8 มีนา’63 อาสาสมัครปักรักฝากใจ / Volunteer to Support Elderly… Mar.8.20

ห้องสุจิตรา ชั้น 4 อาคารมูลนิธิอาสมัครเพื่อสังคม
@ Thai Volunteer Service Bldg.
For English please scroll down

ไทยกำลังเดินเข้าสู่สังคมผุ้สูงวัย ในขณะที่สถานการณ์สังคมเปลี่ยนไปตามยุคสมัย รูปแบบการดำรงชีพ การใช้ชีวิตก็เปลี่ยนตาม จากแต่ก่อนที่ครอบครัวใช้ชีวิตอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาหลายรุ่นของสมาชิกในครอบครับ ผู้สูงอายุก็ยังมีคนดูแล แต่คนสูงวัยปัจจุบันต้องใช้ชีวิตด้วยตนเองมากขึ้น และจำนวนมากต้องใช้ชีวิตยากลำบากทั้งฐานะ สุขภาพ กำลัง ศักยภาพถดถอย ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “ปักรักฝากใจ”  เพื่อเป็นช่องทางให้เราร่วมดูแล ส่งความห่วงใยไปยังผู้สูงวัย โดยกิจกรรมนี้ให้อาสาสมัครมาร่วมกิจกรรมปักลายบนของใช้ เช่น กระเป๋า ถุงผ้าหลากแบบ ผ้าสำหรับใช้ประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น เพื่อเป็นรายได้ดูแลผู้สูงอายุ ซื้อของใช้จำเป็น อาทิ ไม้เท้า แว่นตา กางเกงซึมซับ อาหารเสริม และการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย เป็นต้น

อาสาสมัครที่เข้าร่วมจะได้เรียนรู้การปักแบบง่ายๆ ใช้เวลาไม่มาก แต่ได้ผลงานชิ้นสวย ซึ่งชิ้นงานที่ปักเสร็จ อาสาสมัครจะได้กลับไปใช้เอง หรือเป็นของมอบผู้อื่น กรณีอาสาสมัครมอบให้โครงการเราจะนำไปมอบกลับแก่กลุ่มผู้สูงวัย หรือแก่กลุ่มด้อยโอกาสต่างๆ ต่อไป ส่วนทุนที่ท่านสมทบกิจกรรมเราจะนำไปดูแลผู้สูงอายุตามที่กล่าวข้างต้น

กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสมัคร

กำหนดการ

 • 08.30-09.00  ลงทะเบียน / รู้จักกัน แนะนำโครงการ กิจกรรมเรียนรู้กาย ใจ ก่อนลงแรงแสดงฝีมือปักเสร็จแล้วพูดคุยกันก่อนกลับ
 • 12.30 จบกิจกรรม

ความพร้อมก่อนอาสา

 • ให้ท่านเตรียมกรรไกรสำหรับใช้ส่วนตัวมาด้วย
 • งานใช้ทักษะทั่วไป มีเจ้าหน้าที่ช่วยแนะนำก่องลงมือทำ แต่ท่านต้องอดทน และมุ่งมั่นทำชิ้นงานให้เรียบร้อย
 • ผู้สมัครที่ลงชื่อแล้วไม่สามารถมาได้ ให้แจ้งกลับอย่างน้อย 3 วันล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ผู้ที่รอคิวเข้าร่วมกิจกรรมเสียโอกาสเข้าร่วม อาสาและมูลนิธิเสียค่าใช้จ่ายเตรียมอุปกรณ์/สถานที่
 • ให้อาสาสมัครรักษาเวลา เพื่อเราจะได้เริ่มงานกิจกรรมพร้อมกันตามขั้นตอน หากสายมากเราจะปิดรับร่วมกิจกรรม เนื่องจากวิทยากรไม่สามารถละจากกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่มาเริ่มกับผู้ที่มาทีหลังได้
 • อาสาที่จะเข้าร่วมต้องเตรียมใจ เปิด ปรับ เปลี่ยน ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมร่วมกันทุกขั้นตอน

สำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ที่มาทำกิจกรรมอ่านรายละเอียดก่อนการสมัคร เพื่อไม่ให้เสียบรรยากาศการทำกิจกรรมอาสาสมัคร หากท่านเน้นมาขอใบรับรองมากกว่าการฝึกฝนตนเองเพื่อเรียนรู้ การเป็นอาสาสมัครและความอดทนการทำอาสาให้ลุล่วง  หากท่านมาสายกว่ากำหนด และกลับก่อนเวลา แล้วขอให้รับรองกิจกรรม ทางมูลนิธิฯไม่สามารถเซ็นรับรองให้ได้  การที่ท่านมาร่วมกิจกรรมเพราะต้องการเก็บชั่วโมงอาสา เรายินดีสนับสนุนการเรียนรู้งานอาสา แต่ขอให้ตรวจสอบตนเองก่อนว่าเป็นงานถนัดหรือไม่ เตรียมตัวพร้อมอาสาแล้วหรือไม่ และมีความอดทน มุ่งมั่นพอที่จะทำภารกิจให้สำเร็จเรียบร้อยหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อโครงการ ทางมูลนิธิฯยินดีในการส่งเสริมกิจกรรมอาสาแก่ท่าน จึงขอให้ท่านตระหนักถึงการอาสาให้เต็มที่เช่นเดียวกับอาสาสมัครทั่วไป   การแต่งกายให้ใส่ชุดลำลองทั่วไปเพื่อทำอาสาที่ลุกนั่งทำสะดวก เนื่องจากผู้เข้าร่วมหลากหลายวัย ขอให้ งดชุดสั้นเกินไปหรือวาบหวิว

หมายเหตุ
การรับรองกิจกรรมสำหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานทางการศึกษา ให้ยืดการเซ็นรับรอง และ/หรือประทับตราโดยมูลนิธิฯเท่านั้น โดยท่านใช้แบบฟอร์มของสถาบันที่เตรียมมา หรือจะใช้ของมูลนิธิฯอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

วิธีการสมัคร

 • สมัครทาง E-mail  volunteerservice@gmail.com
  โดยระบุกิจกรรม
   “อาสาปักรักฝากใจฯ 8 มีนา’63” ชื่อ/สกุล ………..  อาชีพ………. E-mail ……… เบอร์โทรศัพท์ ……..
 • ไม่รับสมัครทางโทรศัพท์ กรณีสมัครเป็นกลุ่มต้องส่งชื่อผู้เข้าร่วมทุกท่านเพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า โดยให้ชื่อผู้ประสานงานหลักเป็นชื่อลำดับแรก
  *สมทบค่าอุปกรณ์ตกแต่งโอ่งจิ๋ว จำนวนชุดละ 200 บาท/คน กรุณาเตรียมเงินให้พอดีเป็นธนบัตรย่อย  (ยกเว้นผู้ทีมาเป็นกลุ่ม 5 คนขึ้นไปเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้โอนล่วงหน้า)
  ผู้บริจาคสมทบกิจกรรมสามารถขอออกใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้  ณ วันทำกิจกรรม

การเดินทาง
มูลนิธิอาสมัครเพื่อสังคม ตั้งอยู่ในซอยรัชดาภิเษก 14 สามารถเดินทางมาโดย

 • รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT
  ออกที่สถานีห้วยขวาง ประตู 1 เดินมาทาง ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ เลี้ยวซ้ายเข้าซอย 5 ประมาณร้อยเมตร เห็นตึกซัมเมอร์ ซ้ายมือ เดินลอดใต้ถุนตึกจนสุดแล้วเลี้ยวซ้ายจะถึงตึกมูลนิธิฯซ้ายมือ ขึ้นไปรอชั้น 4 ได้เลย (ตึกมูลนิธิฯ อยู่ฝั่งตรงข้ามตึกซัมเมอร์ 1)
 • รถเมล์
  (สาย 136 137 172 179 185 206 514 73ก 517) ลง ซ.รัชดาภิเษก 14 ตรงข้ามโรงเรียนกุนนที (ใกล้แยกรัชดา-ห้วยขวาง และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินห้วยขวาง) เข้าในซอย14เห็นร้านเซเว่นให้เลี้ยวขวา ตรงมาจนถึงยูแมนชั่นแล้วเลี้ยวซ้าย ตรงมาเห็น Summer Mansion 3 เลี้ยวเข้าซอย Summer 3 ตึกมูลนิธิจะอยู่ติดกันด้านใน หากท่านไม่ต้องการเดินสามารถนั่งวินมอเตอร์ไซค์บอกว่ามาตึกมูลนิธิ ฯ ติดซัมเมอร์แมนชั่น ค่ารถ ประมาณ 10 – 15 บาท
 • ท่านที่นำรถมาเอง 
  ให้จอดรถที่ลานจอดรถ Mansion 7 ปากซอยรัชดา 14 โดยเสียค่าจอดรถเหมาจ่ายวันละ 40 บาท แล้วเดินมาที่มูลนิธิฯประมาณ 150 เมตร ให้ใช้เส้นทางเดินไปยังตึกมูลนิธิฯ เหมือนมารถเมล์ หรือนั่งมอเตอร์ไซต์เข้าไปได้ คลิกที่นี่

ประสานกิจกรรม / Contact
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
อีเมล์        : volunteerservice@gmail.com
เว็บไซต์    :  www.thaivolunteer.org
โทรศัพท์  : 095-9977724 (เวลา 09.30-17.30)

 

How to get TVS
Located on Rachadapisek Rd., Soi 14

By MRT
Huay Kwang station, Exit  1. Walk to Pracharatbampen Road, turn left at Pracharatbampen 5, walk along the street for about 100 meters till you see Summer Mansion, turn left and walk thru the basement of Summer Mansion. Thai Volunteer Service is opposite to Summer Mansion 1

By bus
(line 136 / 137/ 172/ 185/ 179/ 206/ 514/ 73ก /517) get off Soi Ratchadaphisek 14 opposite the Kunnatee School, walk into Ratchada 14, you will see 7-11 Mart, turn right and walk straight then turn left in front of You Mansion, walking onward for approximately 50 meters …………………….

If you don’t want to walk you can take motorcycle taxi from MRT or from bus stop, tell the driver that you will go to Mu-la-ni-thi or to Summer Mansion, fee about 10-15 baht

drive yourself
Use private parking lot at Mansion 7 at Soi Ratchada 14, you need to pay for parking lump-sum fee 40 B. Then walk to TVS as coming by city bus. For GPS,  Click here.

Contact : Thai Volunteer Service (TVS)
409 Ratchadapesek, Huay Kwang, Bkk 10310
E-mail    : volunteerservice@gmail.com
Website  : www.thaivolunteer.org
Phone     : 095-9977724 (09.30 Am-05.30 Pm)