เหมืองแร่ทองคำ สองทศวรรษไม่เคยมีประชาชนในสายตา

“ข้าพเจ้าถือว่าการเสียชีวิตของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองทองคำ คือ การถูกฆาตกรรม โดยที่อาชญากร คือ รัฐกับทุนที่รวมหัวกัน” ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม

admin

February 8, 2015

ธรรมยาตราเรารักเขาใหญ่ปี 57

มูลนิธิเกษตรเพื่อการพึ่งตนเองและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญจองเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร – น้ำปานะ ถวายพระภิกษุสามเณรคณะธรรมยาตราเรารักเขาใหญ่ปี ๕๗ เครือข่ายอนุรักษ์ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

admin

May 22, 2014

ลำดับเหตุการณ์กรณีความรุนแรงที่เหมืองแร่เมืองเลย

บริษัททุ่งคำ จำกัด จัดเวที Public Scoping ประกอบคำขอประทานบัตรการทำเหมืองทองคำแปลง 104/2538 (ภูเหล็ก) โดย พล.ต.ต.ศักดิ์ดา วงศ์ศิริยานนท์ นำกองกำลังทหารและตำรวจ 1200 นาย ปิดกันไม่ให้ชาวบ้านรอบๆ เหมืองทองและกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดได้เข้าร่วมเวที

admin

May 20, 2014