา

ถ้าพูดถึงกัมพูชา สิ่งแรกที่ผมนึกถึงเลย คือ ปราสาทหินนครวัด 1 ในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นสถานที่ที่ผมอยากไปมานานมากแล้ว แต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ไป จนกระทั่งวันหนึ่งไถโทรศัพท์ไปเรื่อยๆ ตาก็ไปลุกวาวทันทีเมื่อได้เห็นประกาศ

Admin

April 21, 2019

22-26 กุมภา’62 ไปเรียนรู้ข้ามพรมแดนกันเถอะ

โครงการแลกเปลี่ยนกัมพูชา – ไทย (CTEP 3)   “ชวนเพื่อนๆไปเรียนรู้ข้ามพรมแดน”  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิถี วัฒนธรรม การใช้ชีวิตกับประเทศเพื่อนบ้านระหว่างเขาและเรา เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมแล้วเดินทางไปกับเรา

Admin

February 1, 2019

29 กันยา’61 จิตอาสาเพื่อเด็กไร้พรมแดน กับ อาสาอาเซียน

ครงการอาสาอาเซียน – ASEAN Volunteer Service มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมสังคมการให้การแบ่งปันของประชาชนในประชาคมอาเซียน สร้างการเรียนรู้และความสัมพันธ์อันดีระหว่างพลเมืองในอาเซียน

Admin

September 13, 2018

5-10 ธันวา’61 ชวนท่องทวาย ปี 3

ท่องทวาย เสน่ห์แดนใต้ในหลากมิติ  ท่องวัฒนธรรม วิถีชีวิต วัด ชุมชน ผู้คน ทรัพยากรทางธรรมชาติ ทะเลอันดามันของพม่า อาหารท้องถิ่น ตลาดเก่าแก่ ตลาดชายหาด อันอุดม ชุมชนเมืองเก่าแก่ที่ร่ำรวยด้วยสถาปัตยกรรม และความเจริญแห่งอดีต

Admin

September 13, 2018

26 มีนา’61 อาสาอาเซียน : อาสาในสวนเพื่อชุมชนทวายในพม่า //ASEAN VOLUNTEER: VOLUNTEER FOR ASEAN FRIENDS,

โครงการอาสาอาเซียน  ASEAN Volunteer Service มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมสังคมการให้ การแบ่งปันของประชาชนในประชาคมอาเซียน  และสร้างการเรียนรู้ ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างกันของพลเมืองในอาเซียน

Admin

March 16, 2018

ท่องทวาย ปี 2 กับ #อาสาอาเซียน

โอกาสงามๆมาถึงแล้วครับ ชวนท่องทวายกับอาสาอาเซียน Season 2 ณ เมืองทวาย เสน่ห์แดนใต้ของพม่า การเดินทางเพื่อเรียนรู้และแบ่งปัน ท่องวัด ท่องธรรมชาติ ท่องทะเล ท่องตลาดท้องถิ่น ตลาด100 ปี ท่องวิถีชุมชนชนบทเก่าแก่

Admin

September 21, 2017

จ า ก ฉ ง ฉิ่ ง ถึ ง เ ชี ย ง ใ ห ม่ : มีอะไรมาเล่า(ตอนจบ)

ฝุ่น : ผมว่าจริงๆแล้วการพัฒนาในรูปแบบนี้ (การให้คนรุ่นใหม่กลับบ้านเกิด) อาจจะไม่สามารถใช้ได้กับคนรุ่นใหม่ทุกคนที่อยากจะกลับบ้าน เพราะต้นทุน(ที่ดิน ปัญหาชุมชน น้ำ อื่นๆมากมาย) ของแต่ละคนไม่เท่ากัน และฐานทรัพยากรของแต่ละชุมชนก็ไม่เท่ากันด้วย

Admin

June 26, 2017
1 2 3