ผู้นำหญิงคนจริง แห่งบ้านหนองเจริญ

“ในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของอาสาคืนถิ่นไม่ได้ราบรื่นไปเสียทุกอย่าง เรารู้สึกดีที่ได้เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเพื่อนๆ และนั่นทำให้เราค้นพบคำตอบของการเป็นผู้นำที่ไม่ใช่ผู้นำ แบบที่เราใฝ่ฝันอยากจะเป็น”คำบอกเล่าของนุช นุชนาฏ สว่างแก้ว อาสาคืนถิ่น รุ่น 4 จากจังหวัดอุบลราชธานี กลับบ้านเพื่อสร้างจุดยืนที่มั่นคงบทบาทของนุช เธอคือผู้หญิงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง ความเข้มแข็ง และความหนักแน่นในตัวตน“เราอยากอยู่ที่บ้านเพราะต่อให้เดินทางไปแห่งหนไหน สุดท้ายเราก็ต้องกลับบ้าน เพราะทรัพย์สมบัติและที่ทำกินของเราอยู่ที่นี่” นุชย้ำให้ฟังว่าเธอกลับบ้านเพราะว่าบ้านคือบ้าน “เราเริ่มต้นจากการทำนา” นุชเอ่ยขึ้นก่อนจะเล่าต่อไป“ตอนนั้นไม่มีใครเชื่อว่าเราจะเปลี่ยนที่นาดินตม ซึ่งสร้างความลำบากให้กับการทำนา มาเป็นนาที่สามารถให้ผลผลิตข้าวที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้”นุชเล่าให้ฟังถึงบทพิสูจน์แรกของเธออย่างภาคภูมิใจ เรียนรู้และเข้าใจตนเองผ่านการทำงานร่วมกับชุมชนถึงแม้ว่าตัวเธอและครอบครัวจะอยู่รอดด้วยอาชีพเกษตรกรรมการปลูกพืชผสมผสาน ที่มีรายได้หมุนเวียนตลอดปี อย่างการทำนาข้าว ปลูกมันสำปะหลัง กรีดยาง และเก็บผลผลิตมะม่วงหิมพานต์ แต่ชีวิตของเธอไม่ได้ราบรื่นนักอย่างเรื่องการต่อสู้ในประเด็นบุกรุกพื้นที่อุทยาน ที่ทั้งครอบครัวเธอและของชาวบ้านอีกหลายคนถูกกล่าวหาจากเจ้าหน้าที่รัฐเธอลงใจและลงแรงมาตลอระยะเวลาหลายปี จนการต่อสู้นั้นสิ้นสุดลง ทำให้เธอและคนในชุมชนได้พื้นที่ทำกินกลับคืนมาและนี่เองคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้นุชได้ทำงานร่วมกับชุมชน ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะเธอต้องพบกับอุปสรรคมากมายทั้งการไม่เห็นด้วย และแรงต่อต้านจากคนในชุมชน อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้กลับทำให้เธอได้เห็น คุณค่าของตัวเอง “ครั้งแรกที่ทำงานกับชุมชนเราเจอปัญหาหลายอย่าง มันคือความผิดหวังครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิต ไม่มีใครเห็นด้วย และถูกใส่ร้ายจากใครบางคนแต่อุปสรรคเหล่านี้กลับให้บทเรียนแก่เรา ทำให้เราค้นพบความเชื่อมั่นและความกล้าในตัวของเราเราก้าวผ่านมันได้ด้วยตัวเราเอง นุชเล่าทบทวนความหลังซึ่งย้ำชัดในความเก่งและแกร่งที่อยู่ข้างในตัวตนของเธอ แรงบันดาลใจในชีวิตมาจากบทเรียนของการอยู่ร่วมเธอสรุปถึงบทเรียนที่ได้จากเรื่องราวร้ายๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต โดยบอกว่า“หากใครอยากจะกลับบ้านก็ใช้ความกล้าหวนกลับมาเลย แต่จะต้องยอมรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นให้ได้ด้วยเช่นกัน” หากจะบอกว่าเธอเป็นคนเก่งที่ ‘ครบเครื่อง’ แล้ว ก็อาจจะกล่าวเช่นนั้นได้ แต่เมื่อถามถึงสิ่งที่บูขต้องการ และอะไรที่ทำให้เธอตัดสินใจเข้าร่วมโครงการอาสาคืนถิ่น เธอบอกว่าเพราะเธออยากเป็นผู้นำที่ไม่ใช่ผู้นำ “ผู้นำสำหรับเราต้องไม่เข้าถึงยาก ไม่ต้องผ่านกระบวนการยากเย็นในการเข้าถึงตัว […]

AdminGarn

July 24, 2021

ฟ้าทะลายโจรช่วยชีวิต แค่ช่วยแชร์ก็ช่วยได้

ตอนนี้สิ่งที่เราต้องการแบ่งปันอย่างมากคือ “ยาฟ้าทะลายโจร” ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้มีการเพิ่มรายละเอียดสรรพคุณของฟ้าทะลายโจรว่า เป็นยาที่สามารถบรรเทาอาการของโรคหวัด และที่สำคัญคือ สามารถรักษาโรคโควิด-19 ได้ด้วย จึงอยากใช้ “พื้นที่พลเมืองอาสา พื้นที่แห่งการแบ่งปัน” แห่งนี้ ชวนเพื่อนๆ ร่วมแบ่งปัน ฟ้าทะลายโจรตามกำลังความสามารถของเพื่อนๆ จะมากจะน้อยไม่ว่ากัน หรือไม่ เราขอแค่ส่งข่าว บอกต่อ แชร์เรื่องราวต่อๆกันไป แค่นี้ก็ถือว่าทุกคนได้มีส่วนร่วมแล้ว

Admin YK

July 21, 2021

การสลายการชุมนุมคือการใช้อำนาจคุกคาม การใช้อำนาจคุกคามคือผลผลิตของอำนาจนิยม

“การสลายการชุมนุมเมื่อวานนี้เหรอ ผมว่ารัฐบาลยังคงแก้ปัญหาได้แย่เหมือนเดิม ตั้งแต่ปัญหาความเดือดร้อนประชาชนไปจนถึงวิธีการสลายการชุมนุม เห็นชัดอยู่ว่าขัดรัฐธรรมนูญ ประชาชนชุมนุมโดยความสงบ ไร้อาวุธ ถึงจะเสี่ยงโควิดแต่ก็ยอมฝ่าออกมา เพื่อจะมาขอทวงอนาคตตัวเอง อยู่ต่อก็เสี่ยงตาย ออกมาเสี่ยงตายแต่อย่างน้อยได้เปล่งเสียงตัวเอง เป็นการสร้างทางเลือกให้กับตัวเองและคนส่วนใหญ่อีกด้วย”

Admin

July 19, 2021

นักสนับสนุน ผู้หล่อหลอมเยาวชนด้วยวัฒนธรรม

ในฐานะคนรุ่นใหม่ที่รักและหวงแหนชุมชน เธอจึงเล็งเห็นปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ที่นุ่นเชื่อว่าผู้ใหญ่ในชุมชนหลายคนมองข้ามสิ่งนี้ไป โดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัว ที่อาจส่งผลกระทบต่อเด็กในชุมชน

“เราอยากให้คนข้างนอกได้รับรู้ว่าชุมชนเรามีปัญหา อยากตีแผ่มันออกมาเพื่อให้ได้รับการแก้ไข”

อาสาคืนถิ่นสร้างเสียงที่ทรงพลังให้ นุ่นมีความหวังต่อการเข้าร่วมโครงการอาสาคืนถิ่น โดยเธอหวังว่าพลังเล็กๆของเธอที่เข้าร่วมโครงการนี้ จะสามารถจุดประกายอะไรบางอย่างให้ผู้ใหญ่และคนรอบข้าง มองเห็นถึงปัญหาที่ชุมชนเรอเผชิญอยู่

AdminGarn

July 15, 2021

มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน(CRC)

ชื่อองค์กร : มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน : ศขช.(Community Resource Centre Foundation : CRC) Facebook:  https://www.facebook.com/CommunityresourcecentreThailand ประเด็นที่องค์กรปฏิบัติงาน สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และหลักการธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ตลอดทั้งการติดตามการลงทุนทั้งในประเทศและข้ามพรมแดน และการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเด็นด้านธุรกิจกับสิทธิมนุยชน วัตถุประสงค์ขององค์กร 1. ส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษา วิจัย การอบรม องค์ความรู้ กฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ คุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสิทธิชุมชน 2. ส่งเสริมการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชน ชุมชน และองค์กรพัฒนาเอกชน ในการปกป้องคุ้มครอง และรักษา คุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสิทธิชุมชน ทั้งตามกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายภายในประเทศ และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ชุมชน และองค์กรพัฒนาเอกชน ในการดำเนินคดีเพื่อเรียกร้องให้มีการ ปกป้องคุ้มครอง รักษา เยียวยา และฟื้นฟู คุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสิทธิชุมชน […]

Admin

June 2, 2021

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ (HomeNet)

ชื่อองค์กร  : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ (HomeNet) Website : http://www.homenetthailand.org/ Facebook : https://www.facebook.com/flepth.official วัตถุประสงค์ขององค์กร มูลนิธิ ฯมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตขอแรงงานนอกระบบ เช่น ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย  ผู้รับงานไปทำที่บ้าน  ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซด์รับจ้าง  และลูกจ้างทำงานบ้าน  โดยกิจกรรมที่ผ่านมาประกอบด้วย 1. งานศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยะวข้องกับแรงงานนอกระบบ 2. งานรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย 3. งานพัฒนาศักยภาพของแรงงานนอกระบบในด้านต่างๆ 4. ส่งเสริมการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมที่รัฐจัดให้ และการพัฒนาสวัสดิการสังคมของแรงงานนอกระบบ 5. รณรงค์ทางกฎหมายและนโยบาย กิจกรรมขององค์กรที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน 1. ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และการสร้างเครือข่าย ลูกจ้างทำงานบ้าน ผู้ทำการผลิตที่บ้าน ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ผู้ค้าหาบเร่ แผงลอย แรงงานนอกระบบอื่นๆ 2. ส่งเสริมการวางแผนพัฒนาเมือง ที่ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ 3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งของผู้ทำการผลิตที่บ้าน 4. รณรงค์การจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยอย่างมีส่วนร่วมในกรุงเทพมหานคร 5. ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้าน และการใช้สัญญาจ้างงาน 6. ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน และการคิดค่าจ้างรายชิ้นที่เป็นธรรม […]

Admin

May 31, 2021

มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ(มพน.)

ชื่อองค์กร: มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ(มพน.) Facebook: มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ ประเด็นที่องค์กรปฏิบัติงาน สิทธิในการจัดการที่ดินและทรัพยากร และสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร “สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายเกษตรกรรายย่อยและขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนในการผลักดันการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิในที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ และรณรงค์สร้างความตระหนักต่อสังคมในการมีส่วนร่วมสร้างความเป็นธรรมในสังคม” มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือมีเป้าหมายในการทำงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรยากจน ทั้งในและนอกเขตป่า ให้มีองค์กรและเครือข่ายที่เข้มแข็ง มีความตระหนักและเชื่อมั่นในสิทธิของชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองได้และเข้าถึงที่ดินและทรัพยากรอื่นที่เป็นปัจจัยการผลิตที่มีความจำเป็นในการดำรงชีพ มีการจัดกิจกรรม ฟื้นฟู ดูแล และใช้ประโยชน์จากที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภายใต้ระบบเศรษฐกิจที่เป็นธรรม ตลอดจนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายไปสู่การสนับสนุนการจัดการที่ดินอย่างเป็นธรรม และมีมาตรการส่งเสริมการกระจายการถือครองที่ดินสู่เกษตรกรรายย่อยและคนจนที่ไม่มีที่ดินทำกิน สนับสนุนเกษตรกรรายย่อยให้สามารถมีที่ดินทำกิน ได้รับการรับรองสิทธิในที่ดินอย่างมั่นคง สามารถเข้าถึงการใชประโยชน์ดูแลรักษาและ การบริหารทรัพยากรป่าไม้ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและมีรายได้มั่นคง กิจกรรมขององค์กรที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน (โดยสังเขป) 1. จัดตั้ง สนับสนุน ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม/เครือข่ายเกษตรกรรายย่อยเพื่อรวมตัวแก้ไขปัญหาในพื้นที่เป้าหมายหลัก 10 จังหวัดภาคเหนือ 2. ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายกับองค์กรพัฒนาเอกชนองค์กรอิสระเครือข่ายภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับพื้นที่และระดับชาติเพื่อผลักดันแนวทางการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรและปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคม 3. ผลักดันพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษหรือพื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ภาคเหนือ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 สิงหาคม 2553 ว่าด้วยแนวนโยบายและหลักปฏิบัติในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง และผลักดันร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. …. 4. รณรงค์ เผยแพร่ข้อมูล องค์ความรู้ให้กับสาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจในประเด็นปัญหาของเกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐและสร้างแนวร่วมทางสังคมผ่านการสื่อสารด้วยสื่อที่หลากหลายรูปแบบ บทบาท/หน้าที่ของอาสาสมัคร […]

Admin

May 30, 2021

องค์กรที่เปิดรับอาสาสมัครนักสิทธิฯ รุ่น 16

1. สถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรม(JELI)(รับอาสาสมัคร 1 คน) คลิกดูรายละเอียด 2. ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน(TLHR)(รับอาสาสมัคร 2 คน) คลิกดูรายละเอียด 3. สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้(สกต.)(รับอาสาสมัคร 2 คน) คลิกดูรายละเอียด 4. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ(HomeNet)(รับอาสาสมัคร 1 คน) คลิกดูรายละเอียด 5. มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม(EnLAW)(รับอาสาสมัคร 1 คน) คลิกดูรายละเอียด 6. Protection International(PI)(รับอาสาสมัคร 1 คน) คลิกดูรายละเอียด 7. Amnesty International Thailand(AI)(รับอาสาสมัคร 1 คน) คลิกดูรายละเอียด 8. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค(มพบ.)(รับอาสาสมัคร 2 คน) คลิกดูรายละเอียด 9.มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ(มพน.)(รับอาสาสมัคร 2 คน)คลิกดูรายละเอียด 10. มูลนิธิเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ(MWRN)(รับอาสาสมัคร 1 คน) คลิกดูรายละเอียด 11. มูลนิธิผสานวัฒนธรรม(CrCF)(รับอาสาสมัคร 1 คน) […]

Admin

May 29, 2021

ฟักทองเปลี่ยนแปลงสังคม

ฟักทอง เครื่องมือตามหาความหมาย “ฟักทองเป็นเหมือนการขับเคลื่อนประชาธิปไตย อาร์มปลูกฟักทองเพื่อให้เห็นถึงกระบวนการผลิตทั้งกระบวนการ ด้วยการนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาปรับใช้” เขาเล่าว่าการปลูกฟักทองไม่มีสูตรสำเร็จที่จะได้ฟักทองพันธุ์ดีสมบูรณ์เพอร์เฟกต์ทุกอย่าง และการลองผิดลองถูกทำให้เขาเห็นคุณค่าความพยายามของตัวเองที่ได้ทุ่มเทไปกับสิ่งเหล่านี้ “เราทำงานกับตัวเองเยอะมาก มันต้องเรียนรู้ตลอดเวลา ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยาก จริงๆ ฟักทองมันสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางสังคม” อาร์มบอก

Admin

May 26, 2021
1 2 17