6 อาทิตย์ ในอเมริกา สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด อายุ 25-35 ปี

ไม่ใด้ไปเที่ยว แต่เป็นโปรแกรมด้านสังคม และวัฒนธรรม สำหรับคนรุ่นใหม่ที่กระตือรือร้นและมีประสบการณ์  เรียนรู้ พัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การปกป้องสิ่งแวดล้อม การศึกษา  การมีส่วนร่วมของพลเมือง  และสร้างเครือข่ายระดับสากล. มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ร่วมกับ   the Mansfield Center of the University of Montana and YSEALI Fellowship YSEALI U.S.A Exchange Program TVS 2017   This is a great opportunity for people age 25 to 35 From Myanmar, Laos, Cambodia, Thailand and Vietnam. Once-In-a-Lifetime Opportunity Learn Improve Creative Solutions Skills Promoting […]

kratae

March 15, 2017