อาสาสมัครปักรักฝากใจ Volunteer to Support Elderly

ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ซอยพระนาง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
@People Library, Victory Monument
*For English please scroll down

ไทยกำลังเดินเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ในขณะที่สถานการณ์สังคมเปลี่ยนไปตามยุคสมัย รูปแบบการดำรงชีพ การใช้ชีวิตก็เปลี่ยนตาม จากแต่ก่อนที่ครอบครัวใช้ชีวิตอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาหลายรุ่นของสมาชิกในครอบครับ ผู้สูงอายุก็ยังมีคนดูแล แต่คนสูงวัยปัจจุบันต้องใช้ชีวิตด้วยตนเองมากขึ้น และจำนวนมากต้องใช้ชีวิตยากลำบากทั้งฐานะ สุขภาพ กำลัง ศักยภาพถดถอย ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “ปักรักฝากใจ”  เพื่อเป็นช่องทางให้เราร่วมดูแล ส่งความห่วงใยไปยังผู้สูงวัย โดยกิจกรรมนี้ให้อาสาสมัครมาร่วมกิจกรรมปักลายบนของใช้ เช่น กระเป๋า ถุงผ้าหลากแบบ ผ้าสำหรับใช้ประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น เพื่อเป็นรายได้ดูแลผู้สูงอายุ ซื้อของใช้จำเป็น อาทิ ไม้เท้า แว่นตา กางเกงซึมซับ อาหารเสริม และการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย เป็นต้น

อาสาสมัครที่เข้าร่วมจะได้เรียนรู้การปักแบบง่ายๆ ใช้เวลาไม่มาก แต่ได้ผลงานชิ้นสวย ซึ่งชิ้นงานที่ปักเสร็จ อาสาสมัครจะได้กลับไปใช้เอง หรือเป็นของมอบผู้อื่น กรณีอาสาสมัครมอบให้โครงการเราจะนำไปมอบกลับแก่กลุ่มผู้สูงวัย หรือแก่กลุ่มด้อยโอกาสต่างๆต่อไป ส่วนทุนที่ท่านสมทบกิจกรรมเราจะนำไปดูแลผู้สูงอายุตามที่กล่าวข้างต้น

กำหนดการ
08:30-09:00   ลงทะเบียนที่หน้าร้านกาแฟสันติภาพ(ติดห้องสมุด) ก่อนไปรวมกันที่ห้องหนังสือและกิจกรรมเด็กภายในห้องสมุด   /รู้จักกัน  นันทนาการ สร้างสัมพันธ์   กิจกรรมเรียนรู้ตนเอง เรียนรู้ผู้อื่น เรียนรู้สังคม ก่อนลงมือทำกิจกรรมเพื่อการ  แบ่งปัน และตั้งเป้าหมายความสำเร็จของงานอาสาให้ตัวเอง ก่อนเริ่มลงมือทำกิจกรรมร่วมกัน
12:30            พูดคุยกันก่อนจบกิจกรรม รับชุดอาหารเที่ยงที่ร้านกาแฟสันติภาพ ก่อนกลับ

โปรดอ่านรายละเอียดก่อนสมัคร

ความพร้อมก่อนอาสา
– ให้ท่านเตรียมกรรไกรสำหรับใช้ส่วนตัว
– ทำได้ทั้งชายหญิง งานใช้ทักษะการตกแต่งงานผ้า หรือเย็บปักเบื้องต้น กรณีอาสาสมัครเด็ก หากไม่ถนัดควรมีผู้ปกครองเข้ามร่วม มีเจ้าหน้าที่แนะนำก่อนทำ แต่ท่านต้องอดทน และมุ่งมั่นทำชิ้นงานให้เรียบร้อย
– ผู้สมัครที่ลงชื่อแล้วไม่สามารถมาได้ ให้แจ้งกลับอย่างน้อย 3 วันล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ผู้ที่รอคิวเข้าร่วมกิจกรรมเสียโอกาสเข้าร่วมอาสา
– ให้อาสาสมัครรักษาเวลา เพื่อเราจะเริ่มกิจกรรมพร้อมกันตามขั้นตอน หากสายมากเราจะปิดรับร่วมกิจกรรม เนื่องจากวิทยากรไม่สามารถละจากกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่มาเริ่มกับผู้ที่เพิ่งเข้าร่วมได้
– อาสาที่จะเข้าร่วมต้องเตรียมใจ เปิด ปรับ เปลี่ยน ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมร่วมกันทุกขั้นตอน

**สำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ที่มาทำกิจกรรมอ่านรายละเอียดก่อนการสมัคร เพื่อไม่ให้เสียบรรยากาศการทำกิจกรรมอาสาสมัครหากท่านเน้นมาขอใบรับรอง /ถ่ายภาพรายงานกิจกรรม มากกว่าการฝึกฝนตนเองเพื่อเรียนรู้การเป็นอาสาสมัครและความอดทนการทำอาสาให้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์  ท่านที่มาสายกว่ากำหนด และกลับก่อนเวลา ทางมูลนิธิฯไม่สามารถรับรองการเข้าร่วมของท่านได้  การที่ท่านมาร่วมกิจกรรมเพราะต้องการเก็บชั่วโมงอาสาตามหลักสูตร เรายินดีสนับสนุนการเรียนรู้งานอาสา แต่ขอให้ตรวจสอบตนเองก่อนว่าเป็นงานถนัดหรือไม่ เตรียมตัวพร้อมอาสาแล้วหรือไม่ และมีความอดทน มุ่งมั่นพอที่จะทำภารกิจให้สำเร็จเรียบร้อยหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อโครงการ และทำให้เสียบรรยากาศการทำอาสา มูลนิธิฯยินดีในการส่งเสริมกิจกรรมอาสาแก่ท่าน จึงขอให้ท่านตระหนักถึงการอาสาให้เต็มที่เช่นเดียวกับอาสาสมัครทั่วไป   การแต่งกายให้ใส่ชุดลำลองทั่วไปเพื่อทำอาสาที่ลุกนั่งทำสะดวก เนื่องจากผู้เข้าร่วมหลากหลายวัย ขอให้ใส่ชุดที่เหมาะสม

หมายเหตุ – การรับรองกิจกรรมสำหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานทางการศึกษา ให้ยืดการเซ็นรับรอง และ/หรือประทับตราโดยมูลนิธิฯเท่านั้น โดยท่านใช้แบบฟอร์มของสถาบัน หรือของมูลนิธิฯอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

ช่องทางการสมัคร
สมัครทาง E-mail ได้ที่ volunteerservice@gmail.com  โดยแจ้งระบุกิจกรรม “ปักรักฝากใจ อนุสาวรีย์ชัย วันที่ …..”   ชื่อ/สกุล …….  อาชีพ…… E-mail …… เบอร์โทร…….
ไม่รับสมัครทางโทร. กรณีสมัครเป็นกลุ่มต้องส่งชื่อผู้เข้าร่วมทุกท่านเพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า โดยให้ชื่อผู้ประสานงานหลักเป็นชื่อลำดับแรก
– สมทบค่าอุปกรณ์กิจกรรม รวมอาหาร และการดำเนินงาน ชุดละ 250 บาท/คน โดยสมทบในวันกิจกรรม กรุณาเตรียมเงินให้พอดีเป็นธนบัตรย่อย และเหรียญ (ยกเว้นผู้ทีมาเป็นกลุ่ม 5 คนขึ้นไปเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้โอนล่วงหน้า) **ผู้สมทบกิจกรรมสามารถขอออกใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้  ณ วันทำกิจกรรม

การเดินทางไปห้องสมุดฯ  ห้องสมุดตั้งอยู่ตรงข้ามสวนสันติภาพ ห่างจากอนุสาวรีย์ชัยฯ ประมาณ 150 เมตรฝั่งซ้ายมือ จากเส้นที่มุ่งหน้าไปดินแดง หรือถนนเส้น Center One (ไม่มีที่จอดรถ) ก่อนถึงปั๊มสยามแก๊ส

ประสานกิจกรรม
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) –
Thai Volunteer Service  /TVS
409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทร./ Phone       : 095-9977724  เวลางาน (ระหว่างเวลา 09.30-17.30 น.)
E-mail                 : volunteerservice@gmail.com
Website               : www.thaivolunteer.org
Facebook page   : มอส-Thai-volunteer-service
Youtube               : Thai Volunteer Service-มอส

สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคม
สามารถบริจาคได้ที่บัญชี “กองทุนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม โดยมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม” ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 075-2142483

โครงการของมอส.


ติดตามเรื่องราวของ มอส. ได้ที่
Facebook   Twitter  และ  Youtube