ขอเชิญร่วมทวงถาม ครบรอบการอุ้มหาย ๑ ปี สมบัด สมพอน

อภิปราย “ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ สิทธิมนุษยชนและอำนาจรัฐ” (Transparency, Accountability, Human Rights and State Power) ณ สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ (FCCT) ตึกมณียาเซ็นเตอร์ ชิดลม กรุงเทพฯ

admin

December 9, 2013

การประกวดตราเครื่องหมายสัญลักษณ์ (logo) ของเวทีประชาชนอาเซียน 2014

คณะกรรมการจัดงานการประชุมเวทีภาคประชาชนอาเซียน ACSC/APF 2014 ขอเชิญชวนผู้สนใจออกแบบตราสัญลักษณ์ และส่งเข้าประกวด โดยที่ตราสัญลักษณ์ จะต้องออกแบบให้สะท้อนถึงหัวข้อหลักของการประชุม

admin

October 28, 2013

‘เยาวชนลุ่มน้ำโขง’ ร่วม ‘NGO ไทย’ ทวงความคืบหน้า ‘เจ้าของรางวัลแมกไซไซ’ หายตัวกว่า 10 วัน

ภาคประชาสังคมไทยยื่นหนังสือถึงเอกอัครราชทูต สปป.ลาว จี้ต้องมีคำอธิบายกรณี ‘สมบัด สมพอน’ หายตัวไป ด้านเยาวชนลุ่มน้ำโขง 5 ประเทศร่วมเรียกร้องสร้างสันติภาพ เร่งติดตามตัวนักพัฒนาอาวุโสของลาวกลับมาอย่างปลอดภัย

admin

October 8, 2013

admin

October 1, 2013

เสวนา: เสรีภาพสื่อมวลชนในอาเซียน

นักวิชาการ-สื่ออาวุโส ร่วมวิเคราะห์เสรีภาพสื่ออาเซียน ตั้งข้อสังเกตสื่อขาดความเข้าใจเพื่อนบ้าน เน้นข่าวเศรษฐกิจและการตลาด ขาดมิติสังคมวัฒนธรรม ขณะที่สถานการณ์เสรีภาพ ยังมีการละเมิดทั้งทางกายและการใช้กฎหมายควบคุม คาดพม่าจะเป็นตัวแปรสำคัญต่อบรรยากาศการปรับตัวด้านเสรีภาพ

admin

September 14, 2013
1 2