ฟ้าทะลายโจรช่วยชีวิต แค่ช่วยแชร์ก็ช่วยได้

ตอนนี้สิ่งที่เราต้องการแบ่งปันอย่างมากคือ “ยาฟ้าทะลายโจร” ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้มีการเพิ่มรายละเอียดสรรพคุณของฟ้าทะลายโจรว่า เป็นยาที่สามารถบรรเทาอาการของโรคหวัด และที่สำคัญคือ สามารถรักษาโรคโควิด-19 ได้ด้วย จึงอยากใช้ “พื้นที่พลเมืองอาสา พื้นที่แห่งการแบ่งปัน” แห่งนี้ ชวนเพื่อนๆ ร่วมแบ่งปัน ฟ้าทะลายโจรตามกำลังความสามารถของเพื่อนๆ จะมากจะน้อยไม่ว่ากัน หรือไม่ เราขอแค่ส่งข่าว บอกต่อ แชร์เรื่องราวต่อๆกันไป แค่นี้ก็ถือว่าทุกคนได้มีส่วนร่วมแล้ว

Admin YK

July 21, 2021

การสลายการชุมนุมคือการใช้อำนาจคุกคาม การใช้อำนาจคุกคามคือผลผลิตของอำนาจนิยม

“การสลายการชุมนุมเมื่อวานนี้เหรอ ผมว่ารัฐบาลยังคงแก้ปัญหาได้แย่เหมือนเดิม ตั้งแต่ปัญหาความเดือดร้อนประชาชนไปจนถึงวิธีการสลายการชุมนุม เห็นชัดอยู่ว่าขัดรัฐธรรมนูญ ประชาชนชุมนุมโดยความสงบ ไร้อาวุธ ถึงจะเสี่ยงโควิดแต่ก็ยอมฝ่าออกมา เพื่อจะมาขอทวงอนาคตตัวเอง อยู่ต่อก็เสี่ยงตาย ออกมาเสี่ยงตายแต่อย่างน้อยได้เปล่งเสียงตัวเอง เป็นการสร้างทางเลือกให้กับตัวเองและคนส่วนใหญ่อีกด้วย”

Admin

July 19, 2021

กลับบ้านออนไลน์ ไทย-จีน : ในยุคโควิด-19

“เราต้องนำพาตัวเราเข้าไปหาโอกาสเพื่อให้ทำประโยชน์ได้มากกว่าเดิม”
ผู้เขียนจำประโยคนี้ที่วัฒน์เคยเล่าให้ฟังเมื่อ 2-3 ปีก่อน และในเวทีออนไลน์ที่ผ่านมาวัฒน์ยังมีจุดยืนไม่ต่างจากเดิม ซึ่งนัยยะที่วัฒน์ต้องการบอกก็คือ การนำพาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานะของ “พ่อหลวง” ของชุมชนห้วยขมิ้น ตั้งแต่วันสวมหมวกพ่อหลวงวันแรกจนถึงวันนี้ เป้าหมายของวัฒน์ยังคงชัดเจนเช่นเดิมนั่นคือ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน สถานะไหน วัฒน์ก็คือผู้ทำประโยชน์ ทำงานอาสาให้กับชุมชน ให้กับสังคมเช่นเดิ

Admin

July 8, 2021

ทาปากแดง เปร่งเสียงความรุนแรงแสดงความจริงต่อต้านเผด็จการ

19 มิถุนายน 2564 ชวน “ทาปากแดง ชูสามนิ้ว” ถ่ายภาพแล้วโพสต์ลงเฟสบุ๊คหรือตามช่องทางการสื่อสารในโซเชียล พร้อมเขียนแคปชั่น “เปร่งเสียงความรุนแรงแสดงความจริงต่อต้านเผด็จการ”

Admin

June 14, 2021

นวัตกรรมนโยบาย แบบไหน? เยาวชนมีส่วนร่วมแท้จริง

เยาวชน เป็นกลุ่มวัยที่ได้รับความสนใจจากรัฐบาลในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ในฐานะที่เป็นอนาคตของสังคม หน่วยงานรัฐจึงมีการจัดทำและดำเนินนโยบายเพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในหลากหลายรูปแบบ ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทุกประเทศต้องเผชิญร่วมกัน ได้แก่ การที่เยาวชนต่างพากันถอยห่างจากกิจกรรมโครงการ ตลอดจนกลไกที่รัฐจัดให้มีขึ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาเยาวชนอย่างเป็นทางการ

admin

May 19, 2021

พื้นที่ปลอดภัยสำหรับเยาวชน LGBT

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กลุ่มองค์กรที่ขับเคลื่อนงานด้านการคุ้มครองสิทธิความหลากหลายทางเพศ เธอเป็นหนึ่งในกลุ่มประเด็นทางสังคมที่มีการทำงานอย่างเข้มแข็งในการเปิดประเด็นเพื่อชี้ให้สังคมเห็นถึงปัญหาในหลายมิติที่กลุ่มผู้มีความหลากหลายต้องเผชิญรวมถึงการนำเสนอแนวทางการแก้ไข ขาดการสื่อสารสร้างความเข้าใจ และผลักดันอย่างเอาจริงเอาจังเพื่อให้เกิดกฎหมาย นโยบายและมาตรการที่จะส่งผลให้สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนชาวไทย

admin

May 12, 2021

พ.ร.บ.ควบคุม NGOs ละเมิดสิทธิฯ ตามรัฐธรรมนูญ

EnLAW ได้พิจารณา ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรีอกำไรมาแบ่งปันกัน พ.ศ. … แล้วเห็นว่า ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวนี้เป็นร่างกฎหมายที่มีเนื้อหาละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและกระทบต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในสังคมประชาธิปไตยอย่างร้ายแรง จึงขอแสดงความคิดเห็นคัดค้านร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้…

Admin

May 10, 2021

คนรุ่นใหม่ในวิถี “เกษตรอินทรีย์”

ทำเกษตรที่บ้านไม่จำเป็นที่เราต้องทำสวนปลูกผักหรือทำนาปลูกข้าวอย่างเดียว เราต้องเป็นเกษตรกรนักเดินทางเพื่อไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นเกษตรกรกระบวนกรเพื่อจัดกิจกรรมให้น่าสนใจ เป็นเกษตรกรศิลปินเพื่อสร้างสรรค์ความสวยงามจากความเป็นเกษตรกรแปลที่มีความสามารถทางภาษาที่ต้องติดต่อประสานงานหรือเชื่อมโยงองค์ความรู้กับหน่วยงานภายนอก เป็นเกษตรกรนักเชื่อมโยง-นักสื่อสาร

admin

May 5, 2021

กิจกรรมเยาวชน: ค้นหาตัวเองสู่นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม

ในสายตาคนทั่วไป เด็กและเยาวชนยังขาดมุมมองและประสบการณ์ในหลายธาตุ พ่อเขาจึงไม่ได้รับการสนับสนุนให้ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือส่งผลกระทบต่อสังคมมากนัก ยังมีหน่วยงาน องค์กร และผู้ใหญ่อีกไม่น้อยที่มองเห็นศักยภาพของคนรุ่นใหม่ จึงขอให้โอกาสให้พวกเขาได้สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดในอนาคต

admin

April 28, 2021
1 2 8