ซินดาบาลา: หญิงหม้ายหัวใจเทวดา

“ซินดาบาลา มิชรา” เกิดในครอบครัวคนยากจนในชนบทประเทศอินเดีย เธอเป็นหญิงธรรมดาที่มีความใฝ่ฝันต่อชีวิตสวยงามดุจเดียวกับเด็กสาวทั่วไป แต่ซินดาบาลากลับประสบเคราะห์กรรมที่แตกต่างจากภาพฝัน

tak_more

November 6, 2015

นักวิชาการหนุนชาวบ้านสร้างฐานเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่โปแตชอุดรธานี

อุดรธานี : เมื่อวันที่ 24 ต.ค.58 เวลาตั้งแต่ 09.00 น.- 15.00 น. ณ วัดอรุณธรรมรังษี บ้านโนนสมบูรณ์ ต.ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

tak_more

October 26, 2015

อาสาสมัครกับการบริโภคความยากจน

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวประเทศเนปาล นำไปสู่การระดมทุนช่วยเหลือของพี่น้องชาวไทยผ่านสื่อต่างๆ  โดยการตั้งกองทุน รับเงินและสิ่งของบริจาคหลากหลายกองทุน หลากหลายกลุ่มองค์กร

tak_more

May 9, 2015

Give to Nepal

ร่วมสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือโดยตรงและโดยเร็ว ให้องค์กรท้องถิ่นในพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหวในเนปาล ได้ทำงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยตรงอย่างเต็มที่

tak_more

April 30, 2015

ทหารอ้างกฎอัยการศึกสั่งระงับ!

ท่ามกลางการแจกจ่ายเพิ่มเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการและงบซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง  กลับพบว่ามีเกษตรกรรายย่อยซึ่งมีฐานะยากจนถูกดำเนินคดีจากนโยบายขอคืนพื้นที่ป่าแล้ว ๑๐๓ ราย

webmaster

January 16, 2015

แถลงการณ์ปฏิรูปและร่างรัฐธรรมนูญโดยประชาชน

การแสดงออกเพื่อต่อต้านการทำรัฐประหาร และการเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาปากท้องของประชาชนนับวันยิ่งจะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ ภาพดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นข้อจำกัดทางความรู้ ความสามารถในการบริหารประเทศของรัฐบาล

webmaster

December 24, 2014

รายงาน: ขุมทองเมืองเลย ไม่มียุติธรรม ไม่มีกากี ไม่มีลายพราง

คดีสาธารณะ เรื่องการปกป้องบ้านเกิด ภูเขา แม่น้ำ ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของผู้คน 6 หมู่บ้านจากการทำเหมืองทองที่สร้างผลกระทบยาวนานนับ 10 ปี ด้วยการก่อสร้างกำแพงใจ 3 ครั้ง

webmaster

August 14, 2014

อพช.แถลง คสช.ต้องไม่ให้หน่วยงานรัฐฉวย

26 พ.ค.2557 คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทบทวนคำสั่งและมาตรการเหล่านี้

webmaster

May 26, 2014
1 2