24 ส.ค.–20 ก.ย. อาสาผลิตลูกปัดกระดาษบำบัดสุขภาพ

รับอาสาทุกวันระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 20 กันยายน เวลา 9:30 – 15:30 โดยนัดหมายวันเวลาล่วงหน้า

อาสาผลิตลูกปัดกระดาษ เพื่อนำลูกปัดไปประกอบทำ ก้อนนวดบำบัดสุขภาพ โดยลูกปัดทำจากกระดาษรีไซเคิล เมื่อประกอบเป็นก้อนนวดแล้วนำไปให้กลุ่มผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ หรือผู้ป่วยด้อยโอกาสนำไปบำบัดสุขภาพตนเอง ทั้งนี้เราพิจารณาว่ามีกระดาษจำนวนมากที่ใช้ครั้งเดียว แล้วต้องทิ้งไป จึงนำกระดาษมาทำเป็นลูกปัดแล้วนำลูกปัดไปประกอบเป็นอุปกรณ์นวดมือนวดเท้า ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่นอกจากช่วยบำบัดสุขภาพแล้วยังใช้วัสดุช่วยลดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อนได้ด้วย อีกทั้งสามารถนำไปเผยแพร่ให้ผู้ต้องการดูแลสุขภาพสามารถผลิตได้เองจากวัสดุใกล้ตัว หรือผู้ที่มีกระดาษไม่ใช้แล้วสามารถอาสาผลิตเพื่อมอบเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นได้

ในแต่ละก้อนนวดจะใช้ลูกปัดกระดาษรีไซเคิลเป็นส่วนประกอบจำนวนมาก เราจึงรับอาสามาช่วยกันทำลูกปัดกระดาษรีไซเคิล

ก้อนนวดบำบัดสุขภาพ  แม้จะมุ่งเน้นเรื่องทำอุปกรณ์ใช้บำบัดสุขดูแลขภาพแต่ทางโครงการได้คิดเชื่อมโยงกับผลประโยชน์อื่นๆด้วย คือ
1.ลูกปัดบำบัดสุขภาพ มอบให้ผู้ต้องการดูแลสุขภาพ
2.การรีไซเคิล โดยนำกระดาษที่ไม่ใช้แล้วมาทำเป็นลูกปัด ลดขยะ ลดโลกร้อน และรักษาสิ่งแวดล้อม
3.สร้างมูลค่าเพิ่มให้กระดาษที่ไม่ใช้แล้ว แทนที่นำไปจำหน่ายเป็นกิโล ได้ราคาต่ำกว่าการแปรรูป

ลูกปัดบำบัดสุขภาพ นำไปไหน
ü มอบแก่สถานพยาบาลนำไปแจกจ่ายต่อผู้ป่วย
ü มอบให้กับกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ เช่น  กลุ่มแรงงานที่ต้องใช้มือ แขนขา  (ขับรถรับจ้าง แรงงานแบกขน เป็นต้น)
ü นำไปเผยแพร่และแจกจ่ายในการรณรงค์สุขภาพทั่วไป
ü มอบกลุ่มชุมชน   เช่น ชุมชนชาวประมง  ชุมชนเกษตร

กำหนดการ
รับอาสาทุกวันระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 20 กันยายน เวลา 9:30 – 15:30
โดยนัดหมายวันเวลาล่วงหน้า ที่ volunteerservice@gmail.com (ระบุอาสาผลิตลูกปัดกระดาษ)

สถานที่
ชุมชนอ่อนนุช   สุขาภิบาล 2 ซอย 15  ถ.สุขาภิบาล 2 เขตประเวศ กทม. เส้นทางเดียวกับโรงพยาบาลสิรินธร

ประสานกิจกรรม
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
Contact : Thai Volunteer Service (TVS)
409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
409 Ratchadapesek, Huay Kwang, Bkk 10320

โทร./ Phone 095-9977724 (เวลางาน)
E-mail volunteerservice@gmail.com
Website www.thaivolunteer.org