อาสาสร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า 4 เม.ย. 64

สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำการเรียนการสอนให้น่าสนใจและส่งเสริมแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนเกิดความตื่นตัวในการเรียนรู้มากขึ้น ทั่งนี้สื่อการเรียนรู้ที่สร้างบนผืนผ้าเป็นสื่อประเภทหนึ่งที่เหมาะกับเด็กและเยาวชน สามารถสร้างสีสัน เคลื่อนย้ายพกพาได้สะดวก ใช้งานได้ระยะยาวเพราะทนทานและสามารถสร้างสรรค์ได้ เพื่อมอบโอกาสแก่ ศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียน กลุ่มด้อยโอกาสทั้งในต่างจังหวัดและพื้นที่ชุมชนด้อยโอกาสใน กทม.

AdminZa

March 19, 2021

จิตอาสาแต่งโอ่งจิ๋วน้ำใจช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด – ชุมชนพูนสุข 3 เม.ย. 64

สร้างสรรค์กิจกรรมเล็กๆขึ้นมาเพื่อให้ผู้คนตระหนักและเตือนใจเรื่องภัยพิบัติ พร้อมกับได้ร่วมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ เป็นความช่วยเหลือเล็กๆน้อยจากน้ำใจชาวอาสา โดยผู้รับประโยชน์จากงานอาสาครั้งนี้คือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดระยะยาว ขาดสิ่งของจำเป็นในชีวิต เช่น นม อาหาร ของใช้ สำหรับเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยไร้ที่พึ่ง

AdminZa

March 19, 2021

อาสา เข็มกลัดแบ่งปัน – ชุมชนพูนสุข 3 เม.ย. 64

จิตอาสาเข็มกลัดแบ่งปันเพื่อเด็กและสตรีทีได้รับความรุนแรงและถูกละเมิด โดยการกระทำรุนแรงในเด็กมีสาเหตุมาจากการปล่อยปละละเลยของครอบครัว ขาดการดูแลอย่างเหมาะสมจนเป็นสาเหตุให้เด็กถูกกระทำรุนแรงทางเพศ มากที่สุด ส่วนใหญ่จะถูกกระทำโดยคนใกล้ชิด และส่วนในสตรีมีสาเหตุมาจากการหึงหวงทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายกันของคู่สมรส ซึ่งความรุนแรงนี้มีทั้งความรุนแรงทางร่างกาย จึงเกิดเป็นโครงการจิตอาสานี้ขึ้นมา

AdminZa

March 19, 2021

รับสมัคร “ครูอาสาติดเกาะ” วันนี้-กันยายน’64

เปิดแล้วววววววว……… หลังโควิดซา เราเปิดรับครูอาสาติดเกาะ(กูด) สำหรับท่านที่ต้องการทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมพร้อมประสบการณ์ในการเข้าไปเรียนรู้ชุมชน กับกิจกรรมครูอาสาสอนนักเรียน ซึ่งเป็นเด็กๆระดับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน – ป.6 เน้นสอนตัวต่อตัวหรือสอนเป็นกลุ่มแบบกลุ่มเล็กๆ 2-3 คน เพื่อให้เด็กอ่านออก เขียนได้คล่อง และมีความรู้พื้นฐานของเด็กเล็ก – ป.6 ได้  มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) รับครูไม่จำกัดวัย แค่มีหัวใจอาสาและความสามารถสอนได้ ครูอาสาควรเป็นผู้ที่กินง่ายอยู่ง่าย พักร่วมกับชาวบ้านในชุมชนได้ มีมนุษยสัมพันธ์และมีความอดทนในการทำกิจกรรมกับเด็ก สามารถร่วมกิจกรรม(เป็นครูอาสา) ติดต่อกันได้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 อาทิตย์ (รวมวันเดินทางไปกลับ) โดย มอส. จะมีตารางเวลาให้ครูอาสาเลือกวันเวลาที่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรม ยกเว้นช่วงไหนที่มีคนละทะเบียนเต็มแล้ว ครุอาสาก็จะต้องเลือกช่วงเวลาอื่นๆ ที่ยังไม่เต็ม  เกาะกูด จ.ตราด เป็นเกาะใหญ่อันดับ 4 ของประเทศ เป็นเกาะสุดท้ายในฝั่งน่านน้ำตะวันออกของประเทศไทย เกาะยังมีสภาพความเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ และมีชาวชุมชนท้องถิ่นอาศัยอยู่มานานหลายชั่วอายุคนจนปัจจุบัน บนเกาะมีโรงเรียนเก่าแก่ที่รองรับผู้ที่อยู่อาศัยดั้งเดิม และผู้ที่ย้ายถิ่นไปทำมาหากินที่เกาะ เพื่อให้เด็กๆมีที่เรียนสะดวก เพราะหากไปเรียนที่อื่นจะไกลมากในการเดินทาง หรือไม่ก็ต้องจากบ้านไปเรียนบนฝั่งห่างไกลครอบครัว ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนระดับอนุบาล – ป.6  รวม 7 ชั้นเรียน มีนักเรียนรวม 40 คน ครู […]

Admin

March 18, 2021

อาสาสร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า 21 มี.ค. 64

สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำการเรียนการสอนให้น่าสนใจและส่งเสริมแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนเกิดความตื่นตัวในการเรียนรู้มากขึ้น ทั่งนี้สื่อการเรียนรู้ที่สร้างบนผืนผ้าเป็นสื่อประเภทหนึ่งที่เหมาะกับเด็กและเยาวชน สามารถสร้างสีสัน เคลื่อนย้ายพกพาได้สะดวก ใช้งานได้ระยะยาวเพราะทนทานและสามารถสร้างสรรค์ได้ตามวัตถุประสงค์

AdminZa

February 26, 2021

อาสาสมัคร “เพลินทอยส์ T1” 21 มี.ค. 64

เพลินทอยส์ สอดคล้องกับคำไทย ซึ่งเป็นของที่ใช้ “เล่น” ที่ให้ทั้งความสุข สนุก เพลิดเพลิน แล้วยังมีประโยชน์ต่อการ “เรียนรู้” ในเวลาเดียวกันด้วย กิจกรรมจิตอาสา เพลินทอยส์ ให้อาสาสมัครมาร่วมทำของเล่นชนิดต่างๆ ซึ่งทางมูลนิธิจะเลือกชนิดของเล่นหมุนเวียนกันไป ของเล่นที่ได้เราจะนำไปมอบส่งต่อความสุขแก่เด็กๆ ที่ขาดโอกาสเข้าถึงของเล่น และเพื่อมอบแก่เด็กในวาระต่างๆด้วย เช่น วันเด็ก ปีใหม่ วันเยาวชน วันเทศกาล ต่างๆ

AdminZa

February 26, 2021

อาสาเขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง 20 มี.ค. 64

จิตอาสา “เขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง”เป็นกิจกรรมอาสาสมัครที่เริ่มจากการทำกิจกรรมเพื่อผู้ป่วยไตเรื้อรังกลุ่มหนึ่งที่ต้องล้างไตถี่ สัปดาห์ละไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง ซึ่งนอกจากเสียเวลามากแล้วยังมีค่าใช้จ่ายสูงและเป็นอุปสรรคในการทำงาน รวมทั้งมีหลายคนเกิดโรคเรื้อรังต่อเนื่องอื่นๆตามมาด้วย จากการทำกิจกรรมกับผู้ป่วยไตเรื้อรังทำให้เราได้เรียนรู้ว่ายังมีผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากหลายสาเหตุซึ่งมีความทุกข์ยากและลำบากไม่น้อยกว่าผู้ป่วยไต

AdminZa

February 26, 2021

ลงลายกระเป๋าผ้าเพื่องานพัฒนาเด็กด้อยโอกาส 20 มี.ค. 64

กิจกรรมอาสาสมัคร “จิตอาสาลงลายกระเป๋าผ้า” ที่ทำต่อเนื่องมาหลายปี เพื่อสนับสนุนทุนและสิ่งของจำเป็นให้ศูนย์เด็กด้อยโอกาส และศูนย์เรียนรู้ในชุมชน ต่อมาเราขยายการสนับสนุนให้ครอบคลุมปัญหาด้านเด็กที่มีความหลากหลายไม่เฉพาะในศูนย์เด็กด้อยโอกาสในเมืองและต่างจังหวัด ให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ในประเทศและอาเซียน (ASEAN)

AdminZa

February 26, 2021

พลังพลเมืองอาสา ถึงผู้ป่วยติดเตียง

สถานการณ์แบบนี้สิ่งที่สังคมเราต้องการคือคนที่พร้อมจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานอาสาสมัคร ตามจังหวะเวลา ตามโอกาสและความสะดวก พร้อมที่จะเข้ามาเป็นหนึ่งพลังพลเมืองอาสา ที่จะช่วยหยิบยื่นและแบ่งปันโอกาส แบ่งปันน้ำใจให้กันและกันเพื่อที่เราจะได้ผ่านมันไปด้วยกัน อย่างอาทิตย์นี้เราพาอาสาไปมอบของที่ “ชุมชนคลอง 9” ย่านมีนบุรี กรุงเทพฯ ชุมชนที่อยู่ห่างจากใจกลางเมือง

AdminZa

February 20, 2021
1 2 3 77