อีกหนึ่งพื้นที่เรียนรู้ที่เรียกว่า “อาสาคืนถิ่น”

การที่ได้ทำงานที่ตัวเองรัก ได้อยู่ในถิ่นที่ ที่ตัวเองอยากจะอยู่คงเป็นสิ่งที่ใครหลายคนฝันถึง เธอคนนี้ก็เช่นกัน “ก๊อกแก๊ก-วิภาดา ฉุนกล้า” ผู้มีไฟมีฝันอยากเดินหน้าบนเส้นทางงานพัฒนาสังคม ได้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้ออกเดินทางเข้าไปเรียนรู้ในพื้นที่ใหม่ๆของชีวิต และหนึ่งในหลายๆพื้นที่ก็คือพื้นที่ที่เรียกว่า “อาสาคืนถิ่น”

AdminZa

January 12, 2021

“เม็ดกระบก สู้วิกฤตโควิด”

”สิ่งที่ทำให้เขาคนนี้เปลี่ยนความคิดจากที่เคยทำงานประจำ อยากกลับมาอยู่บ้าน”
เส้นทางกลับบ้านเส้นนี้อาจเป็นคำตอบหนึ่งของหลายๆคำตอบที่ผู้คนใน “ยุคฝ่าภัยวิกฤตโควิด” กำลังค้นหา การมีบ้านเกิดให้สามารถกลับไปตั้งหลักได้อาจเป็นหนทางรับมือกับวิกฤตคนว่างงาน เป็นวิกฤตการณ์แห่งการสร้างทางเลือกทางรอดให้กับชีวิตของตนเองและชุมชนอีกทางหนึ่งก็ว่าได้

AdminZa

January 6, 2021

การเติบโตของหัวใจนักสิทธิ

(ดาวน์โหลด E-book ได้ในเนื้อหา)
หนังสือ “การเติบโตของหัวใจนักสิทธิ” เล่มนี้นำเสนอบทเรียนการทำงานผ่านประสบการณ์และเส้นทางชีวิตของอดีตอาสาสมัครนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ที่มีโอกาสเข้าร่วมโครงการฯ ของ มอส. 11 คน และประมวลสรุปการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ “อาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน” ป้จจุบันสามารถสร้างนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและนักสิทธิมนุษยชนมากกว่า 300 คน

Math Walking

November 12, 2020

ยัง MOVES : พลังคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนสังคม

(ดาวน์โหลด E-book ได้ในเนื้อหา)
พลเมืองในศตวรรษที่ 21 ซึ่งถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติของการเป็นผู้มีความรอบรู้ สามารถปรับตัวอย่างเท่าทันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของโลก มีการคิดอย่างเป็นเหตุผล กล้าตัดสินใจ ทั้งยังมีการริเริ่มและลงมือทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดเป็นเป้าหมายสำหรับนโยบาย โครงการ และกิจกรรมเยาวชน ที่ได้รับการจัดให้มีขึ้นอยู่เสมอ

Math Walking

October 28, 2020

รับครูอาสา : ห้วยพ่าน จ.น่าน

ตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมาปัญหาหลักของสถานศึกษาของ “ศูนย์การเรียนชุมชนธรรมชาติบ้านห้วยพ่าน” แห่งนี้คือ ขาดครูและขาดงบประมาณในการบริหารการศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียนที่จบการศึกษาจากสถานศึกษาแห่งนี้ไปแล้ว 3 รุ่น สามารถไปเรียนต่อยังสถานศึกษาอื่นได้ด้วยพลังของชุมชนและกัลยาณมิตร สถานศึกษาแห่งนี้จึงต้องการครูเพิ่มอีก 1 คน จึงขอเชิญชวนคนหนุ่มสาวที่เปี่ยมพลังมาเสริมทัพกับครูชุมชนและชาวห้วยพ่าน เพื่อพัฒนาการศึกษาของชุมชนให้เติบโตและงอกงามต่อไป

Math Walking

October 27, 2020

โฮมเฮา-พวกเราคืนถิ่น

การกลับคืนถิ่นบ้านเกิด การได้มีชีวิตที่เรียบง่าย ทำเกษตรอยู่กับครอบครัว หรือประกอบอาชีพอะไรก็ได้ที่ตัวเองรัก ตอบโจทย์ทางเศรษฐกิจ ครอบครัว อยู่รวม อยู่ร่วม อยู่อย่างมีความสุขกับชุมชนได้ อาจเป็นความฝันของใครหลายๆ คน
.
12-13 ธันวาคม 2563 นี้ชวนไปเจอคนรุ่นใหม่กลับบ้านกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่า “อาสาคืนถิ่น รุ่น 4” และเพื่อนๆของพวกเขา ณ แก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม

Math Walking

October 25, 2020

เพียงหนึ่งหัวใจที่เต็มเปี่ยมก็เกินพอ

“ความเป็นหญิงมุสลิมไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทำงานเพื่อสังคมแต่อย่างใดสำหรับฉัน”นี่คือสิ่งที่ “สุภาวดี สายวารี” บอกเมื่อตอนพบกันที่จังหวัดยะลา รอยยิ้มที่อ่อนโยนของเธอสัมผัสถึงหัวใจฉันตั้งแต่วินาทีแรก

Math Walking

June 15, 2020

คุณค่าของชีวิต คือการเติมความหมายให้เต็ม

“สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์” เกิดในครอบครัวเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ที่คอยผลักดันและสนับสนุนเขา อยากให้เรียนสูงๆ คือพ่อบังเกิดเกล้าของเขาเอง ซึ่งท่านได้เสียชีวิตไปเมื่อเขาอายุได้เพียง 11 ขวบ เขาบอกว่า “นับจากที่พ่อผมเสียชีวิตไป มันทำให้ผมได้เรียนรู้และเข้าใจชีวิตได้ง่ายขึ้น”

TVSmedia

June 13, 2020

จากครอบครัวกะเหรี่ยงไร้สัญชาติ สู่เส้นทางอาสาสมัครนักสิทธิ์

“ดาไม่เข้าใจหรอกว่าลึกๆ แล้วปัญหามันคืออะไรกันแน่ ดารู้แค่ว่าดาเป็นมนุษย์และเป็นลูกหลานของโลกใบนี้  เหตุผลนี้แหละที่ทำให้ดาคิดว่ามันเป็นสิทธิ์ที่ดาควรได้รับเหมือนเด็กคนอื่นๆ อย่างเท่าเทียมกัน”

TVSmedia

June 13, 2020
1 2 11