การเมือง อำนาจ ดนตรี กับ 4 บทเพลงปลดแอก

ดนตรี คือ ผลผลิตทางวัฒนธรรมที่สำคัญของมนุษย์ การใช้เสียงสะท้อนในการสื่อสารเรื่องราวทางอารมณ์ รวมถึงภาษาที่ใช้ในการขับร้องบรรเลง ทำให้การบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ มีความหมายขึ้นมา ดนตรีจึงมีความสำคัญมากต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์ ทั้งด้านความจรรโลงใจ การใช้ในทางพิธีกรรม การบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ มากมายของชีวิต จนถึงการกลายเป็นเครื่องมือทางการเมือง

TVSmedia

October 5, 2020

ต่าโอะมู : ชะตาชีวิต

จากต้นธารแห่งลำน้ำปิงไกลออกไปคือดอยหลวงเชียงดาว ใช่…วันนี้เราอยู่ที่เชียงดาว เพื่อนๆรู้มั๊ยว่า ที่แห่งนี้มันคือถิ่นที่ที่ช่วงชีวิตหนึ่งเราเคยมาทำหน้าที่ครูสอนเด็กที่นี่ ไม่รู้ทำไมจิตใจเราจึงเผลอคิดย้อนไปถึงวันวานที่ผ่านมาได้ ทั้งที่ตอนนี้ชีวิตเรากำลังแวดล้อมไปด้วยเพื่อนๆ ที่หวนกลับมาเจอกันอีกรอบในวาระ 8 เดือน

Math Walking

March 12, 2020

เผลอสุขใจ ระหว่างทางเดิน

หากพูดถึง “ค่ายในวาระ 4 เดือน” ฉันเผลอคิดเอาเองว่าทุกคนคงรู้สึกไม่ต่างจากฉัน มีความรู้สึกตื่นเต้นและใจจดจ่อกับการที่จะได้มาเชียงดาว(ค่ายเยาวชน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่)มากๆ มันเป็นความรู้สึกที่แปลกๆ เป็ฯความรู้สึกที่อยากมาและไม่อยากมาในเวลาเดียวกัน ตลกดีใช่มั๊ยหละ?

Math Walking

February 22, 2020

“นายกคนนอก” คือผู้มีอิทธิพลเหนือพรรคการเมือง

ทั้งหมดนี้คือนิยามของนายกคนนอกผู้กินแรงคนอื่น และลอยตัวอยู่เหนือปัญหาและความผิดทั้งปวงที่เกี่ยวกับพรรคการเมืองและคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ไม่ยึดโยงผูกพันใด ๆ กับสมาชิกพรรคการเมืองที่เสนอชื่อตัวเองเป็นนายกคนนอกทั้งสิ้น ไม่ต้องรับผิดชอบร่วมกันใด ๆ ในบรรดามติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งของคณะกรรมการบริหารพรรคและในการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งและรัฐธรรมนูญฯ

Math Walking

January 9, 2019

ชายขอบความคิดในขบวนการจัดตั้ง

งานมวลชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมคือการหลอมรวมความคิดความเชื่อแต่ละบุคคลในหมู่บ้าน  ชุมชน  ท้องถิ่น  เมือง  ซึ่งยึดโยงอยู่กับโครงสร้างทางสังคม  ประเพณี  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  การเมือง  อำนาจ  อิทธิพล  ผลประโยชน์  จิตสำนึก  อุดมคติ  อุดมการณ์  ระบบกฎหมาย  ระบบความคิดความเชื่อ  ระบบราชการ  ระบบรัฐ  หลากหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน  การหลอมรวมความแตกต่างหลากหลายดังกล่าวที่ยึดเหนี่ยวแต่ละบุคคลไว้ให้เชื่อมร้อยประสานเข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมในประเด็นร่วมกันได้นับว่าเป็นงานที่ท้าทายอย่างยิ่ง  ต้องใช้ความอุตสาหะอย่างมาก  ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะแต่ละบุคคลมีระบบความคิดความเชื่อที่ยึดโยงอยู่กับสิ่งเหล่านั้นแตกต่างกันไม่มากก็น้อย

Math Walking

October 25, 2018

“การเติบโตของหัวใจนักสิทธิ” [ตอนที่ 3]

“สานศรัทธาอาสาสมัคร สร้างสังคมดีงาม” ปรัชญาการทำงานเสริมสร้างคนหนุ่มสาวที่มอส.มีมาตลอด 35 ปี แม้ว่าการทำงานอาสาสมัครจะเปลี่ยนรูปแบบไปตามยุคสมัย แต่จุดยืนเรื่องการสร้างคนหนุ่มสาวที่มีจิตสำนึกรับใช้สังคมไม่เคยเปลี่ยน

admin

December 16, 2015

“การเติบโตของหัวใจนักสิทธิ” [ตอนที่ 1]

“ย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ของการทำโครงการอาสานักสิทธิมนุษยชน ของมอส. ด้วยเป้าประสงค์อยากสร้างนักสิทธิมนุษยชนรุ่นใหม่ไปทำงานในองค์กรต่างๆ ทางสังคม มอส.มีความพยายามสรุปบทเรียน

admin

December 12, 2015

ยุคชาง: ผู้แปรความเกลียดเป็นพลังแห่งการเยียวยา

DC-CAM หรือศูนย์รวบรวมเอกสารแห่งกัมพูชา (The Documentation Center of Cambodia, DC-Cam) เป็นสถาบันวิจัยอิสระที่เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมความยุติธรรมและความปรองดองในสังคมกัมพูชา รวมไปถึงการระลึกถึงอาชญากรรมที่เกิดขึ้น

admin

December 12, 2015
1 2 3 6