ผู้นำหญิงคนจริง แห่งบ้านหนองเจริญ

“ในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของอาสาคืนถิ่นไม่ได้ราบรื่นไปเสียทุกอย่าง เรารู้สึกดีที่ได้เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเพื่อนๆ และนั่นทำให้เราค้นพบคำตอบของการเป็นผู้นำที่ไม่ใช่ผู้นำ แบบที่เราใฝ่ฝันอยากจะเป็น”คำบอกเล่าของนุช นุชนาฏ สว่างแก้ว อาสาคืนถิ่น รุ่น 4 จากจังหวัดอุบลราชธานี กลับบ้านเพื่อสร้างจุดยืนที่มั่นคงบทบาทของนุช เธอคือผู้หญิงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง ความเข้มแข็ง และความหนักแน่นในตัวตน“เราอยากอยู่ที่บ้านเพราะต่อให้เดินทางไปแห่งหนไหน สุดท้ายเราก็ต้องกลับบ้าน เพราะทรัพย์สมบัติและที่ทำกินของเราอยู่ที่นี่” นุชย้ำให้ฟังว่าเธอกลับบ้านเพราะว่าบ้านคือบ้าน “เราเริ่มต้นจากการทำนา” นุชเอ่ยขึ้นก่อนจะเล่าต่อไป“ตอนนั้นไม่มีใครเชื่อว่าเราจะเปลี่ยนที่นาดินตม ซึ่งสร้างความลำบากให้กับการทำนา มาเป็นนาที่สามารถให้ผลผลิตข้าวที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้”นุชเล่าให้ฟังถึงบทพิสูจน์แรกของเธออย่างภาคภูมิใจ เรียนรู้และเข้าใจตนเองผ่านการทำงานร่วมกับชุมชนถึงแม้ว่าตัวเธอและครอบครัวจะอยู่รอดด้วยอาชีพเกษตรกรรมการปลูกพืชผสมผสาน ที่มีรายได้หมุนเวียนตลอดปี อย่างการทำนาข้าว ปลูกมันสำปะหลัง กรีดยาง และเก็บผลผลิตมะม่วงหิมพานต์ แต่ชีวิตของเธอไม่ได้ราบรื่นนักอย่างเรื่องการต่อสู้ในประเด็นบุกรุกพื้นที่อุทยาน ที่ทั้งครอบครัวเธอและของชาวบ้านอีกหลายคนถูกกล่าวหาจากเจ้าหน้าที่รัฐเธอลงใจและลงแรงมาตลอระยะเวลาหลายปี จนการต่อสู้นั้นสิ้นสุดลง ทำให้เธอและคนในชุมชนได้พื้นที่ทำกินกลับคืนมาและนี่เองคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้นุชได้ทำงานร่วมกับชุมชน ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะเธอต้องพบกับอุปสรรคมากมายทั้งการไม่เห็นด้วย และแรงต่อต้านจากคนในชุมชน อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้กลับทำให้เธอได้เห็น คุณค่าของตัวเอง “ครั้งแรกที่ทำงานกับชุมชนเราเจอปัญหาหลายอย่าง มันคือความผิดหวังครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิต ไม่มีใครเห็นด้วย และถูกใส่ร้ายจากใครบางคนแต่อุปสรรคเหล่านี้กลับให้บทเรียนแก่เรา ทำให้เราค้นพบความเชื่อมั่นและความกล้าในตัวของเราเราก้าวผ่านมันได้ด้วยตัวเราเอง นุชเล่าทบทวนความหลังซึ่งย้ำชัดในความเก่งและแกร่งที่อยู่ข้างในตัวตนของเธอ แรงบันดาลใจในชีวิตมาจากบทเรียนของการอยู่ร่วมเธอสรุปถึงบทเรียนที่ได้จากเรื่องราวร้ายๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต โดยบอกว่า“หากใครอยากจะกลับบ้านก็ใช้ความกล้าหวนกลับมาเลย แต่จะต้องยอมรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นให้ได้ด้วยเช่นกัน” หากจะบอกว่าเธอเป็นคนเก่งที่ ‘ครบเครื่อง’ แล้ว ก็อาจจะกล่าวเช่นนั้นได้ แต่เมื่อถามถึงสิ่งที่บูขต้องการ และอะไรที่ทำให้เธอตัดสินใจเข้าร่วมโครงการอาสาคืนถิ่น เธอบอกว่าเพราะเธออยากเป็นผู้นำที่ไม่ใช่ผู้นำ “ผู้นำสำหรับเราต้องไม่เข้าถึงยาก ไม่ต้องผ่านกระบวนการยากเย็นในการเข้าถึงตัว […]

AdminGarn

July 24, 2021

นักสนับสนุน ผู้หล่อหลอมเยาวชนด้วยวัฒนธรรม

ในฐานะคนรุ่นใหม่ที่รักและหวงแหนชุมชน เธอจึงเล็งเห็นปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ที่นุ่นเชื่อว่าผู้ใหญ่ในชุมชนหลายคนมองข้ามสิ่งนี้ไป โดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัว ที่อาจส่งผลกระทบต่อเด็กในชุมชน

“เราอยากให้คนข้างนอกได้รับรู้ว่าชุมชนเรามีปัญหา อยากตีแผ่มันออกมาเพื่อให้ได้รับการแก้ไข”

อาสาคืนถิ่นสร้างเสียงที่ทรงพลังให้ นุ่นมีความหวังต่อการเข้าร่วมโครงการอาสาคืนถิ่น โดยเธอหวังว่าพลังเล็กๆของเธอที่เข้าร่วมโครงการนี้ จะสามารถจุดประกายอะไรบางอย่างให้ผู้ใหญ่และคนรอบข้าง มองเห็นถึงปัญหาที่ชุมชนเรอเผชิญอยู่

AdminGarn

July 15, 2021