11-15 ตุลา’62 ท่องทวายปี5 // ตะลุยอาสาทวาย เทศกาลงานตะดิงจุ๊ด กับอาสาอาเซียน

การเดินทางเพื่อเรียนรู้และแบ่งปัน ณ เมืองทวาย เสน่ห์แดนใต้ของพม่า ส่งเสริมการเรียนรู้และการแบ่งปันกับเพื่อนบ้านอาเซียน โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 ที่เราได้จัดขึ้น หลังจากที่ผ่านมาได้รับการตอบรับอย่างดี ครั้งนี้มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมได้ร่วมกับทวายอาร์ตสเปซ และมูลนิธิเสฐียรโกเศศ – นาคะประทีป ครั้งนี้พิเศษครั้งแรกที่เราตั้งใจไปท่องทวายช่วงงานออกพรรษา ..ตะดิงจุ๊ด.. ซึ่งเป็นช่วงงานบุญและงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ และไม่พลาดที่จะไปสัมผัสเรียนรู้ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ท่องวิถีทั้งในชุมชน และท่องวิถีเมืองทวาย ซึ่งเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีความสัมพันธ์กับชาวไทยในหลายยุคสมัย โดยมีนักวิชาการร่วมพาลงพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ และแน่นอนที่จะร่วมกิจกรรมอาสาแบ่งปันที่เราทำประจำทุกปี และร่วม workshop กับทวายอาร์ตสเปซ

ตะลุยทวาย ท่องงาน.. ตะดิงจุ๊ด .. 11 – 15 ตค. 2562 ช่วงเทศกาลออกพรรษา ตะดิงจุ๊ด…งานเทศกาลบุญใหญ่ช่วงออกพรรษาที่ความศรัธาอบอวลด้วยสีสันละลานตา งานลอยประทีปตามสายน้ำ ปล่อยโคม สัมผัสบรรยากาศชุมชนช่วงเทศกาล ชวนให้เราหวนอดีต ท่องไป เรียนรู้ไป พร้อมกิจกรรมแบ่งปันเพื่อนบ้านอาเซียน “ทวาย-ไทย” ภายใต้ ASEAN Volunteer Journey ชื่นชมศิลปะวัฒนธรรม วิถีชีวิต วัด ชุมชน ผู้คน ทรัพยากรทางธรรมชาติ สีสันอาหารถิ่น ตลาดเก่า ตลาดท้องถิ่น ชุมชนเมืองเก่าที่มั่งคั่งในอดีต ศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ ผ่านสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล สถานที่สำคัญ พร้อมร่วมกิจกรรมเรียนรู้แบ่งปันทวาย-ไทย ประสานโดย ASEAN Volunteer Journey –Learning and Sharing Journey มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม และมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป และทวายอาร์สเปซ สอบถามรายละเอียด : โทร. 095 9977724 volunteerservice@gmail.com ค่าใช้จ่ายรวมเดินทาง กทม.-ทวาย (ด่านบ้านพุน้ำร้อน) ที่พัก อาหาร ค่าเอกสาร ค่าผ่านด่าน ค่ากิจกรรมในพื้นที่ >>> สมทบภายใน สค.เพียง 14,500 บาท สมทบหลัง สค. 15,800 บาท

*ใช้เพียงบัตรประชาชนก็เดินทางได้ ไม่ต้องใช้พาสพอร์ต

กำหนดการ

ศุกร์ 11 ตค. กทม. – ทวาย
7:00 พบกันที่จุดนัดหมาย (ใกล้สายใต้ใหม่) ออกเดินทางจาก กทม. โดยรถตู้ไปด่านบ้านพุน้ำร้อนกาญจนบุรี (ใช้เวลาราวชั่วโมงครึ่งจากกทม.)
– ต่อรถไปทวาย ชมทิวทัศน์ ถนนเลียบแม่น้ำตะนาวศรีระหว่างทางจะเห็นวิถีชีวิตชาวบ้านเป็นระยะ มีบ้านเรือนตั้งอยู่เป็นระยะห่างๆ ช่วงแรกจะเป็นเขตชาวกะเหรี่ยง
– รับประทานอาหารเที่ยงร้านท้องถิ่นระหว่างทาง แวะระหว่างทางได้เป็นระยะ
– เย็นถึงทวาย เช็คอินที่พักในโรงแรม รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน และท่องวัดทวายย่ามค่ำ ซึ่งช่วงค่ำเป็นเวลาที่คนนิยมเข้าวัด ชมแสงสีตระการตา และชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ

เสาร์ 12 ตค. ร่วมกิจกรรมแบ่งปัน และท่องสถานที่สำคัญ
– อาหารเช้าร้านโรตีโอ่ง และชาพม่า
– กิจกรรมร่วมทำอาหารท้องถิ่นทวาย ณ ทวายอาร์ตสเปท และไปมอบอาหารแบ่งปันให้กลุ่มเด็กกำพร้า
– ท่องวัดสำคัญทางประวัติศาสตร์ ท่องตลาดเก่าแก่ร้อยปี
– ชมตลาดดอกไม้ยามเย็นค่ำ และชมวัดพระยืนยามค่ำ
– ใครยังไม่เหนื่อย ชม/ชิมบรรยากาศร้านน้ำชายามค่ำ ชิมขนมท้องถิ่น

อาทิตย์ 13 ตค. ท่องชุมชนและร่วมเทศกาลประเพณี ในงานตะดิงจุ๊ด
– ร่วมบรรยากาศงานตะดิงจุ๊ดในชุมชนและชมวิถีชุมชนดั้งเดิม ช่วงกลางวัน
– ช่วงค่ำร่วมงานลอยโคม ประทีป ในแม่น้ำ ที่อังการและตระการตา

จันทร์ 14 ตค. ท่องธรรมชาติ สถาปัตยกรรม และบรรยากาศรอบเมือง
– ชมตลาดปลาชายหาดอันอุดมสมบูรณ์
– ท่องบ้าน อาคารสถานที่ สถาปัตยกรรมยุคโคโลเนียล ชมหมู่บ้านดินเผาแหล่งสุดท้ายในเมือง
– ชมบรรยากาศถนนต้นตาล
– เที่ยวชายหาดมองมะกันยามเย็น และรับประทานอาหารทะเลชายหาด

อังคาร 15 ตค. ตลาดเช้าและของฝาก
– เดินตลาดเช้า ซื้อของฝาก
– ออกเดินทางกลับจากทวาย รับประทานอาหารเที่ยงร้านท้องถิ่นระหว่างทาง
– ถึงด่าน ขึ้นรถกลับ กทม.

หมายเหตุ
เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศงานประเพณีในบางวัน ท่านสามารถนำผ้าถุง /โสร่ง ไปใส่ ส่วนทานาคาเราจะมีไว้ให้

ประสานกิจกรรม / Contact
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
อีเมล์       : Volunteerservice@gmail.com
เว็บไซต์  : www.thaivolunteer.org
โทรศัพท์ : 095-9977724 (เวลา 09.30-17.30)