ข้อมูลองค์กรขอรับอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชนุร่นที่ 9

ฝ่ายคดียุทธศาสตร์ เป็นฝ่ายประสานงานนักกฎหมายและทนายความให้ความช่วยเหลือคดีด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างบรรทัดฐานทางกฎหมายที่คำนึงถึงหลักนิติธรรม และหลักการด้านสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐาน

admin

April 30, 2014

จดหมายแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่ฯ รุ่น 2และหลักสูตรการอบรม

ปี 2557 นี้ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม เป็นรุ่นที่ 2 โดยได้รับการสนับสนุนทุนการดำเนินงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และได้รับความร่วมมือจาก องค์กรภาคี ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. และคนรุ่นใหม่ รุ่น 1 เพื่อให้มีการจัดโครงการด้วยจุดประสงค์

admin

February 26, 2014

ประกาศเรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม รุ่น 2

ตามที่มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมได้ดำเนินการเปิดรับสมัครและคัดเลือก เยาวชนเข้าร่วมโครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม รุ่น 2 ไปแล้วนั้น บัดนี้ทางกรรมการโครงการฯ ได้พิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ เสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่

admin

January 31, 2014

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์โครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม รุ่นที่ 2

ตามที่มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมได้ดำเนินการเปิดรับสมัครและคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม รุ่นที่ 2 ไปแล้วนั้น บัดนี้ทางกรรมการโครงการฯ ได้พิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

admin

December 18, 2013

MPJ 2013: River of Life…River of Peace…

ชีวิตนั้นรอคอยการเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆ อยู่เสมอ เมื่อใดที่เรารู้สึกว่า ตัวเราเต็มล้นไปด้วยความรู้ รู้ไปเสียทุกเรื่อง ฉลาดไปเสียทุกอย่าง เมื่อนั้นคือเวลาที่สัญญาณอันตรายแสดงออกมาให้เห็นว่า “เราคือน้ำที่เต็มแก้ว ไม่พร้อมจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆ อีกต่อไป และกำลังถอยหลังเข้าคลอง”

admin

December 12, 2013

ขอเชิญร่วมทวงถาม ครบรอบการอุ้มหาย ๑ ปี สมบัด สมพอน

อภิปราย “ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ สิทธิมนุษยชนและอำนาจรัฐ” (Transparency, Accountability, Human Rights and State Power) ณ สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ (FCCT) ตึกมณียาเซ็นเตอร์ ชิดลม กรุงเทพฯ

admin

December 9, 2013

มอส. ขยายวันรับสมัครโครงการคนรุ่นใหม่: 25 พ.ย. 2556

ฉันเป็นเพียงคนคนหนึ่ง แต่ฉันก็คือคนหนึ่งคน ฉันไม่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ แต่ฉันสามารถทำในบาง สิ่งบางอย่างได้ และเพราะว่าฉันไม่สามารถทำทุกสิ่งทุก อย่างได้นั้นเอง ฉันจึงไม่ปฏิเสธที่จะทำบาง สิ่งบางบางอย่าง ที่ฉันสามารถทำได้

admin

November 14, 2013
1 3 4 5