“ โ ส เ ห ล่ ”

ฉันเข้าร่วมโครงการคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ตั้งแต่โมดูล 1 ถึงโมดูล 6 โดยไม่ขาดเลย ในแต่ละโมดูลมีหลากหลายกิจกรรมที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในตัวฉัน แต่มีอยู่หนึ่งกิจกรรมที่มีแทบทุกโมดุลและฉันไม่เคยพลาดที่จะเข้าร่วม นั่นก็คือ กิจกรรม ‘วงธรรมชาติ’ หรือในภาษาท้องถิ่นของฉันเรียกว่า  วง ‘โสเหล่’ วงธรรมชาติที่ฉันได้เข้าร่วมเป็นครั้งแรกในโครงการคนรุ่นใหม่ฯ คือวงธรรมชาติที่หมู่บ้านเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี

ในการอบรมครั้งนั้น ฉันได้เข้าร่วมวงธรรมชาติถึงสามวงด้วยกัน วงแรก คือ วงกฎหมาย 4 ฉบับเพื่อคนจน ฉันอยากรู้ว่าทำไมต้องมีกฎหมาย 4 ฉบับ และฉันก็ได้รับคำตอบ จากนั้นฉันเลือกเข้าวงธรรมชาติในหัวข้อ ‘ทุนนิยม’ ฉันได้เห็นมุมด้านลบของทุนนิยมจากพี่ๆ นักกิจกรรมและยังมีการเล่าถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ๆ ในประเทศไทย แน่นอนว่าเรื่องราวที่ฉันได้รับรู้ในตอนนั้น ฉันไม่เชื่อทั้งหมด แต่มันมีผลกระทบต่อความรู้สึกของฉัน สั่นสะเทือนความรู้สึก ความเชื่อ (ก่อนหน้านั้น ฉันก็เคยได้ยินด้านลบของทุนนิยมมาบ้าง แต่ไม่เคยสั่นคลอนและท้าทายให้ฉันไปหาคำตอบ) ในที่สุดฉันก็ได้คำตอบ พร้อมๆ กับทำให้ฉันได้รู้จักทุกคนมากขึ้น

ฉันได้ติดตามตนเอง และพบว่าวงธรรมชาตินี้ ทำให้ฉันตั้งคำถามที่ต้องหาคำตอบ จนในที่สุดก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ต่อวิธีคิดของฉัน และตัวฉันเองจนถึงตอนนี้

———————————————
กอล์ฟ-พงศธร กาพมณีย์/คนรุ่นใหม่ ขอนแก่น : เขียน
โครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม