อาสาปรับพื้นที่ – ทำแนวทางเดิน สร้างสวนกลางเมือง 18 เมษา 64 

กทม. เป็นเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยป่าคอนกรีต แม้เมืองคอนกรีตจะแออัดแต่ก็ยังมีที่ว่างยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จำนวนมาก พลเมืองอาสาจึงขอเชิญชวนอาสามาร่วมกันเปลี่ยนพื้นที่ว่างเปล่ารกร้าง ให้เป็นพื้นที่สวนสีเขียว ไว้สำหรับ ปลูกผัก ปลูกหญ้า ดอกไม้ ต้นไม้ เพื่อเป็นทั้งปอด พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่อาหาร และพื้นที่เรียนรู้

Admin

April 13, 2021

SEED SHARING : เมล็ดพันธุ์คนคืนถิ่นสู้ภัยโควิด-19 (season-2)

ทางโครงการมีเมล็ดพันธุ์ชนิดต่างๆ ให้เพื่อนๆเลือกนำไปปลูกกว่า 100 ชนิด ซึ่งจะถูกจัดไว้เป็นชุดๆ 1 ชุดมี 5 ชนิดเมล็ดพันธุ์ ซึ่งมีตัวเลือกให้ 3 ตัวเลือกคือ
1. ต้องการซื้อเมล็ดพันธุ์และต้องการสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก/จัดเก็บ/ค่าจัดส่ง เมล็ดพันธุ์ สามารถซื้อได้เป็นชุด ชุดละ 50 บาท หรือชุดแพคเกจ (รายได้ทั้งหมดจะถูกนำกลับคืนสู่เพื่อนๆเกษตรกรรุ่นใหม่ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์)
2. ต้องการเมล็ดพันธุ์ แต่ขาดทุนทรัพย์ ลงทะเบียนรับได้ฟรี (ทางโครงการจะจัดส่งเมล็ดพันธุ์ตามลำดับที่เพื่อนๆได้ลงทะเบียนไว้)
3. ไม่มีพื้นที่ปลูก แต่ต้องการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ให้กับผู้ที่มีความต้องการเมล็ดพันธุ์ แต่ขาดทุนทรัพย์

Admin

April 10, 2021

214 องค์กรภาคประชาสังคม ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ค้าน ก.ม.ควบคุม NGOs

ตัวแทนคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) และองค์กรภาคประชาสังคม 214 องค์กร เข้ายื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และเลขาคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอให้ยกเลิกกระบวนการร่างและการเสนอกฎหมาย “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกัน พ.ศ. ………” พร้อม 3 เหตุผลประกอบคือ   1. กระบวนการเสนอร่างกฎหมายขัดต่อมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งบัญญัติให้ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ โดยจะต้องนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน รวมถึงขั้นตอนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ   2. คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ยกร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้โดยใช้กฎหมายต่างประเทศที่มีเนื้อหาละเมิดสิทธิ เสรีภาพประชาชนอย่างร้ายแรง ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีการปกครองโดยรัฐบาลเผด็จการ หรือเป็นประเทศที่มิได้มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มาเป็นแนวทางในการยกร่าง   3. ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีเนื้อหาขัดกับสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ จำกัดสิทธิเสรีภาพ ขัดหลักนิติธรรม และไม่เป็นไปตามหลัก “ความจำเป็น ความสมเหตุสมผล” และสัดส่วน” ตามมาตรา 26 และเป็นการจำกัดเสรีภาพการรวมตัวกันตามมาตรา 42 ขัดสิทธิความเป็นส่วนตัวตามมาตรา 32 และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันตามมาตรา 36 อันจะเป็นการสร้างผลกระทบเชิงลบต่อการดำเนินงานสาธารณะขององค์กรภาคประชาสังคม องค์กรชุมชน หรือองค์กรที่ไม่แสวงหารายหรือกำไรมาแบ่งปันกัน อีกทั้งเป็นการกำหนดโทษทางอาญาที่ไม่ได้สัดส่วนกับการกระทำความผิดเพียงเพราะไม่จดแจ้งกับหน่วยงานรัฐเท่านั้น […]

Admin

April 1, 2021

รับสมัครอาสาสมัครนักสิทธิฯ รุ่น 16 / วันนี้-15 พฤษภาคม 64

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) เปิดรับอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน รุ่น 16 ที่กระตือรือร้นและสนใจประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน งานด้านสังคม และอยากเห็นความยุติธรรม ความเท่าเทียม สิทธิเสรีภาพ

Admin

March 19, 2021

รับสมัคร “ครูอาสาติดเกาะ” วันนี้-กันยายน’64

เปิดแล้วววววววว……… หลังโควิดซา เราเปิดรับครูอาสาติดเกาะ(กูด) สำหรับท่านที่ต้องการทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมพร้อมประสบการณ์ในการเข้าไปเรียนรู้ชุมชน กับกิจกรรมครูอาสาสอนนักเรียน ซึ่งเป็นเด็กๆระดับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน – ป.6 เน้นสอนตัวต่อตัวหรือสอนเป็นกลุ่มแบบกลุ่มเล็กๆ 2-3 คน เพื่อให้เด็กอ่านออก เขียนได้คล่อง และมีความรู้พื้นฐานของเด็กเล็ก – ป.6 ได้  มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) รับครูไม่จำกัดวัย แค่มีหัวใจอาสาและความสามารถสอนได้ ครูอาสาควรเป็นผู้ที่กินง่ายอยู่ง่าย พักร่วมกับชาวบ้านในชุมชนได้ มีมนุษยสัมพันธ์และมีความอดทนในการทำกิจกรรมกับเด็ก สามารถร่วมกิจกรรม(เป็นครูอาสา) ติดต่อกันได้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 อาทิตย์ (รวมวันเดินทางไปกลับ) โดย มอส. จะมีตารางเวลาให้ครูอาสาเลือกวันเวลาที่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรม ยกเว้นช่วงไหนที่มีคนละทะเบียนเต็มแล้ว ครุอาสาก็จะต้องเลือกช่วงเวลาอื่นๆ ที่ยังไม่เต็ม  เกาะกูด จ.ตราด เป็นเกาะใหญ่อันดับ 4 ของประเทศ เป็นเกาะสุดท้ายในฝั่งน่านน้ำตะวันออกของประเทศไทย เกาะยังมีสภาพความเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ และมีชาวชุมชนท้องถิ่นอาศัยอยู่มานานหลายชั่วอายุคนจนปัจจุบัน บนเกาะมีโรงเรียนเก่าแก่ที่รองรับผู้ที่อยู่อาศัยดั้งเดิม และผู้ที่ย้ายถิ่นไปทำมาหากินที่เกาะ เพื่อให้เด็กๆมีที่เรียนสะดวก เพราะหากไปเรียนที่อื่นจะไกลมากในการเดินทาง หรือไม่ก็ต้องจากบ้านไปเรียนบนฝั่งห่างไกลครอบครัว ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนระดับอนุบาล – ป.6  รวม 7 ชั้นเรียน มีนักเรียนรวม 40 คน ครู […]

Admin

March 18, 2021

เล่าเรื่องสวนผักคนเมือง ยาวไปถึงบางกลอย/เพชรบุรี

“ถ้านโยบายการบริหารจัดการที่ดินมันดีจริง ที่ดินรกร้างว่างเปล่าทั้งในและนอกเขตเมืองต้องถูกใช้ประโยชน์ คนเมืองที่ต้องการพื้นที่ในการปลูกพืชอาหารต้องมีพื้นที่รองรับ คนชนบทต้องมีสิทธิที่จะอยู่อาศัยและทำกินในวิถีเดิมบนผืนดินที่เขาเกิด จะต้องไม่มีการลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิในที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย เช่นเดียวกับชาวบ้าน “บางกลอย” อย่างทุกวันนี้”

Admin

March 13, 2021

5 เหตุผล : ทำไมต้องคัดค้านกฎหมายควบคุม NGOs

สาระสำคัญของร่างฉบับนี้ฯ เป็นการกำหนดให้องค์กรที่ไม่แสงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกัน ต้องจดแจ้งกับอธิบดีกรมการปกครอง หากไม่จดแจ้งจะมีโทษทางอาญา การดำเนินกิจกรรมต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำหนด ทั้งนี้การรับเงินจากต่างชาติมาใช้ในการดำนเนินกิจกรรมในประเทศไทย ทำได้เฉพาะกิจกรรมที่กำหหนดไว้เท่านั้น ให้เปิดเผยแหล่งที่มา จำนวนเงินที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม ยื่นแบบรายการภาษีเงินได้ทุกปี และเผยแพร่รายงานการสอบบัญชี

Admin

March 1, 2021

มากกว่าแหล่งอาหาร

เรือพี่เจมส์จอดริมคลอง ไกลห่างจากบ้านปลาพอสมควร แกเกี่ยวเบ็ดด้วยเหยื่อหมึก และให้ผมช่วยหย่อนลงน้ำ 1 คัน ผมตื่นเต้นนิดหน่อยด้วยอาการที่จับผิดจับถูก ส่วนพี่เจมส์ก็หย่อนเบ็ดของตัวเอง ไม่นานนักเหมือนปลาจะกินเหยื่อ แกจึงรีบยกขึ้นมา ปรากฏเป็นปลาตัวเล็กมีเสียงร้องโอด ๆ คล้ายอึงอ่าง มันคือปลากด และไม่แคลงใจอีกต่อไปว่าทำไมทั้งประเทศจึงตั้งชื่อมันเหมือนกันหมด เสียงร้องโอด ๆ ยังคงดังลอดฝาลังโฟม

Admin

February 23, 2021

คลองประทุนมีใบจาก

การเข้าถึงทรัพยากรเป็นสิทธิของทุกคน​ทุกเพศทุกวัยอย่างเท่าเทียม และการดูแลการจัดการทรัพยากร​อย่างยั่งยืน​นั้น​เพื่อใช้ประโยชน์​ได้ตลอดไปก็เป็นสิทธิและหน้าที่ของทุกคนเช่นกัน​ ทุกชีวิตต้องอาศัยฐาน​ทรัพยากร​ ดังนั้นอำนาจและหน้าที่ในการบริหารจัดการควรเป็นของชุมชนท้องถิ่นอย่างเต็มที่

Admin

February 15, 2021
1 2 69