เรียนรู้อีสาน เข้าใจอาเซียน

“สิ่งที่รู้และเห็น สู่สิ่งที่อยากให้เป็น เน้นอาเซียน”  คือหัวใจของค่ายเยาวชนเปิดโลกทัศน์และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

admin

November 5, 2015

“เก้า” ออกมาเล่าถึงกัมพูชาคราหนึ่ง

คนหนุ่มสาวกว่า 30 ชีวิต ใช้เวลา 4-5 วันลงพื้นที่กัมพูชา ทั้งดูงานองค์กรภาคประชาสังคม เรียนรู้ประวัติศาสตร์ขอมในยุครุ่งเรือง(ปราสาทหิน) และเขมรในยุคตกต่ำ(เขมรแดง) และลงชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการจัดการทรัพยากรของกัมพูชา อย่างชุมชนบึงก๊อก ชุมชนกัมปงพรึกที่โตนเลสาป

admin

July 23, 2015

Human Right Volunteer program

Thai Volunteer Service (TVS) has been recruiting human right volunteers who graduated from law and other social sciences since last eight years.The volunteers are placed in NGO’s to gain experience in human right field and issues for one year.

admin

January 9, 2015

ทริปโบกรถสู่สันติภาพ Hitchhike for Peace

ในโอกาสครบรอบ 2 ปี การถูกทำให้หายไปของสมบัด สมพอน ในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 นี้ พวกเราเยาวชนคนหนุ่มสาวภายใต้โครงการSombath Somphone and Beyond Project จะจัดกิจกรรม “โบกรถ” (Hitchhike) จากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดหนองคาย

admin

December 11, 2014

สื่อสานสันติภาพ

“จิตวิญญาณของพวกเราจะกลับคืนมา หากมีการทำงานเพื่อสันติภาพ สื่อสันติภาพมันอาจขายไม่ได้ในวันนี้ แต่พลังของมันจะยังอยู่ มาร่วมกันสร้างสื่อนอกกระแส เพื่อประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ ที่จะนำไปสู่การสร้างสันติภาพในอนาคต”

admin

August 6, 2014

คนไทย คนเขมร สื่อ และสันติภาพ ในกัมพูชา

เวทีสาธารณะ “สื่อสันติภาพไทย-กัมพูชา” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 57 ที่ผ่านมา ที่ Youth Resource Development Project (YRDP) ณ กรุงพนมเปญ โดยโครงการประสานความร่วมมือเพื่อคนรุ่นใหม่ในลุ่มน้ำโขง

admin

August 5, 2014

คำประกาศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ.1789 (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen)

โดยที่พิจารณาเห็นว่า ความเขลาเบาปัญญาความหลงลืมหรือความละเลยเพิกเฉยต่อสิทธิประการต่าง ๆ ของมนุษย์นั้นเป็นสาเหตุแต่เพียงประการเดียวของความหายนะที่เกิดมีขึ้นแก่ส่วนรวมและของความฉ้อฉลที่เกิดมีขึ้นในรัฐบาลชุดต่าง ๆ

admin

March 19, 2014

MPJ 2013: River of Life…River of Peace…

ชีวิตนั้นรอคอยการเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆ อยู่เสมอ เมื่อใดที่เรารู้สึกว่า ตัวเราเต็มล้นไปด้วยความรู้ รู้ไปเสียทุกเรื่อง ฉลาดไปเสียทุกอย่าง เมื่อนั้นคือเวลาที่สัญญาณอันตรายแสดงออกมาให้เห็นว่า “เราคือน้ำที่เต็มแก้ว ไม่พร้อมจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆ อีกต่อไป และกำลังถอยหลังเข้าคลอง”

admin

December 12, 2013
1 2