31 มีนา’62 อาสาสมัครผลิตดินกระดาษรีไซเคิล / Volunteer to make recycling pulp and paper clay – in Thailand 31.03,62

กิจกรรมจิตอาสาผลิตดินกระดาษเป็นการส่งเสริมการใช้วัสดุไม่ใช้แล้วมาสร้างสรรใช้ประโยชน์ใหม่ ซึ่งเรามีกระดาษจำนวนมากที่ไช้แล้วทิ้งทางโครงการจึงนำมาให้อาสาสมัครช่วยกันผลิตเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

Keep Walking

March 16, 2019

3C4TEEN ประกาศรับผู้จัดจ้างสื่อประกอบเว็บไซต์

3C4TEEN ประกาศรับผู้จัดจ้างผลิตสื่อประกอบเว็บไซต์ เพื่อใช้เป็นสื่อออนไลน์ในเรื่องสุขภาวะทางเพศของเยาวชน รวมถึงแนวคิดและแบบอย่างการพัฒนาศักยภาพเยาวชน บนเว็บไซต์ www.3c4teen.org ระยะเวลาดำเนินการ กรกฎาคม-ธันวาคม 2558

tak_more

June 21, 2015

Mekong Nomad

ฟังบทสัมภาษณ์ Netting จารุวรรณ สุพลไร่ ทีมงานที่ไม่เคยเก่าของมอส.ผู้ได้ชื่อว่าเป็นสาวร่างเล็กหัวใจไม่เล็ก และไม่เคยหยุดฝัน จึงเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้เสมอๆ ในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา เนตติ้งได้ออกเดินทางไป 5 ประเทศในแถบอาเซียน ด้วยวิธีละเลียดซึมลึกกับบรรยากาศ สภาพความเป็นอยู่ และชีวิตผู้คน เพื่อผลิตสารคดีให้เราได้รับชมกัน ไม่นาน ตามอ่านความคิด ความฝัน และกิจกรรมอันน่าสนใจของ Netting Jaruwan Supolrai ได้ที่ Mekong Nomad

tak_more

May 9, 2015
1 2