การประกวดตราเครื่องหมายสัญลักษณ์ (logo) ของเวทีประชาชนอาเซียน 2014

คณะกรรมการจัดงานการประชุมเวทีภาคประชาชนอาเซียน ACSC/APF 2014 ขอเชิญชวนผู้สนใจออกแบบตราสัญลักษณ์ และส่งเข้าประกวด โดยที่ตราสัญลักษณ์ จะต้องออกแบบให้สะท้อนถึงหัวข้อหลักของการประชุม

admin

October 28, 2013

Show Proud#1: Generation Me?

2-3 พฤศจิกายน 2556 นี้ ณ ร้าน Dialogue, หนังสือเดินทาง, แบมช่า, สห+ภาพ, และบราวน์ชูการ์ ถนนพระสุเมรุ (สะพานผ่านฟ้า) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

admin

October 21, 2013

มอส. เปิดรับสมัครเยาวชนร่วม “โครงการคนรุ่นใหม่ ปี 2”

ฉันเป็นเพียงคนคนหนึ่ง แต่ฉันก็คือคนหนึ่งคน ฉันไม่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ แต่ฉันสามารถทำในบางสิ่งบางอย่างได้ และเพราะว่าฉันไม่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้นั้นเอง ฉันจึงไม่ปฏิเสธที่จะทำบางสิ่งบางบางอย่างที่ฉันสามารถทำได้

admin

October 16, 2013

‘เยาวชนลุ่มน้ำโขง’ ร่วม ‘NGO ไทย’ ทวงความคืบหน้า ‘เจ้าของรางวัลแมกไซไซ’ หายตัวกว่า 10 วัน

ภาคประชาสังคมไทยยื่นหนังสือถึงเอกอัครราชทูต สปป.ลาว จี้ต้องมีคำอธิบายกรณี ‘สมบัด สมพอน’ หายตัวไป ด้านเยาวชนลุ่มน้ำโขง 5 ประเทศร่วมเรียกร้องสร้างสันติภาพ เร่งติดตามตัวนักพัฒนาอาวุโสของลาวกลับมาอย่างปลอดภัย

admin

October 8, 2013
1 2 3