admin

October 1, 2013

ห้องเรียน…โลกกว้าง…

แม้ข้าพเจ้ากับคณะจะมีเวลาอยู่ในหมู่บ้านไม่มาก แต่มันก็ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ ได้พบเจอผู้คนที่มีความหลากหลาย ซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้ตัวเองที่สำคัญไม่แพ้การเดินทางครั้งอื่นๆ

admin

September 14, 2013

เสวนา: เสรีภาพสื่อมวลชนในอาเซียน

นักวิชาการ-สื่ออาวุโส ร่วมวิเคราะห์เสรีภาพสื่ออาเซียน ตั้งข้อสังเกตสื่อขาดความเข้าใจเพื่อนบ้าน เน้นข่าวเศรษฐกิจและการตลาด ขาดมิติสังคมวัฒนธรรม ขณะที่สถานการณ์เสรีภาพ ยังมีการละเมิดทั้งทางกายและการใช้กฎหมายควบคุม คาดพม่าจะเป็นตัวแปรสำคัญต่อบรรยากาศการปรับตัวด้านเสรีภาพ

admin

September 14, 2013

โยนประมวลกฎหมายทิ้งไว้..แล้วใช้หัวใจทำงาน

เรื่องกฎหมายบางครั้งก็ยากที่จะรู้ บางครั้งรู้แล้วก็ใช้อะไรไม่ได้ จึงต้องโยนประมวลกฎหมายทิ้งไว้แล้วใช้ใจทำงาน

admin

September 12, 2013

ไม่มีบัตร ก็มีหัวใจ…มีไข้ก็ต้องการยา

ณ ตอนนี้ผมเอื้อมมือไปในพม่า ได้มองข้ามในเรื่องของการมีบัตรประชาชนหรือไม่อย่างไรออกไปแล้ว แต่ผมมองว่าพวกเขาเป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกัน เอื้อมมือไปได้ถึงไหนได้ก็ไปและช่วยเหลือทั้งหมด ถือว่าเป็นประชากรในความดูแลของโรงพยาบาล เพราะผมเป็นหมอ

admin

September 12, 2013

เพื่อต่อฝันและเติมไฟ แด่หัวใจทุกดวง

คนบางคนอาจจะดูเหมือนเกิดมาเพียบพร้อม คนบางคนอาจจะดูเหมือนเกิดมาลำบาก ต้องฝ่าฟันดิ้นรนด้วยตัวเอง แต่ใครจะรู้ บางครั้งความเพียบพร้อมที่เราเห็นก็อาจจะส่งผลเสียทำให้คนๆ นั้นคิดว่าตัวเองสมบูรณ์พร้อมอยู่แล้ว จึงไม่คิดจะแสวงหาหรือขวนขวายอะไรเพิ่มเติมอีกก็ได้

admin

September 12, 2013

จากใจบรรณาธิการ : โรงเรียนนอกชายคา ครูอาสานอกระบบ

อะไรคือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความคิดคำนึงของพวกเขา อาจมีบางสิ่งที่คอยบ่มเพาะ “ตัวตนที่แตกต่าง” จึงทำให้พวกเขารู้สึกแปลกแยก แต่หากพวกเขาไม่เคยทบทวนและถามตัวเองอย่างจริงจัง จนกระทั่งได้มาเป็น “ครูอาสาฯ

admin

September 12, 2013
1 12 13