อาสาสมัครกับการบริโภคความยากจน

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวประเทศเนปาล นำไปสู่การระดมทุนช่วยเหลือของพี่น้องชาวไทยผ่านสื่อต่างๆ  โดยการตั้งกองทุน รับเงินและสิ่งของบริจาคหลากหลายกองทุน หลากหลายกลุ่มองค์กร

tak_more

May 9, 2015

3C4TEEN เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่

โครงการพลังเยาวชนเพื่อสุขภาวะทางเพศ (3C4TEEN) เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) และ United Nation Population Fund (UNFPA) สำนักงานประเทศไทย เริ่มดำเนินงานในเดือนเมษายน 2558

tak_more

April 30, 2015

Give to Nepal

ร่วมสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือโดยตรงและโดยเร็ว ให้องค์กรท้องถิ่นในพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหวในเนปาล ได้ทำงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยตรงอย่างเต็มที่

tak_more

April 30, 2015

เหมืองแร่ทองคำ สองทศวรรษไม่เคยมีประชาชนในสายตา

“ข้าพเจ้าถือว่าการเสียชีวิตของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองทองคำ คือ การถูกฆาตกรรม โดยที่อาชญากร คือ รัฐกับทุนที่รวมหัวกัน” ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม

webmaster

February 8, 2015

กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ “คุณหญิงอัมพร มีศุข”

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นวันกำหนดพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงอัมพร มีศุข อดีตประธานมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ซึ่งกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ในปัจจุบัน ขอรำลึกถึงท่านด้วยความเคารพ และอาลัยยิ่ง

webmaster

January 31, 2015

จากห้วยขวางสู่กาลันกิ

การเดินทางครั้งนี้ ถือว่าเป็นการเดินทางไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองระยะยาวที่สุดในชีวิต คือ 11 เดือน ดังนั้นจึงคิดมากพอสมควร ทั้งการเตรียมตัว ความคาดหวังของตัวเองขององค์กร หรือสิ่งที่ต้องพบ

webmaster

January 31, 2015

ทหารอ้างกฎอัยการศึกสั่งระงับ!

ท่ามกลางการแจกจ่ายเพิ่มเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการและงบซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง  กลับพบว่ามีเกษตรกรรายย่อยซึ่งมีฐานะยากจนถูกดำเนินคดีจากนโยบายขอคืนพื้นที่ป่าแล้ว ๑๐๓ ราย

webmaster

January 16, 2015

มอส.ออกบูธระดมทุน

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) จะร่วมออกบูธแนะนำองค์กร รับอาสาสมัคร และจัดกิจกรรม (ทดลอง)ทำเข็มกลัดเพื่อน้อง และถุงผ้าเพื่อสังคม รวมทั้งจัดจำหน่ายเสื้อยืดรณรงค์ ในวันที่ 17-18 มค.58 ที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิร์ล

webmaster

January 16, 2015

คารวาลัย “คุณหญิงอัมพร มีศุข” ด้วยความเคารพยิ่ง

คุณหญิงอัมพร มีศุข ท่านเป็น ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคมในระดับประเทศ ทั้งภาครัฐ และ องค์กรพัฒนาเอกชนในด้านต่างๆ ได้แก่ การศึกษา การสื่อสาร จิตวิทยา สิทธิมนุษยชน

webmaster

January 16, 2015
1 2 3 8