22-26 กุมภา’62 ไปเรียนรู้ข้ามพรมแดนกันเถอะ

โครงการแลกเปลี่ยนกัมพูชา – ไทย (CTEP 3)   “ชวนเพื่อนๆไปเรียนรู้ข้ามพรมแดน”  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิถี วัฒนธรรม การใช้ชีวิตกับประเทศเพื่อนบ้านระหว่างเขาและเรา เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมแล้วเดินทางไปกับเรา ระหว่างวันที่ 22- 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ Mindol Metta Karuna, Siem Reap province, Cambodia

รับจำนวน 10 ท่านเท่านั้น คุณสมบัติของผู้ร่วมเดินทางไม่มีอะไรมาก ขอแค่เพียงสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร กล้าคิด กล้าแสดงออก มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เปิดใจ พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่หลากหลาย ทั้งความคิดความเชื่อ วัฒนธรรมที่แตกต่าง ที่สำคัญเพื่อนๆสมทบค่าประสบการณ์สำหรับค่าเดินทางไปกลับ ไทย-กัมพูชา แค่คนละ 2,000 บาท เท่านั้น ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เหลือ(ยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนตัวของท่าน)ทางเราจะเป็นคนจ่ายทั้งหมด

สำหรับเพื่อนๆ ที่สนใจสมัครไปด้วยกัน สามารถส่งประวัติส่วนตัว และบอกเหตุผลว่า “ทำไมอยากไปร่วมเดินทางไปกับเรา” คนละ 1 หน้ากระดาษเอ 4 ส่งมาที่ mail : Lawan1130@gmail.com  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 097 449 4164