เปิดรับอาสานักสิทธิ์ฯรุ่น 10

โอกาสสำหรับผู้อยากทำงานอาสามาถึงแล้ว!
มอส.เปิดรับคนหนุ่มสาวที่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี
ที่ประสงค์อยากมาเป็น “อาสาสมัครนักสิทธินุษยชนรุ่นที่ 10″
เพื่อทำงานด้านสิทธิมนุษยชนกับองค์กรพัฒนาเอกชน
และองค์กรด้านกฎหมายที่หลากหลาย ภายใต้วาระการทำงาน 1 ปีเต็ม
สอบถามโทร 02 691 0437 และยื่นใบสมัครเข้ามาได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 7 มิถุนายนนี้