ทริปโบกรถสู่สันติภาพ Hitchhike for Peace

ในโอกาสครบรอบ 2 ปี การถูกทำให้หายไปของสมบัด สมพอน ในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 นี้ พวกเราเยาวชนคนหนุ่มสาวภายใต้โครงการSombath Somphone and Beyond Project จะจัดกิจกรรม “โบกรถ” (Hitchhike) จากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดหนองคาย

webmaster

December 11, 2014

ขอเชิญร่วมงาน “๒๕ วงปี เด็กรักป่า มีใบไม้เป็นครู”

เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2533 โดยเริ่มจากงานค่ายเล็กๆ ในพื้นที่ของโครงการป่าชุมชน เขตอีสานใต้ เป็นองค์กรที่ดำเนินงานโดยไม่หวังกำไร เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนในชนบท

webmaster

August 20, 2014

ธรรมยาตราเรารักเขาใหญ่ปี 57

มูลนิธิเกษตรเพื่อการพึ่งตนเองและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญจองเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร – น้ำปานะ ถวายพระภิกษุสามเณรคณะธรรมยาตราเรารักเขาใหญ่ปี ๕๗ เครือข่ายอนุรักษ์ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

webmaster

May 22, 2014

ข้อมูลองค์กรขอรับอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชนุร่นที่ 9

ฝ่ายคดียุทธศาสตร์ เป็นฝ่ายประสานงานนักกฎหมายและทนายความให้ความช่วยเหลือคดีด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างบรรทัดฐานทางกฎหมายที่คำนึงถึงหลักนิติธรรม และหลักการด้านสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐาน

admin

April 30, 2014

ยกร่างข้อบัญญัติตำบลเขาหลวง

ข้อบัญญัติตำบลเขาหลวง คือการยกระดับการต่อสู้เพื่อปกป้องถิ่นฐานสู่การใช้สิทธิตามวิถีทางประชาธิปไตยทางตรงด้วยอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการออกมาตรการควบคุมการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน

webmaster

April 20, 2014

เสื้อสู้เหมือง

เพื่อสนับสนุนการต่อสู้ของชาวบ้านกลุ่มรักษ์บ้านเกิด ที่โดนฟ้องร้องจากเหมืองแร่ทองคำ อ.วังสะพุง จ.เลย มีไซค์ S M L XL ราคาตัวละ 300 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท สนใจโอนเงินชื่อบัญชี ศิริพร ฉายเพ็ชร วงศกร สารปรัง วศินี บุญที

admin

March 19, 2014

คำประกาศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ.1789 (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen)

โดยที่พิจารณาเห็นว่า ความเขลาเบาปัญญาความหลงลืมหรือความละเลยเพิกเฉยต่อสิทธิประการต่าง ๆ ของมนุษย์นั้นเป็นสาเหตุแต่เพียงประการเดียวของความหายนะที่เกิดมีขึ้นแก่ส่วนรวมและของความฉ้อฉลที่เกิดมีขึ้นในรัฐบาลชุดต่าง ๆ

admin

March 19, 2014
1 2 3