บทบาทอาสากับวิธีพิจารณาความจริง

อ่านบทสัมภาษณ์สั้นๆ ในวันหมดวาระอาสาฯเมื่อ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งฝ่ายอาสาสมัครได้สัมภาษณ์ เจ_ศุภณัฐ บุญสด กลุ่มดาวดินรุ่น 7 ก่อนมาเป็นอาสานักสิทธิมนุษยชนรุ่น 9 ทำงานประจำอยู่ที่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

tak_more

July 20, 2015

ความจริงหลังปกประมวลกฎหมาย

หลังหมดวาระ 1 ปี น้องฝ้าย ศิวาพร ฝอดสูงเนิน อาสาสมัครนักสิทธิ์ฯรุ่น 9 ไม่ได้ทำงานที่ “มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ” หรือ Sustainable Development Foundation (SDF) ต่อ แต่มอส.เชื่อมั่นเสมอว่า สิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากกระบวนการทำงานวาระ 1 ปี ไม่มีทางหายไปไหน

tak_more

July 12, 2015

เปิดรับอาสา “โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมสู่ชุมชนบ้านเกิด”

“ทำอย่างไรให้ผู้ที่มีอาหารอยู่ในมือไม่ถูกยื้อแย่ง และรับประกันอนาคตตัวเองได้ว่าจะไม่มีทางอดตาย ไม่มีทางสูญเสียที่ดิน และสูญเสียภูมิรู้ของบรรพบุรุษ กระทั่งได้รับการเคารพ เมื่อเลือกกลับไปเป็น “ชาวนา” ให้สมศักดิ์ศรีของการเป็นผู้ผลิตอาหารให้โลก

tak_more

June 7, 2015

เปิดรับอาสานักสิทธิ์ฯรุ่น 10

โอกาสสำหรับผู้อยากทำงานอาสามาถึงแล้ว! มอส.เปิดรับคนหนุ่มสาวที่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี ที่ประสงค์อยากมาเป็น “อาสาสมัครนักสิทธินุษยชนรุ่นที่ 10″ เพื่อทำงานด้านสิทธิมนุษยชนกับองค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรด้านกฎหมายที่หลากหลาย ภายใต้วาระการทำงาน 1 ปีเต็ม

tak_more

April 7, 2015

เปิดรับองค์กรที่ขอรับอาสานักสิทธิ์ฯรุ่น 10

ขอความร่วมมือต่อองค์กรที่ประสงค์จะรับอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชนรุ่น 10 คือ คนหนุ่มสาวผู้เรียนจบสายนิติศาสตร์ และปริญญาตรีสาขาอื่นๆ วาระการทำงาน 1 ปี (1 กรกฎาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2559) กรอกแบบฟอร์มนี้ เพื่อที่มอส.จะได้รวบรวมเป็นข้อมูล ให้ผู้สมัครได้เข้าใจองค์กร

tak_more

April 7, 2015

อาสามหา’ลัย: ความสุขเกิดง่ายใกล้บ้าน

เมื่อวันที่ 13-14 มกราคม 2558 ได้มีการติดตามอาสาสมัคร 4 คน ที่อยู่ในพื้นที่ อำเภออมก๋อย และ 2 คนในพื้นที่อำเภอแม่วาง หลังจากกลับไปอยู่ในพื้นที่ตนเองนาน 7 เดือน โดยในระยะนี้อาสาสมัครมีภารกิจที่จะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์อินทรีย์ในพื้นที่ของตนเอง

webmaster

February 4, 2015

อาสาสมัครมหาวิทยาลัย

ด้วยเนื้อหาการเรียนรู้ที่เน้นเรื่องการทำความเข้าใจตนเอง ชุมชน สังคม และวิเคราะห์บทบาทของการกลับไปทำงานชุมชน ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ด้วยกระบวนการที่เน้นการพัฒนากิจกรรมที่จะเป็นฐานการยังชีพระยะยาวในกรอบของการทำเกษตรอินทรีย์ที่เกื้อกูลต่อระบบนิเวศน์

webmaster

December 24, 2014
1 2 3 4