ลมหนาวกับองศาประชาธิปไตยที่ไม่ต่างกัน

อุณภูมิของสถานการณ์บ้านเมืองที่ร้องแรงหลายองศาไม่ต่างกันมากกับอุณหภูมิของม็อบปิดเหมืองหินดงมะไฟ  อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู ที่ผมทำงานอยู่ ลมหนาวที่นี่มาพร้อมกับการต่อสู้เพื่อการทำมาหากินและเพื่อปากท้องของครอบครัว คนในพื้นที่ต่อสู้เพื่อรักษาภูผา ป่าไม้ไว้  ลมหนาวไม่เคยทำให้ร่างกายเย็นชาเลย แต่ลมหนาวมาพร้อมกับมิตรภาพ มาพร้อมกับความอบอุ่นจากกองไฟ อุณภูมิสูงแห่งความหวังคอยเติมความอบอุ่นใจให้พวกเขาได้เสมอ

Math Walking

December 5, 2020

5-6 ธันวาคม 63 อาสาเข็มกลัดแบ่งปันฯ

เราตระหนักถึงความจำเป็นที่จะช่วยเหลือฟื้นฟูให้เขาเหล่านั้นสามารถกลับคืนสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคมอย่างปกติสุขอีกครั้ง อีกครั้ง จึงจัดกิจกรรมอาสาสมัคร “เข็มกลัดแบ่งปันเพื่อเด็กและสตรี” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันความช่วยเหลือ และเยียวยาเด็กและสตรีที่ได้รับผลกระทบจากการถูกกระทำความรุนแรงดังกล่าวข้างต้นต่อไป นอกเหนือจากที่อาสาสมัครได้ร่วมสมทบค่าอุปกรณ์ทำเข็มกลัด และได้รับเข็มกลัดกลับไปแล้ว ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการทำเข็มกลัดกับเราด้วย

Math Walking

November 27, 2020

5-6 ธันวาคม 63 อาสาลงลายกระเป๋าผ้าฯ

“จิตอาสาลงลายกระเป๋าผ้า” ที่ทำต่อเนื่องมาหลายปี  เพื่อสนับสนุนทุนและสิ่งของจำเป็นให้ศูนย์เด็กด้อยโอกาส และศูนย์เรียนรู้ในชุมชน ต่อมาเราขยายการสนับสนุนให้ครอบคลุมปัญหาด้านเด็กที่มีความหลากหลายไม่เฉพาะในศูนย์เด็กด้อยโอกาสในเมืองและต่างจังหวัด ให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ในประเทศและอาเซียน (ASEAN) ที่เปลี่ยนไป 

Math Walking

November 27, 2020

ครอบครัวของคนแปลกหน้า

ปลายทางแรกของการเริ่มต้นเดินทางของผมคือ “บ้านผาซ่อนโชคชัย” ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู วันแรกที่ผมมาถึงที่นี่ผมไม่รู้จักไครเลย ไม่รู้เลยว่าไครเป็นไคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร ผมเป็นเพียง “คนแปลกหน้าต่างถิ่นคนหนึ่ง” ที่มีโอกาสเดินทางเข้ามาแล้วพบกับภาพประทับใจแรกจากรอยยิ้มที่ชาวบ้านในพื้นที่ส่งมาให้ ผมจึงส่งยิ้มซื่อ ๆ ใส ๆ กลับคืนไปให้เช่นกัน

Math Walking

November 23, 2020

จีพีเอสพังที่ดงมะไฟ

การหลงทางของผมครั้งนี้ ผมไม่เคยหาจีพีเอสเพื่อหาทางกลับบ้าน หรือเอาเข้าจริงจีพีเอสที่ผมเคยใช้เป็นประจำ จนผมหยุดใช้มันนับจากวันแรกที่ผมก้าวเท้าเข้ามาใช้ชีวิตที่นี่ จนตอนนี้ 4 เดือนผ่านไปจีพีเอสผมอาจพังไปแล้วก็ได้ ผมคิดแต่เพียงว่าทางที่หลงมานี้ ระหว่างทางเดิน 4 เดือนที่ผ่านมาทำให้ผมพบเจอเรื่องราวและประสบการณ์มากมาย มีการต่อสู้ มีความลำบาก มีความมุ่งมั่งของกลุ่มชาวบ้านที่ไม่ได้ลุกขึ้นมาทำเพื่อตัวเองเท่านั้น แต่การต่อสู้ครั้งนี้คือการทำเพื่ออนาคตของลูกหลานที่จะลืมตาดูโลกอีกหลายต่อหลายรุ่น

Math Walking

November 15, 2020

การเติบโตของหัวใจนักสิทธิ

(ดาวน์โหลด E-book ได้ในเนื้อหา)
หนังสือ “การเติบโตของหัวใจนักสิทธิ” เล่มนี้นำเสนอบทเรียนการทำงานผ่านประสบการณ์และเส้นทางชีวิตของอดีตอาสาสมัครนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ที่มีโอกาสเข้าร่วมโครงการฯ ของ มอส. 11 คน และประมวลสรุปการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ “อาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน” ป้จจุบันสามารถสร้างนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและนักสิทธิมนุษยชนมากกว่า 300 คน

Math Walking

November 12, 2020

15 พฤศจิกา 63 อาสาเข็มกลัดแบ่งปัน

โครงการ จิตอาสา..เข็มกลัดแบ่งปันเพื่อเด็กและสตรีทีได้รับความรุนแรงและถูกละเมิด ริเริ่มเมื่อปี 2559 จากที่เราได้เรียนรู้เรื่องความรุ่นแรงต่อเด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงในประเทศไทย ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ปี 2547- 2561 ผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงซึ่งเป็นเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงมารับบริการทั้งสิ้น 247,480 ราย เป็นเด็ก 121,860 ราย และสตรี

Math Walking

November 9, 2020

15 พฤศจิกายน 63 อาสาสร้างสื่อการเรียนรู้ฯ

สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้การเรียนการสอน ให้น่าสนใจและส่งเสริมแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนเกิดความตื่นตัวในการเรียนรู้มากขึ้น  ทั่งนี้สื่อการเรียนรู้ที่สร้างบนผืนผ้าเป็นสื่อประเภทหนึ่งที่เหมาะกับเด็กและเยาวชน สามารถสร้างสีสัน เคลื่อนย้ายพกพาได้สะดวก ใช้งานได้ระยะยาวเพราะทนทานและสามารถสร้างสรรค์ได้ตามวัตถุประสงค์

Math Walking

November 9, 2020

14 พฤศจิกายน 63 อาสาเขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง

จิตอาสา “เขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง”เป็นกิจกรรมอาสาสมัครที่เริ่มจากการทำกิจกรรมเพื่อผู้ป่วยไตเรื้อรังกลุ่มหนึ่งที่ต้องล้างไตถี่ สัปดาห์ละไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง ซึ่งนอกจากเสียเวลามากแล้วยังมีค่าใช้จ่ายสูงและเป็นอุปสรรคในการทำงาน รวมทั้งมีหลายคนเกิดโรคเรื้อรังต่อเนื่องอื่นๆตามมาด้วย

Math Walking

November 8, 2020
1 2 68