“การเติบโตของหัวใจนักสิทธิ” [ตอนที่ 3]

“สานศรัทธาอาสาสมัคร สร้างสังคมดีงาม” ปรัชญาการทำงานเสริมสร้างคนหนุ่มสาวที่มอส.มีมาตลอด 35 ปี แม้ว่าการทำงานอาสาสมัครจะเปลี่ยนรูปแบบไปตามยุคสมัย แต่จุดยืนเรื่องการสร้างคนหนุ่มสาวที่มีจิตสำนึกรับใช้สังคมไม่เคยเปลี่ยน

admin

December 16, 2015

“การเติบโตของหัวใจนักสิทธิ” [ตอนที่ 1]

“ย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ของการทำโครงการอาสานักสิทธิมนุษยชน ของมอส. ด้วยเป้าประสงค์อยากสร้างนักสิทธิมนุษยชนรุ่นใหม่ไปทำงานในองค์กรต่างๆ ทางสังคม มอส.มีความพยายามสรุปบทเรียน

admin

December 12, 2015

บทบาทอาสากับวิธีพิจารณาความจริง

อ่านบทสัมภาษณ์สั้นๆ ในวันหมดวาระอาสาฯเมื่อ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งฝ่ายอาสาสมัครได้สัมภาษณ์ เจ_ศุภณัฐ บุญสด กลุ่มดาวดินรุ่น 7 ก่อนมาเป็นอาสานักสิทธิมนุษยชนรุ่น 9 ทำงานประจำอยู่ที่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

admin

July 20, 2015

ความจริงหลังปกประมวลกฎหมาย

หลังหมดวาระ 1 ปี น้องฝ้าย ศิวาพร ฝอดสูงเนิน อาสาสมัครนักสิทธิ์ฯรุ่น 9 ไม่ได้ทำงานที่ “มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ” หรือ Sustainable Development Foundation (SDF) ต่อ แต่มอส.เชื่อมั่นเสมอว่า สิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากกระบวนการทำงานวาระ 1 ปี ไม่มีทางหายไปไหน

admin

July 12, 2015

เปิดรับอาสานักสิทธิ์ฯรุ่น 10

โอกาสสำหรับผู้อยากทำงานอาสามาถึงแล้ว! มอส.เปิดรับคนหนุ่มสาวที่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี ที่ประสงค์อยากมาเป็น “อาสาสมัครนักสิทธินุษยชนรุ่นที่ 10″ เพื่อทำงานด้านสิทธิมนุษยชนกับองค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรด้านกฎหมายที่หลากหลาย ภายใต้วาระการทำงาน 1 ปีเต็ม

admin

April 7, 2015

เปิดรับองค์กรที่ขอรับอาสานักสิทธิ์ฯรุ่น 10

ขอความร่วมมือต่อองค์กรที่ประสงค์จะรับอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชนรุ่น 10 คือ คนหนุ่มสาวผู้เรียนจบสายนิติศาสตร์ และปริญญาตรีสาขาอื่นๆ วาระการทำงาน 1 ปี (1 กรกฎาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2559) กรอกแบบฟอร์มนี้ เพื่อที่มอส.จะได้รวบรวมเป็นข้อมูล ให้ผู้สมัครได้เข้าใจองค์กร

admin

April 7, 2015

Human Right Volunteer program

Thai Volunteer Service (TVS) has been recruiting human right volunteers who graduated from law and other social sciences since last eight years.The volunteers are placed in NGO’s to gain experience in human right field and issues for one year.

admin

January 9, 2015

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครนักสิทธิฯรุ่น 9 รอบแรก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชนรุ่น 9 รอบแรก มีดังต่อไปนี้

admin

May 27, 2014

ข้อมูลองค์กรขอรับอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชนุร่นที่ 9

ฝ่ายคดียุทธศาสตร์ เป็นฝ่ายประสานงานนักกฎหมายและทนายความให้ความช่วยเหลือคดีด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างบรรทัดฐานทางกฎหมายที่คำนึงถึงหลักนิติธรรม และหลักการด้านสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐาน

admin

April 30, 2014
1 2