โฮมเฮา-พวกเราคืนถิ่น

พวกเขาคือกลุ่มที่ได้เลือกใช้สิทธิที่มีอยู่ในตัวเขา “สิทธิในการเลือกที่จะกำหนดอนาคตของตนเอง สิทธิที่จะเลือกถิ่นที่อยู่อาศัยของพวกเขาเอง”
.
การกลับคืนถิ่นบ้านเกิด การได้มีชีวิตที่เรียบง่าย ทำเกษตรอยู่กับครอบครัว หรือประกอบอาชีพอะไรก็ได้ที่ตัวเองรัก สนุกกับมัน หล่อเลี้ยงตัวเองได้ และคนรอบข้าง คนในชุมชน คนในสังคมได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เราทำ อาจเป็นความฝันของใครหลายๆ คน
.
เช่นกันกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เรียกว่า “อาสาคืนถิ่น” พวกเขามีฝัน มีไฟที่จะทำอะไรๆ ที่บ้านเกิดของพวกเขาเช่นกัน พวกเขาเลือกแล้ว เลือกภายใต้ความเชื่อ สิทธิที่เขาสามารถเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเอง พวกเขาทำเกษตรอินทรีย์/ออร์แกนิค พวกเขาทอผ้า แปรรูปผลิตภัณฑ์ ทำงานสื่อสาร ใช้บอร์ดเกมและเครื่องมืออื่่นๆ เป็นอาชีพ และทำงานกับชุมชน บางคนเดินไปได้อย่างมั่นคง เข้มแข็ง บางคนยังต้องค่อยๆขยับเพื่อให้ถึงฝัน แต่สิ่งที่พวกเขาเหมือนกันคือความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะยืนให้ได้ด้วยขาของตัวเองภายใต้แนวคิด “อยู่รอด อยู่ร่วม และอยู่อย่างมีความสุขร่วมกับชุมชน”
.
1 ปีเต็มๆ ที่พวกเขาทั้ง 15 ชีวิต(และเพื่อนๆ) ได้เข้ามาใช้พื้นที่ “อาสาคืนถิ่น รุ่น 4” แชร์ประสบการณ์ พูดคุย แลกเปลี่ยนมุมมอง ทัศนะคติ ใช้ชีวิตเรียนรู้ไปด้วยกัน พวกเขาพร้อมแล้วที่จะแชร์กับทุกคน
.
12 – 13 ธันวาคม 2563 นี้พวกเขาจะปล่อยของ กับเทศกาลกลับบ้านของคนรุ่นใหม่ภาคอีสาน ในงาน “โฮมเฮา พวกเราคืนถิ่น” อยากชวนทุกท่านไปเจอะไปเจอ ไปพูดคุยแลกเปลี่ยน ไปร่วมสัมผัสประสบการณ์การกลับบ้าน ในมิติต่างๆ กับกลุ่มคนรุ่นใหม่กลับบ้าน ไปชม Exhibition, Workshop บูธต่างๆ พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างไรภายใต้บริบทที่พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับชุมชน
.
พบกัน 12 – 13 ธันวาคม 2563 ณ แก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
.
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่