10-12 กันยา’62 อาสาอาเซียน”จิตอาสาเพื่อเด็กไร้พรมแดน” / ASEAN Volunteer – Volunteer Without Border SEP.10 – 12,19

ณ โรงแรมเบิร์คเล่ย์ ประตูน้ำ
@ The Berkeley Hotel Pratunam 

โครงการอาสาอาเซียน – ASEAN Volunteer Service มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมสังคมการให้ การแบ่งปันของประชาชนในประชาคมอาเซียน  สร้างการเรียนรู้และความสัมพันธ์อันดีของพลเมืองอาเซียน  เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และสันติ  โครงการอาสาอาเซียน เปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมได้มาเรียนรู้เพื่อนบ้านและทำกิจกรรมอาสาหลากหลายเพื่อแบ่งปันน้ำใจให้กลุ่มด้อยโอกาสในอาเซียน ทั้งนี้ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพงานอาเซียนในปีนี้ เราจึงใช้โอกาสจัดมุมกิจกรรมอาสาเพื่อเปิดพื้นที่ให้อาสาสมัครได้ร่วมกิจกรรมแบ่งปันเพื่อมอบความช่วยเหลือแก่กลุ่มเด็กกำพร้าในอาเซียน ภายในงานท่านสามารถเรียนรู้กับบูธกิจกรรมต่างๆจากประเทศสมาชิกอาเซียนและจากเครือข่ายคนทำงานเรื่องต่างๆในอาเซียน นอกจากนี้ท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆตามความสนใจ

เรามีกิจกรรมให้ท่านสามารถเลือกทำ โดยทุกกิจกรรมในงานนี้จะสมทบทบจิตอาสาเพื่อเด็กไร้พรมแดนในอาเซียน
– ลงลายกระเป๋าผ้า
– ทำเข็มกลัดแบ่งปัน
– เขียนศิลป์บนเสื้อ
– ศิลปะดินกระดาษรีไซเคิล
– แต่งลายโอ่งจิ๋ว

เวลาร่วมกิจกรรม
ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมช่วงใดช่วงหนึ่ง วันใดวันหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งวันก็ได้ ใช้เวลาทำกิจกรรมราว 3-4 ชม. วันที่ 10 และ 11 ก.ย.  ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 08:30 น.  เป็นต้นไปจนถึงเวลา 15:30 น.  ส่วนวันที่ 12 ก.ย. รับทะเบียนระหว่าง 08:30 น.ถึง 10:00 น. เท่านั้น  เวลาทำกิจกรรมแล้วแต่แล้วแต่ปริมาณงานของท่านที่จะทำหรือออกแบบ  ในกรณีที่ท่านต้องการใบรับรองให้ลงทะเบียนล่วงหน้า และจะรับรองได้เพียง 4 ชั่วโมงต่อกิจกรรม

ความพร้อมก่อนอาสา
– เนื่องจากพื้นที่จำกัด ผู้สมัครที่ลงชื่อแล้วไม่สามารถมาได้ ควรแจ้งให้เราทราบก่อนอย่างน้อย 2 วันล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ผู้ที่รอคิวเข้าร่วมกิจกรรมเสียโอกาสเข้าร่วมอาสา

ช่องทางการสมัคร
สมัครได้ทาง E-mail  volunteerservice@gmail.com โดยแจ้ง ระบุกิจกรรม “อาสาอาเซียน เพื่อเด็กไร้พรมแดน วันที่ …………… (เลือกมากกว่า 1 วันได้)  กิจกรรมที่เลือก………….. (เลือกมากกว่า 1 กิจกรรมได้)  ชื่อ/สกุล ………  E-mail……… เบอร์โทร ……. อาชีพ……..”
– สมทบอุปกรณ์กิจกรรมอาสาชุดละ 200 บาท /กิจกรรม /คน   ผู้สมทบงานอาสาอาเซียนรับของที่ระลึกจากงานได้ และท่านสามารถขอใบเสร็จลดหย่อนภาษีในนามตนเอง หรือนามผู้ปกครองได้ ผลงานที่งานทำ ท่านจะได้รับกลับไปใช้เอง หรือท่านจะนำไปเป็นที่ระลึกมอบแก่ผู้อื่น

การเดินทาง
ไปโรงแรมเบิร์คเล่ย์ ประตูน้ำ ตั้งอยู่ใกล้สี่แยกประตูน้ำ (ตัดถนนเพชรบุรี) ฝั่งเดียวและถัดจาก พาลาเดียม ประตูน้ำ คลิกที่นี่

ประสานกิจกรรม / Contact
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
อีเมล์        : volunteerservice@gmail.com
เว็บไซต์    :  www.thaivolunteer.org
โทรศัพท์  : 095-9977724 (เวลา 09.30-17.30)