ในซอยเสือใหญ่ยังมีชุมชน(ซาเล้ง)

ชุมชนนี้ยังมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ชุมชนซาเล้ง” ซึ่งที่มาที่ไปของชื่อๆนี้นั้นเนื่องจากว่า คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเก็บและรับซื้อของเก่าขาย แล้วใช้ซาเล้งเป็นพาหนะ นี่จึงเป็นที่มาของชื่ออีกชื่อของชุมชน

AdminZa

January 21, 2021

อีกหนึ่งพื้นที่เรียนรู้ที่เรียกว่า “อาสาคืนถิ่น”

การที่ได้ทำงานที่ตัวเองรัก ได้อยู่ในถิ่นที่ ที่ตัวเองอยากจะอยู่คงเป็นสิ่งที่ใครหลายคนฝันถึง เธอคนนี้ก็เช่นกัน “ก๊อกแก๊ก-วิภาดา ฉุนกล้า” ผู้มีไฟมีฝันอยากเดินหน้าบนเส้นทางงานพัฒนาสังคม ได้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้ออกเดินทางเข้าไปเรียนรู้ในพื้นที่ใหม่ๆของชีวิต และหนึ่งในหลายๆพื้นที่ก็คือพื้นที่ที่เรียกว่า “อาสาคืนถิ่น”

AdminZa

January 12, 2021

“เม็ดกระบก สู้วิกฤตโควิด”

”สิ่งที่ทำให้เขาคนนี้เปลี่ยนความคิดจากที่เคยทำงานประจำ อยากกลับมาอยู่บ้าน”
เส้นทางกลับบ้านเส้นนี้อาจเป็นคำตอบหนึ่งของหลายๆคำตอบที่ผู้คนใน “ยุคฝ่าภัยวิกฤตโควิด” กำลังค้นหา การมีบ้านเกิดให้สามารถกลับไปตั้งหลักได้อาจเป็นหนทางรับมือกับวิกฤตคนว่างงาน เป็นวิกฤตการณ์แห่งการสร้างทางเลือกทางรอดให้กับชีวิตของตนเองและชุมชนอีกทางหนึ่งก็ว่าได้

AdminZa

January 6, 2021

9-10 มกราคม 64 อาสาวันเด็ก – ทำของกินของเล่นเป็นของขวัญให้เด็กๆ

การเล่นคือการเรียนรู้ ฉะนั้นการเล่นถือเป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่สำคัญ เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญ และเพื่อให้เด็กเข้าถึงของเล่นตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยของเด็ก กิจกรรมจิตอาสา “เพลินทอยส์” ให้อาสาสมัครมาร่วมทำของเล่นชนิดต่างๆ ให้แก่น้องๆ

AdminZa

December 21, 2020

19 ธันวาคม 63 อาสาหมอนหนุนอุ่นรัก

กิจกรรมพัฒนาเด็กเล็กแล้ว เด็กก่อนวัยเรียนจะต้องมีเวลาหลับนอนพักผ่อนระหว่างวันตามวัย ชุดเครื่องนอนเด็กจึงเป็นอุปกรณ์จำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หมอนเด็ก และนวมรองนอน แต่หลายศูนย์ยังขาดแคลนเครื่องนอน มีไม่เพียงพอ หรือที่เคยมีก็ชำรุดเกิน

AdminZa

December 10, 2020

20 ธันวาคม 63 อาสาสมัคร “เพลินทอยส์ T1”

การเล่นคือการเรียนรู้ ฉะนั้นการเล่นถือเป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่สำคัญยิ่ง ด้วยเหตุนี้ สหประชาชาติ (UN) จึงกำหนดให้ “การเล่น” เป็นหนึ่งในสิทธิเด็ก เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญ และเพื่อให้เด็กเข้าถึงของเล่นตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยของเด็ก

AdminZa

December 9, 2020

20 ธันวาคม 63 อาสาสร้างสื่อการเรียนรู้บน ผืนผ้า

สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำการเรียนการสอนให้น่าสนใจและส่งเสริมแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนเกิดความตื่นตัวในการเรียนรู้มากขึ้น ทั้งนี้สื่อการเรียนรู้ที่สร้างบนผืนผ้าเป็นสื่อประเภทหนึ่งที่เหมาะกับเด็กและเยาวชน สามารถสร้างสีสัน เคลื่อนย้ายพกพาได้สะดวก

AdminZa

December 9, 2020

เรียนรู้ – เปลี่ยนแปลง

เรียนรู้ – เปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงไม่ได้เริ่มจากการที่เราไปเปลี่ยนคนอื่นก่อน แต่ “การเปลี่ยนแปลงที่ดีคือการเปลี่ยนแปลงตัวเราเอง” เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่กล้าคิด กล้าทำ กล้าเปลี่ยนแปลง กล้าแสดงออก กล้าเสียสละ หัวใจที่ยิ่งใหญ่ เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณค่าบางอย่างในสังคม

AdminZa

December 9, 2020

19 ธันวาคม 63 อาสาเขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรังที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

การทำกิจกรรมกับผู้ป่วยไตเรื้อรังทำให้เราได้เรียนรู้ว่ายังมีผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากหลายสาเหตุซึ่งมีความทุกข์ยากและลำบากไม่น้อยกว่าผู้ป่วยไต อาทิ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยแผลเรื้อรัง และโรคเรื้อรังอื่นๆ ต่อมาจึงได้พิจารณาช่วยเหลือแบ่งปันไม่เฉพาะผู้ป่วยไต แต่ครอบคลุมถึงโรคเรื้อรังอื่นๆ

AdminZa

December 9, 2020
1 2 10